Otevřený dopis prezidentu Petru Pavlovi ohledně jeho plánované návštěvy Izraele

9. ledna 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Iniciativa Ne naším jménem a další organizace zaslaly dne 09.01.2024 otevřený dopis prezidentu České republiky, panu Petru Pavlovi, ve kterém jej vyzývají, aby zrušil plánovanou návštěvu Izraele. Tiskovou zprávu si přečtěte zde.

Vážený pane prezidente,

jako iniciativy zabývající se dlouhodobě palestinskou otázkou, a především jako občané České republiky Vás tímto vyzýváme, abyste odřekl plánovanou lednovou státní návštěvu Izraele. V případě, že byste přece jen státní návštěvu uskutečnil, žádáme Vás, abyste po izraelské straně požadoval i návštěvu Pásma Gazy a setkal se s tamějšími palestinskými obyvateli. V duchu diplomatického odkazu Václava Havla, na který usilujete navázat.

Za poslední téměř tři měsíce trvající války proti Gaze zabila izraelská armáda přes 22 tisíc místních Palestinců. Téměř polovinu z obětí představují děti. V důsledku izraelského bombardování a intervence byly nuceny opustit své domovy téměř dva miliony lidí, přičemž byly izraelskou armádou zničeny dvě třetiny budov a bytového fondu, takže se lidé bez střechy nad hlavou ani nemají kam vrátit. Izrael denně a cíleně útočí na civilní cíle, na infrastrukturu, na nemocnice, školy, mešity či na kostely. Již na začátku intervence Izrael odstřihl civilní obyvatelstvo v Pásmu Gazy od tekoucí vody a elektrického proudu. V tomto hustě zalidněném regionu tak chybějí léky, stejně jako potraviny či pitná voda. Tisícům dětí a dospělých byly amputovány končetiny, často bez anestezie, jíž se po zastavení humanitárních dodávek v zemi nedostává. Novorozenci umírají v inkubátorech, těhotné ženy se v důsledku podvýživy bojí o přežití, děti se v noci budí hladem a pijí špinavou vodu, podvyživené matky ztrácejí mateřské mléko a nemohou kojit. Každý den je tak v Gaze bojem o přežití: pokud Palestince nezabijí bomby, mohou zemřít hlady či v důsledku nakažlivých chorob. Již v polovině prosince přesáhl podle mezinárodních lidskoprávních organizací v Gaze počet masových hrobů číslo sto dvacet.

Tento akt kolektivního trestu nelze ospravedlnit jako důsledek boje s Hamásem, jak se nás snaží izraelský stát a jeho armáda přesvědčit. Už jen svou nepřiměřeností je neakceptovatelný a je třeba jej rázně odmítnout a odsoudit. Odsoudit jako něco, čím tato izraelská intervence do Gazy skutečně je a za co ji považují i přední lidskoprávní organizace světa, tedy jako válečný zločin. Připomínáme, že jednání Izraele odsuzují i mnozí představitelé mezinárodního společenství a jeho institucí, včetně představitelů EU. Řada z nich dnes hovoří o největší humanitární katastrofě posledních desetiletí, přičemž Mezinárodní soudní dvůr v Haagu začne již 11. ledna z podnětu Jihoafrické republiky vyšetřovat Izrael z podezření z páchání genocidy.

Za této situace považujeme za krajně nevhodné, abyste v polovině ledna uskutečnil ohlášenou státní návštěvu Izraele, která nemůže být vykládána jinak než jako vyjádření podpory Izraeli v jeho válce proti Gaze a proti jejím obyvatelům. Svým setkáním s izraelskými politickými představiteli, kterému se ostatní světoví lídři dnes spíše vyhýbají, byste legitimizoval nejen izraelské válečné zločiny, ale i genocidní jazyk, který tito představitelé – včetně prezidenta země – užívají k dehumanizaci Palestinců, k výzvám k jejich vyhnání či fyzické likvidaci a k volání po vyhlazení Gazy.  

Vážený pane prezidente,

byl jste zvolen v přímých prezidentských volbách jako občanský kandidát s programem společenského usmíření, dodržování závazků k mezinárodním institucím a k mezinárodnímu právu a s programem podpory lidských práv.

Žádný z těchto deklarovaných cílů však není prioritou izraelské politiky vůči Palestincům. Naopak, u izraelských představitelů sledujeme dlouhodobou a konstantní snahu tyto principy popírat, což vede jen k dalšímu porušování izraelských závazků vůči mezinárodnímu právu.

Masakry, které jsou v Gaze proti civilnímu obyvatelstvu páchány, však nemají a nesmí být oceňovány podporou a státními návštěvami. Aby mohla být naše zahraniční politika věrohodná, musí být – tak jak to nedávno připomněl vysoký představitel EU Josep Borrell – konzistentní. Takováto konzistentní věrohodná politika ovšem vyžaduje odsoudit pachatele vojenských intervencí a válečných zločinů, a to i v případě Izraele.

Jako občané České republiky nejsme a nepřejeme si býti „hlasem Izraele“ v Evropě, který by legitimizoval jeho válku proti Gaze. Odsuzujeme vraždy izraelského civilního obyvatelstva z počátku října, ale ze stejného důvodu nepřijatelnosti kolektivního trestu a zabíjení nevinných civilistů odmítáme přihlížet válečným zločinům, které Izrael páchá v Gaze. Připojujeme se k požadavku po propuštění izraelských rukojmích i palestinských politických vězňů.

Nepřejeme si, aby se Česká republika svou slepou podporou Izraele dostávala do mezinárodní izolace, a připojujeme svůj hlas k rostoucí světové solidaritě s těžce zkoušenými Palestinci.

V Praze, 9. ledna 2023

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Židovský hlas solidarity

Mezinárodní hnutí solidarity (ISM Czech Republic)

Přátelé Palestiny

Palestinský klub v České republice

Související:

Tisková zpráva: Dopis prezidentu republiky: Nejezděte na návštěvu Izraele! + Demonstrace před Hradem, středa 10. ledna 2024 v 17:00

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.