Tisková zpráva: Občanské iniciativy proti přesunu zastupitelských institucí do Jeruzaléma

3. dubna 2018 | Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě a Palestinský klub v ČR

Otevřeným dopisem zaslaným premiérovi vlády a ministru zahraničních věcí vyzývají občanské iniciativy k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma.

Iniciativy varují před vtahováním ČR do izolace a připomínají základní principy mezinárodního práva, které Izrael porušuje získáním území silou a protiprávní anexí Východního Jeruzaléma. „Přesunutí ambasády do Jeruzaléma v současné době považuji za flagrantní porušení mezinárodního práva i rezolucí OSN,“ okomentoval na žádost signatářů situaci Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN.

Signatáři vyjadřují znepokojení nad snahami „některých skupin občanů České republiky vynutit si u české politické reprezentace přesun ambasády ČR do Jeruzaléma, a tím porušit mezinárodní právo“. Jak iniciativy upozorňují, statut Jeruzaléma jako hlavního města Izraele není mezinárodně uznán, což ostatně potvrdilo v r. 2016 i české ministerstvo zahraničí.

Otevřený dopis odeslaný Iniciativou za spravedlivý mír na Blízkém východě a Palestinským klubem v ČR rovněž zmiňuje závazek Izraele ke stažení z okupovaných palestinských území včetně Východního Jeruzaléma.

Nepovažujeme porušování mezinárodního práva a podporu okupace za odvážný čin ani za „správnou věc“ hodnou následování. Historická zkušenost naší země by nás měla zavazovat k tomu, chápat situaci lidí trpících cizí okupací a snažit se těmto lidem pomoci ke svobodě, nikoliv jejich utrpení zpochybňovat a stavět se na stranu okupující mocnosti – a to dokonce v rozporu s úsilím naprosté většiny ostatního světa,“ uvádí se v otevřeném dopise. Signatáři rovněž požadují rovný přístup v české zahraniční politice, „neboť není možné označovat Krym za okupovaný Ruskem a paralelně s tím legitimizovat izraelskou okupaci Jeruzaléma přesunem ambasády.

Flagrantní porušení mezinárodního práva, říká Jan Kavan ohledně možného přesunu ambasády do Jeruzaléma

Iniciativy požádaly v souvislosti s otevřeným dopisem o vyjádření Jana Kavana, bývalého ministra zahraničí a předsedu Valného shromáždění OSN. Kavan k přesunu ambasády do Jeruzaléma uvedl:

Jsem přesvědčen, že by se český zastupitelský úřad měl přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma. Mělo by k tomu dojít co nejdříve poté, kdy bude diplomatickou cestou vyjednáno mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který je nejstarším nedořešeným konfliktem na agendě OSN. Pak by česká vláda měla odsouhlasit sídlo zastupitelského úřadu ČR pro Izrael v západním Jeruzalému a sídlo zastupitelského úřadu ČR pro (samostatnou) Palestinu ve východním Jeruzalému. Takový krok bude zcela v souladu s mezinárodním právem a s příslušnými rezolucemi RB OSN. Přesunutí ambasády do Jeruzaléma v současné době považuji za flagrantní porušení mezinárodního práva i rezolucí OSN. ČR, která si zakládá na fungování právního státu by měla takovéto kroky jednoznačně odmítnout.

Pro další informace laskavě kontaktujte:

Zdeněk Jehlička, Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
E: nenasimjmenem@gmail.com

Moein Shomali, Palestinský klub v ČR
E: pal.klub@email.cz

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.