Otevřený dopis premiérovi vlády Andreji Babišovi a ministru zahraničních věcí Martinu Stropnickému ve věci Jeruzaléma

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě a Palestinský klub v ČR odeslali v úterý 3. dubna 2018 premiérovi vlády a ministru zahraničních věcí výzvu k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma s ohledem na možný plánovaný přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tisková zpráva zde.

Ing. Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

MgA. Martin Stropnický
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Praha 3. dubna 2018

Výzva k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma

Vážený pane předsedo vlády,
Vážený pane ministře zahraničních věcí,

jsme znepokojeni snahou některých skupin občanů České republiky vynutit si u české politické reprezentace přesun ambasády ČR do Jeruzaléma, a tím porušit mezinárodní právo. Tento nátlak považujeme nejen za nevhodný, ale za nebezpečný, protože v důsledku zavádí ČR do mezinárodní izolace.

Jeden ze základních principů mezinárodního práva odsuzuje „získání území silou“. Tento princip je zahrnut i v preambuli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 z roku 1967, která zavazuje Izrael ke stažení z okupovaných palestinských území, a to včetně Východního Jeruzaléma. Izrael však proti vůli mezinárodní komunity v roce 1980 okupovaný Východní Jeruzalém anektoval a vyhlásil Jeruzalém za své „nedělitelné a věčné hlavní město“. Na protest proti tomuto svévolnému rozhodnutí a na základě přijaté rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 478 ze srpna roku 1980 odsuzující tento izraelský akt jako porušení mezinárodního práva, přesunuly postupně všechny státy své ambasády, které doposud měly v Západním Jeruzalémě, do Tel Avivu coby mezinárodní komunitou uznaného hlavního města Izraele.

Jak uvedlo ministerstvo zahraničí ČR v r. 2016 „statut Jeruzaléma jako hlavního města Izraele není mezinárodně uznán“. Jeruzalém se tedy od jiných měst liší v tom, že jeho status nesmí žádný stát určit jednostranně. Snaha uznat Jeruzalém včetně jeho okupované východní části se Starým Městem za hlavní město Izraele tak porušuje nejen jednotlivé přijaté rezoluce OSN, ale i její zakladatelskou Chartu a z ní vyplývající základní právo národů na sebeurčení. Všemožné ahistorické a účelové snahy popřít existenci Palestinců a odvozovat mezinárodní právo z principů jiných, než je vůle mezinárodní komunity, znamenají nebezpečný krok vedoucí k oslabení vzájemné mezinárodní koexistence. Připomínáme, že jednostranné uznání Jeruzaléma coby hlavního města Izraele ze strany USA bylo na schůzi Valného shromáždění OSN odsouzeno naprostou většinou jeho členů.

Nepovažujeme porušování mezinárodního práva a podporu okupace za odvážný čin ani za „správnou věc“ hodnou následování. Historická zkušenost naší země by nás měla zavazovat k tomu, chápat situaci lidí trpících cizí okupací a snažit se těmto lidem pomoci ke svobodě, nikoliv jejich utrpení zpochybňovat a stavět se na stranu okupující mocnosti – a to dokonce v rozporu s úsilím naprosté většiny ostatního světa.

Česká zahraniční politika musí postupovat v rámci kompetencí daných ústavou a s přihlédnutím k našim partnerům v Evropské unii. V této souvislosti požadujeme také rovný přístup, neboť není možné označovat Krym za okupovaný Ruskem a paralelně s tím legitimizovat izraelskou okupaci Jeruzaléma přesunem ambasády.

Vyzýváme proto českou vládu a ministerstvo zahraničí, aby nepodléhalo tlakům, které se snaží zavést ČR do izolace, a v souladu s mezinárodním právem a vůlí mezinárodního společenství nepřesunovalo české zastupitelské instituce do Jeruzaléma.

S úctou

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com, pal.klub@email.cz

Dopis v PDF.

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.