Stydíme se za svého prezidenta — Prohlášení hnutí Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

17. ledna 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Tisková zpráva zde.

Dne 15. ledna vykonal prezident České republiky Petr Pavel státní návštěvu Izraele, kde se setkal s prezidentem Jicchakem Herzogem, s premiérem Benjaminem Netanjahuem a s dalšími politickými představiteli země. Tuto návštěvu nelze vnímat jinak než jako podporu válečným zločinům Izraele v jeho válce proti Gaze. Jako občané ČR se od této státní návštěvy distancujeme a zřetelně prohlašujeme: stydíme se za tuto cestu našeho prezidenta a nechceme být považováni za „drahého přítele Izraele“, jak ČR za její dlouhodobou slepou podporu Izraeli nazval prezident Herzog.

Být drahým přítelem znamená závazek podpory a pochopení. Nemůžeme však mít pochopení pro současné izraelské válečné zločiny v Pásmu Gazy i na okupovaném Západním břehu Jordánu a nemůžeme konstantně podporovat zemi, která již více než 75 let uplatňuje vůči Palestincům politiku apartheidu a osadnické kolonizace. Pokud izraelský prezident Herzog v promluvě k našemu prezidentovi mluvil o „pokryteckém světě“, nechceme my žít ve světě falešných iluzí o Izraeli jakožto „jediné demokracii na Blízkém východě“ či v pokryteckých představách o tom, že izraelská okupace přinese mír a že válka proti Gaze znamená bezpečí.

Bezpečný svět se nebuduje na okupaci, blokádě ani na útlaku a rasismu. Bezpečí, stejně jako přátelství, se získává důvěrou, získává se důstojností a rovností. Důstojnost a rovnost však Izrael svým nežidovským obyvatelům nenabízí a ani nabízet nechce. Důvěru tak Izrael postrádá. I my jsme společně s ostatním světem odsoudili barbarské útoky na izraelské civilisty. Avšak stejně jako generální tajemník OSN i my vidíme, že se nestaly ve vakuu a že „to všechno nezačalo“ až 7. října – jak si patrně představuje prezident Petr Pavel se svými poradci.

Tváří v tvář brutální izraelské válce proti Gaze považujeme Pavlova vyjádření v Izraeli za neinformovaná a krajně nevhodná. Za smrt 28 tisíc lidí, zničení dvou třetin budov a vyhnání téměř dvou miliónů lidí v Pásmu Gazy nemůže Hamás, jak se snaží účelově tvrdit izraelská strana, ale ten, který tuto největší humanitární katastrofu posledních desetiletí bezprostředně způsobil. Tedy izraelští státní představitelé a izraelská armáda. Izrael si zvolil cestu kolektivního trestu, cestu masivní destrukce a hromadného a cíleného zabíjení palestinských civilistů. Izrael ji plánuje, Izrael ji vykonává a je to Izrael – a nikdo jiný –, kdo je za svůj postup v Gaze odpovědný. Již nyní se Izrael zodpovídá z válečných zločinů a z podezření z páchání genocidy před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu (ICJ). Soudním dvorem, který my plně podporujeme a do něhož vkládáme důvěru, že pečlivě zváží, jaké principy Izrael porušuje.

Za naprosto nepřijatelné považujeme cynické vyjádření prezidenta Pavla, který sice politoval civilních ztrát na obou stranách a zmínil i palestinské děti vyhrabané ze sutin, aby však vzápětí přispěchal s obavou, zda „tyto obrázky nezamlží realitu“, rozuměj izraelský výklad jeho války proti Gaze. Tato slova považujeme za o to skandálnější, že jsou to právě děti, které izraelskou válkou proti Gaze trpí reálně nejvíce a že právě děti a jejich mnohdy cílené zabíjení izraelskou armádou je v dnešní Gaze každodenní realitou, a proto i objektem zvláštního zájmu probíhajícího vyšetřování ICJ a intervence mezinárodních institucí na jejich ochranu.

Snižovat utrpení Palestinců a snažit se vyvinit Izrael v jeho zodpovědnosti za válečné zločiny vůči civilnímu palestinskému obyvatelstvu považujeme za nedůstojné představitele středoevropské země s historickou zkušeností dvojí okupace. Tento nadbytečný akt slepé podpory Izraeli, kterou bychom jiným zemím vedoucím válku a okupujícím jiný národ rozhodně neposkytli, jen svědčí o tom, že naši představitelé opět jednou nevyužili příležitosti mlčet. Je však též smutným dokladem toho, že čeští političtí představitelé jsou ochotni podpořit Izrael téměř ve všem, co činí. A to i za cenu mezinárodní izolace, která není rozhodně v zájmu samotné České republiky.

Problematičnost této návštěvy nezmírní ani humanitární dar, který prezident rozdělil rovným dílem mezi Izraelem napadenou a zdecimovanou Gazu a Izrael samotný. Dar, který má jít do Gazy zprostředkovaně, zatímco do Izraele přímo, a který jen dokládá dezorientovanost naší zahraniční politiky, jež jako by si neuvědomovala, kdo je tu okupovaný a kdo okupant a kdo naši pomoc skutečně potřebuje.

Jako občané České republiky a představitelé české iniciativy, která se dlouhodobě zabývá otázkou okupované Palestiny, považujeme za nutné vyjádřit svůj rozhodný distanc vůči návštěvě našeho prezidenta v Izraeli a říci jasně: ne našim jménem!

Dopis s výzvou, aby do Izraele český prezident nejezdil či aby si vyžádal i cestu do Pásma Gazy a setkal se tam s místními obyvateli, nebyl prezidentskou kanceláří zodpovězen a prezidentem vyslyšen.

Svůj hlas tak zvedáme znova. I když jde dnes hlavně o Palestinu a Palestince, jde také o nás samotné a naše svědomí. Nedopusťme, aby naším jménem byli zabíjeni, mrzačeni a vyháněni lidé, kteří by si zasloužili daleko spíše naši solidaritu.

Stydíme-li se dnes za svého prezidenta, nechceme se zítra stydět za nás samotné!

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

V Praze 16. ledna 2024

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.