Tisková zpráva: “Stydíme se za svého prezidenta” – prohlášení a demonstrace ve středu 17. ledna 2024 v 17:30 na Hradčanském náměstí, Praha

17. ledna 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě vydala prohlášení “Stydíme se za svého prezidenta”, ve kterém se zřetelně distancuje od prezidentovy státní návštěvy Izraele, kterou v době ničivé izraelské války proti Gaze nelze vnímat jinak než jako podporu izraelských válečných zločinů. Zároveň iniciativa vyjadřuje jasnou podporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) v Haagu, u kterého je Izrael žalován ze zločinu genocidy

Prohlášení bude přečteno na dnešní demonstraci, která proběhne od 17:30 hod. na Hradčanském náměstí v Praze, a následně bude rozesláno do zahraničí.

Demonstrace pokračuje z Hradčanského náměstí k ambasádě Německé spolkové republiky, kde bude přečteno vyjádření namibijského prezidenta ve věci německé intervence u ICJ. Zde bude druhá část demonstrace pod heslem “Německo opět na špatné straně dějin” ukončena.

Kontakt pro média: 

Zdeněk Jehlička, email: nenasimjmenem@gmail.com

Celé prohlášení, z kterého vybíráme, naleznete zde: “Být drahým přítelem znamená závazek podpory a pochopení. Nemůžeme však mít pochopení pro současné izraelské válečné zločiny v Pásmu Gazy i na okupovaném Západním břehu Jordánu a nemůžeme konstantně podporovat zemi, která již více než 75 let uplatňuje vůči Palestincům politiku apartheidu a osadnické kolonizace. Pokud izraelský prezident Herzog v promluvě k našemu prezidentovi mluvil o „pokryteckém světě“, nechceme my žít ve světě falešných iluzí o Izraeli jakožto „jediné demokracii na Blízkém východě“ či v pokryteckých představách o tom, že izraelská okupace přinese mír a že válka proti Gaze znamená bezpečí.”

“Snižovat utrpení Palestinců a snažit se vyvinit Izrael v jeho zodpovědnosti za válečné zločiny vůči civilnímu palestinskému obyvatelstvu považujeme za nedůstojné představitele středoevropské země s historickou zkušeností dvojí okupace. Tento nadbytečný akt slepé podpory Izraeli, kterou bychom jiným zemím vedoucím válku a okupujícím jiný národ rozhodně neposkytli, jen svědčí o tom, že naši představitelé opět jednou nevyužili příležitosti mlčet. Je však též smutným dokladem toho, že čeští političtí představitelé jsou ochotni podpořit Izrael téměř ve všem, co činí. A to i za cenu mezinárodní izolace, která není rozhodně v zájmu samotné České republiky.”

This entry was posted in Akce, Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.