Tisková zpráva: Dopis prezidentu republiky: Nejezděte na návštěvu Izraele! + Demonstrace před Hradem, středa 10. ledna 2024 v 17:00

10. ledna 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Hnutí Ne naším jménem! a další iniciativy a občané ČR vyzývají prezidenta Petra Pavla: Nejezděte na státní návštěvu Izraele!

Občanské iniciativy a občané ČR dnes otevřeným dopisem vyzvali prezidenta republiky Petra Pavla, aby z důvodu válečných zločinů páchaných izraelskou armádou v Pásmu Gazy odřekl svou plánovanou lednovou státní návštěvu Izraele. V případě, že by přece jen svou státní návštěvu uskutečnil, aby požadoval i návštěvu Pásma Gazy a setkal se tam s místními obyvateli. V duchu diplomatického úsilí Václava Havla, ke kterému se prezident Petr Pavel hlásí.

Na podporu otevřeného dopisu pořádá iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě dnes, ve středu 10. ledna 2024, demonstraci, která se uskuteční od 17:00 hod. na Hradčanském náměstí v Praze. 

V otevřeném dopise prezidentu Pavlovi se dále píše:

Tento akt kolektivního trestu nelze ospravedlnit jako důsledek boje s Hamásem, jak se nás snaží izraelský stát a jeho armáda přesvědčit. Už jen svou nepřiměřeností je neakceptovatelný a je třeba jej rázně odmítnout a odsoudit. Odsoudit jako něco, čím tato izraelská intervence do Gazy skutečně je a za co ji považují i přední lidskoprávní organizace světa, tedy jako válečný zločin. Připomínáme, že jednání Izraele odsuzují i mnozí představitelé mezinárodního společenství a jeho institucí, včetně představitelů EU. Řada z nich dnes hovoří o největší humanitární katastrofě posledních desetiletí, přičemž Mezinárodní soudní dvůr v Haagu začne již 11. ledna z podnětu Jihoafrické republiky vyšetřovat Izrael z podezření z páchání genocidy.

Za této situace považujeme za krajně nevhodné, abyste v polovině ledna uskutečnil ohlášenou státní návštěvu Izraele, která nemůže být vykládána jinak než jako vyjádření podpory Izraeli v jeho válce proti Gaze a proti jejím obyvatelům. Svým setkáním s izraelskými politickými představiteli, kterému se ostatní světoví lídři dnes spíše vyhýbají, byste legitimizoval nejen izraelské válečné zločiny, ale i genocidní jazyk, který tito představitelé – včetně prezidenta země – užívají k dehumanizaci Palestinců, k výzvám k jejich vyhnání či fyzické likvidaci a k volání po vyhlazení Gazy.” 

…byl jste zvolen v přímých prezidentských volbách jako občanský kandidát s programem společenského usmíření, dodržování závazků k mezinárodním institucím a k mezinárodnímu právu a s programem podpory lidských práv.

Žádný z těchto deklarovaných cílů však není prioritou izraelské politiky vůči Palestincům. Naopak, u izraelských představitelů sledujeme dlouhodobou a konstantní snahu tyto principy popírat, což vede jen k dalšímu porušování izraelských závazků vůči mezinárodnímu právu.

Masakry, které jsou v Gaze proti civilnímu obyvatelstvu páchány, však nemají a nesmí být oceňovány podporou a státními návštěvami. Aby mohla být naše zahraniční politika věrohodná, musí být – tak jak to nedávno připomněl vysoký představitel EU Josep Borrell – konzistentní. Takováto konzistentní věrohodná politika ovšem vyžaduje odsoudit pachatele vojenských intervencí a válečných zločinů, a to i v případě Izraele.

Jako občané České republiky nejsme a nepřejeme si býti „hlasem Izraele“ v Evropě, který by legitimizoval jeho válku proti Gaze. Odsuzujeme vraždy izraelského civilního obyvatelstva z počátku října, ale ze stejného důvodu nepřijatelnosti kolektivního trestu a zabíjení nevinných civilistů odmítáme přihlížet válečným zločinům, které Izrael páchá v Gaze. Připojujeme se k požadavku po propuštění izraelských rukojmích i palestinských politických vězňů.

Nepřejeme si, aby se Česká republika svou slepou podporou Izraele dostávala do mezinárodní izolace, a připojujeme svůj hlas k rostoucí světové solidaritě s těžce zkoušenými Palestinci.” 

Celé znění dopisu zde.

Kontakt pro média: 

Zdeněk Jehlička, e-mail: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Akce, Kampaně and tagged , , , . Bookmark the permalink.