Odpověď Matrina Stropnického na otevřený dopis občanských iniciativ ve věci možného plánování přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, 13. dubna 2018, a reakce iniciativ

Aktuálně: Vzhledem k obnovenému tématu přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, kdy nejvyšší ústavní činitelé na každoroční schůzce o zahraniční politice země prohlásili, že listopadové otevření Českého domu v Jeruzalémě bude “prvním krokem v záměru přemístit velvyslanectví ČR do Jeruzaléma v souladu s mezinárodním právem” přinášíme odpověď tehdejšího ministra zahraničních věcí, a nyní nastávajícího velvyslance ČR v Izraeli, Martina Stropnického i s naší reakcí.

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě a Palestinský klub v ČR odeslali v úterý 3. dubna 2018 premiérovi vlády a ministru zahraničních věcí výzvu k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma s ohledem na možný plánovaný přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tisková zpráva zde.

Ministr zahraničí ČR Martin Stropnický na tuto výzvu odpověděl dne 13. dubna 2018, přinášíme přepis dopisu:

V Praze 13. dubna 2018

Vážený pane Jehličko,

v reakci na Vaši výzvu zaslanou panu premiérovi Babišovi a mě (sic) ze dne 3. dubna 2018 si Vás dovoluji z pozice ministra zahraničních věcí ujistit, že Česká republika v žádném případě neporušuje své mezinárodněprávní závazky.

Česká zahraniční politika je dlouhodobě v souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU a dodržuje mezinárodněprávní závazky vyplývající z rezolucí RB OSN, včetně
Vámi zmiňované rezoluce RB OSN č. 478 (1980).

S pozdravem

MgA. Martin Stropnický
Místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
České republiky

Dopis v PDF.

 

Na dopis ministra odpověděly iniciativy následovně:

MgA. Martin Stropnický
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Praha 23. dubna 2018

Reakce na odpověď na výzvu k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma

Vážený pane ministře,

děkujeme za odpověď na náš otevřený dopis ve věci Jeruzaléma ze dne 3. dubna 2018.

Jsme rádi a oceňujeme Vaše ujištění, že „Česká republika v žádném případě neporušuje své mezinárodněprávní závazky”, a to včetně závazku k rezoluci RB OSN č. 478 z r. 1980, odsuzující utilitární vyhlášení Jeruzaléma za hlavní město Izraele jako porušující mezinárodní právo.

Doufáme proto, že nepodlehnete tlaku na přesun ambasády ČR do Jeruzaléma, který by takovým porušením závazku byl.

V tomto smyslu musíme jednoznačně odmítnout nedávnou podporu premiéra Babiše pro petici na přesun ambasády.

S úctou
Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com, pal.klub@email.cz

Na vědomí:
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR

Dopis v PDF .

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.