Pozvánka: Pochod solidarity s Palestinou, v sobotu 20. ledna 2024 ve 14:00, náměstí Míru, Praha

17. ledna 2024 | Sdružení Přátelé Palestiny, Ne naším jménem!, Prague4PalestineYouth | událost na facebooku

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/334813716030937/

Už v sobotu 20. ledna ve 14 hodin!

SVOLÁVÁME ČESKO a Slovensko!

⏰ Už v sobotu 20. ledna ve 14 hodin – celorepublikové shromáždění na vyjádření nesouhlasu s postojem České vlády k útokům Izraele na Gazu.

💢 V Gaze bylo k dnešnímu dni zavražděno 28.200 civilistů, z toho je 70% dětí a žen. 1.8 milionu lidí přišlo o domov, v Gaze je hladomor, mráz a kvůli vybombardování nemocnic a blokaci zdravotní péče se začaly šířit epidemie.

⛔️ Izrael nyní čelí obvinění z genocidy u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu (slyšení se koná 11. a 12. ledna). V Izraeli probíhají protesty proti vládě a po celém světě protestují miliony lidí včetně statisíců lidí židovského původu.

⚠️ Český prezident však i přesto oznámil svou cestu do Izraele a česká vláda tam stále posílá vyslance, čímž veřejně podporuje masové vraždění dětí, celých rodin, hladomor, epidemi a absolutní humanitární katastrofu.

🚨 Teď – více než kdy jindy – je zcela nezbytné se jako čeští občané sjednotit a vyjádřit hlasitý NESOUHLAS s postojem české vlády.

❇️ Pojďme v solidaritě s lidskými bytostmi a obyvateli Gazy spojit síly a ukázat, že je nás čím dál víc!

Přijďte všichni na zatím největší protest v Česku, budeme tam všichni!

SDÍLEJTE!

_________
EN

WE CALL CZECHIA and Slovakia!

⏰ Coming up on Saturday, January 20 at 2 pm – a nationwide rally to express opposition to the Czech government’s stance on Israel’s attacks on Gaza.

💢 To date, 28,200 civilians have been murdered in Gaza, 70% of them children and women. 1.8 million people have lost their homes, there is famine and frost in Gaza, and epidemics have begun to spread due to the bombing of hospitals and the blocking of health care.

⛔️ Israel is now facing charges of genocide at the International Court of Justice (hearings on 11 and 12 January). There are protests against the government in Israel and millions of people around the world, including hundreds of thousands of people of Jewish descent.

⚠️ Nevertheless, the Czech President has announced his trip to Israel and the Czech government is still sending envoys there, publicly supporting the mass murder of children, entire families, famine, epidemics and absolute humanitarian catastrophe.

🚨 Now – more than ever – it is imperative that we unite as Czech citizens and express our vocal DISAGREEMENT with the Czech government’s stance.

❇️ Let’s join forces in solidarity with the human beings and people of Gaza and show that there are more and more of us!

Come to the biggest protest in the Czech Republic so far, we will all be there!

Česká vláda však stále posílá vyslance do Izraele a veřejně podporuje genocidní vraždění dětí a celých rodin a hladomor.

Teď je než kdy více nezbytné se jako čeští občané sjednotit a vyjádřit hlasitý NESOUHLAS s postojem české vlády!

Pojďme v solidaritě s lidskými bytostmi spojit síly a ukázat, že je nás čím dál víc!

Přijďte všichni na největší protest od 7. října!

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/334813716030937/

This entry was posted in Akce and tagged . Bookmark the permalink.