Stížnost Radě ČT: Stížnost na dlouhodobě nevyvážené vstupy zpravodaje ČT na Blízkém východě Davida Borka

Zveřejňujeme stížnost Jany Ridvanové týkající se zpravodajských výstupů novináře Davida Borka.

Odesílatel:
Mgr. Jana Ridvanová

Příjemce:
Česká televize
Rada ČT
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze 20. prosince 2018

Věc: stížnost na dlouhodobě nevyvážené vstupy zpravodaje ČT na Blízkém východě Davida Borka

Vážená Rado ČT,

podávám tímto stížnost na dlouhodobě nevyvážené až manipulativní vstupy zpravodaje ČT na Blízkém východě Davida Borka. Již v dřívější pozici redaktora ČT se David Borek projevoval jako v daném tématu nekompetentní, což se s jeho příchodem na místo zpravodaje ČT na Blízkém východě jen potvrdilo.

Konkrétně svou stížnost směřuji ke vstupu Davida Borka v pořadu Horizont, který byl vysílán na ČT 24 dne 13. prosince 2018 pod názvem Série útoků na Západním břehu a k pořadu Interview ČT24 ze dne 4. prosince 2018.

V prvním pořadu jak redaktorka Hana Scharffová, tak hlavně zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek očividně nedokázali nebo nechtěli zařadit tematizované události do širšího rámce Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu, pletli si útoky na izraelské vojáky s útoky na civilisty, čímž se v důsledku dopustili manipulativního výkladu tzv. izraelsko-palestinského konfliktu. Za hloupý a cynický je zvláště třeba považovat Borkův výrok na adresu okupovaných Palestinců, kterým jde v jejich odporu vůči okupaci podle zahraničního zpravodaje ČT “o 15 minut slávy, jejich pohnutky jsou různé, chtějí se proslavit ve svém jinak ne příliš zábavném životě…“, přičemž tento výrok jen dokresluje zpravodajovu nepoučenost o situaci, o které má českého diváka nezaujatě informovat. Pan Borek evidentně nezaznamenal, že roznětkou k tzv. jeruzalémské intifádě, o níž tak neodborně spekuluje, bylo vyjádření tehdejšího izraelského ministra obrany nestíhat pachatele teroristického útoku z řad nelegálních izraelských osadníků, kterého se dopustili upálením palestinské rodiny Dawabša v červenci r. 2015.

V druhém pořadu, rozhovoru s Davidem Borkem na ČT24, zase tento zahraniční zpravodaj popisuje kolonizační praktiky Izraele na Západním břehu jako „baňky kouzelníka, který dohromady dává dvě etnika, dvě kultury, dva nároky“ a stejně naivním, ale podle Borka „barokním“ jazykem, se zahraniční zpravodaj ČT vyjadřuje k izraelské vojenské okupaci jako k jakémusi sociálnímu experimentu multikulturní integrace, aniž by však dohlédl drastických sociálních, politických a ekonomických důsledků, které izraelská okupace představuje pro místní Palestince. Pokud chce zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek mluvit o multikulturní integraci právě v souvislosti s Izraelem, je mu vůbec známo, že Izrael přijal v červenci tohoto roku nový základní zákon o židovském charakteru státu, který jakoukoliv integraci na základě rovnosti vylučuje? V Izraeli ani není možné sezdání páru, kde by jeden z partnerů nebyl židovského původu.

Jelikož jsou vstupy Davida Borka coby zpravodaje ČT pro Blízký východ dlouhodobě zaujaté, neprofesionální a nepoučené, podáváme tímto stížnost z podezření na porušení zákona o České televizi a Kodexu České televize, a to konkrétně v těchto bodech:

Zákona o České televizi č. 489/1991 sb. a to zejména
§ 2, odstavec 2 a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů

a Kodexu České televize ze dne 2. července 2003, zejména
Preambule, písmene c) poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře
a čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice

V obou dotčených případech došlo hrubým zkreslením a nepravdivým vysíláním k porušení zákona ČT, Kodexu ČT i ke zpronevěře poslání ČT jako média veřejné služby.

K podpoře svých tvrzení přikládáme další informace a zprávy.

S pozdravem
Jana Ridvanová

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.