Pozvánka: Další demonstrace proti dehumanizaci Palestinců v médiích, ve středu 22.11. v 17:30, Václavské náměstí, Praha

16. listopadu 2023 | Ne naším jménem! a Přátelé Palestiny | pozvánka na facebooku

Bohužel, stále stejné téma, které se nemění. Pokud česká média nezačnou vnímat Palestince jako lidi čelící okupaci, kolonizaci, apartheidu, blokádě a genocidnímu bombardování, česká skanzenová diskuse se nikam neposune.

Než se centrum uzavře pro Vánoční trhy, tak se tu ještě jednou projdeme, abychom právě na to znovu upozornili. — pozvánka na facebooku

Unfortunately, the same theme that never changes. Unless the Czech media starts to see the Palestinians as a people facing occupation, colonization, apartheid, blockade and genocidal bombing, the Czech rotten discussion on Israel Palestine will go nowhere.

Before the center closes for the Christmas market, let’s take one more stroll to bring the attending the the Palestinian story.

This entry was posted in Akce and tagged . Bookmark the permalink.