Okupace mysli na ČT: Reakce na odpověď Rady ČT

Publikujeme reakci na odpověď Rady České televize ohledně stížnosti na zkreslený překlad dokumentu Okupace mysli aneb Mediální válka o americké veřejné mínění(The Occupation of the American Mind: Israel’s Public Relations War in the United States) vysílaného v roce 2017 na ČT.

Odesílatel:
Jméno: Zdeněk Jehlička
Adresa: Kafkova 329/2, 160 00 Praha 6

Příjemce:
Česká televize
Rada ČT
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Praha 7. září 2017

Věc: Stížnost na hrubé zkreslení originální verze vysílaného dokumentu

Vážené členky a členové Rady ČT,

děkuji za odpověď datovanou 23. srpna na mou stížnost z 29. května stran hrubého zkreslení odvysílaného dokumentu, kterou vedete pod č. j. RCT 46/17.

Jak však sami jistě tušíte, musím konstatovat, že odpověď, která od Vás po třech měsících od podání stížnosti přišla, je nedostatečná a nijak nereaguje na podstatu stížnosti. Tou je neautorizovaný zásah 
do odvysílaného dokumentu a tím i hrubé porušení Zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb., paragrafu 11, odstavce 3, dále Zákona o České televizi č. 489/1991 Sb., paragrafu 2, odstavec 2a 
a Kodexu České televize ze dne 2. července 2003.

Přiznání ředitele programu Milana Fridricha, že „k nepřesnostem při zpracování české verze dokumentu skutečně došlo“ naprosto opomíjí skutečnost, že stížnost nebyla vedena ani tak 
vůči „nepřesnostem“, jakkoli jich bylo v české verzi dokumentu mnoho, ale vůči lživým neautorizovaným vsuvkám pracovníků televize, které v původním filmu nebyly a které jej významově posunují. Vyjádření odpovědných pracovníků ČT, že „tomuto názorově výraznému pořadu (sic) to neubralo nic z jeho celkového vyznění“ je účelové a vcelku i bezpředmětné.

Dopustili se snad režisér a dramaturg pořadu „nepřesností ve snaze vyrovnat se s nestejně dlouhou verzí v angličtině a v češtině“ jen proto, aby mohli v ušetřeném čase do filmu vložit svá vlastní nevyžádaná a nijak neoznačená lživá tvrzení? A bude jediným výsledkem podané stížnosti stažení tohoto „názorově výrazného pořadu“ z archivu ČT, jak bylo útvaru archívu uloženo?

Je alarmující, když se s porušením zákona ztotožní jak ředitel programu, tak generální ředitel České televize.

Je však nepřijatelné, aby tato pohodlná vysvětlení převzala za svá i Rada ČT jako kontrolní orgán, a tak legitimizovala postup, který je protiprávní.

Vážené členky a členové Rady ČT,

jako koncesionář média veřejné služby, za kterou se ČT pokládá, ale která nepovažovala za vhodné mně do dnešního dne ani oficiálně odpovědět, Vás vyzývám, abyste se stížnosti zabývali v celé její úplnosti a podstatě jako stížnosti na porušení zákona a o výsledku jednání mě neprodleně informovali.

Dovoluji si zároveň upozornit, že tuto korespondenci považuji za veřejnou.

Děkuji a jsem s pozdravem

Zdeněk Jehlička

 

Na vědomí:

  • producent filmu Sut Jally
This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.