Tisková zpráva: Do Prahy přijíždí izraelská filozofka. Promluví o nedávných volbách a o situaci palestinských politických vězňů

31. března 2015 | Tisková zpráva Palestinského klubu v ČR, ISM ČR

Do Prahy dnes přijíždí Anat Matarová, izraelská docentka filozofie a politická aktivistka, a povede zde dvě přednášky k aktuální izraelsko-palestinské problematice. Středeční přednášku na Filozofické fakultě UK moderuje profesor politologie Pavel Barša. Filozofka také promluví na téma palestinských politických vězňů, které je podle ní pro Palestince „neskutečně důležité, ale nedostává se mu takové pozornosti jako dalším otázkám, jako jsou například právo na návrat, otázka budoucích hranic anebo otázka Jeruzaléma.“

prisoners2Dle organizace Addameer je v izraelských vězeních nyní zadržováno šest tisíc Palestinců, z toho je 454 osob drženo v tzv. administrativní vazbě – tzn. bez obvinění a bez soudního řízení. Vazba je obvykle na šest měsíců a může být několikrát prodloužena. „Palestinci jsou zadržováni mnoho měsíců, často několik let, aniž by byli z něčeho obviněni. Izrael převzal tuto praktiku z dob britského mandátu, ze kdy pocházejí nouzové zákony,“ uvádí Matarová v jednom rozhovoru. Za zmínku stojí i vysoký počet zadržovaných palestinských dětí v izraelských vězeních, aktuálně 163.

„Od začátku okupace v r. 1967 hovoříme minimálně o 600 tisících palestinských vězních. Palestinci jsou malý národ – na okupovaných územích žije 4,5 milionu lidí. Znamená to, že v každé palestinské rodině najdeme od doby okupace alespoň jednoho vězně, ať již z minulosti či aktuálně zadržovaného,“ uvádí Matarová. Pro srovnání, ke stejnému tématu podotýká známá izraelská novinářka Amira Hassová následující: „Násilí páchané velkou částí obyvatelstva neznamená, že jsou tito lidé násilnější než ostatní. Je to bití na poplach, je to znamení či signál, že něco není v pořádku s tím, jak je s obyvatelstvem zacházeno.“

Matarová je aktivní také v organizaci Who Profits, která byla založena v roce 2007 jako výzkumný projekt Koalice žen za mír, což je feministická palestinsko-židovská organizace zabývající se bojem proti okupaci. Tato organizace monitoruje izraelské a mezinárodní korporace přímo zapojené do izraelské okupace. „V Izraeli i zahraničí se obecně věří, že Izrael z okupace neprofituje, že naopak izraelské obyvatelstvo platí za okupaci vysokou cenu – kvůli osadám a vysokému rozpočtu, který plyne do osad. To je částečně pravda, protože značná část rozpočtu skutečně plyne na dotování osad. Ztrácíme hodně peněz, protože stavíme zdi, silnice, samotné osady, dotujeme obyvatelstvo, které v nich žije, a to na úkor dalších částí izraelského obyvatelstva.“ Na okupaci vydělává kromě korporací podle Matarové především stát, který „krade půdu, vodu, minerální bohatství, tj. přírodní zdroje z palestinských území.“ Z firem profitujících z okupace, které figurují na i českém trhu, lze zmínit například firmy AHAVA, SodaStream, G4S, Veolia a další.

Filozofka a politická aktivistka se dlouhodobě věnuje i tématu odporu proti vojenské službě. „V Izraeli formálně neexistuje možnost odepřít vojenskou službu na základě svědomí. Situace se sice neformálně mění, lidé se službě v armádě vyhýbají, ale jdou za to třeba do vězení,“ uvádí Matarová.

Dalším tématem pro diskusi může být akademická angažovanost. Například v létě roku 2014 Matarová spolu s dalšími akademiky podepsala prohlášení odsuzující útoky na Gazu: „Signatáři tohoto prohlášení, všichni akademici na izraelských univerzitách, tímto sdělují, že zcela odsuzují agresivní vojenskou strategii používanou izraelskou vládou. Zabití velkého počtu zcela nevinných lidí klade ještě větší krvavé překážky do cesty ke sjednání dohody, která je jedinou alternativou okupace a nekonečného útlaku palestinského lidu. Izrael musí souhlasit s okamžitým příměřím a začít vyjednávat v dobré víře o ukončení okupace a osad, a to na základě dohody o spravedlivém míru.“

Prohlášení podepsalo celkem 44 izraelských akademiků a akademiček, a to v době, kdy dle průzkumů veřejného mínění více než 90 procent židovského obyvatelstva Izraele podporovalo útoky na Gazu.

O možném tlaku na akademiky kritizující politiku izraelské vlády a útlak Palestinců vypovídá i reakce na serveru Israeli Academia Monitor k pražským přednáškám, který uvádí, že „společně s Rachel Giorovou, Kobim Snitzem a Nevem Gordonem je Matarová vůdčí silou v hnutí BDS, které je úzce propojené se skupinou izraelských občanů Boycott from Within.“ Matarovou server popisuje jako „zkušenou radikální aktivistku“ a upozorňuje na možné porušení zákona zakazujícího vyzývat k bojkotu Izraele. Tento izraelský zákon však kritizuje řada organizací, včetně Amnesty International.

Kromě těchto témat promluví Matarová i o dopadech nedávných voleb v Izraeli a o roli mezinárodní komunity.

Více o přednášející:

Anat Matarová je docentkou filozofie na Telavivské univerzitě a politickou aktivistkou. Je předsedkyní izraelského Akčního výboru pro palestinské vězně a autorkou a editorkou knihy esejů o palestinských politických vězních v Izraeli Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel (2011), kterou vydala společně s právničkou Abeer Bakerovou z Haifské univerzity. Řadu let je aktivní v levicových hnutích, především v hnutí refuseniků (odpíračů vojenské služby), ve skupině Open Doors bojující proti tzv. administrativní vazbě a ve výzkumné organizaci Who Profits, jejímž cílem je odhalovat propojení izraelského průmyslu s okupací.

K tématice organizace Who Profits a k palestinským vězňům viz např. rozhovor v MP3 zde. Reakce „Israeli Academia Monitor“ k jejím pražským přednáškám zde. Její nedávný rozhovor pro izraelský alternativní kanál Social TV o občanské neposlušnosti žen zde.

Další informace v pozvánce a první tiskové zprávě z 23. března.

Více o organizátorovi a spoluorganizátorech:

Palestinský klub v České republice – Klub sdružuje osoby palestinské národnosti žijící na území České republiky, jež jsou občany České republiky anebo mají trvalé či dlouhodobé povolení k pobytu na území ČR. Činností klubu je pořádání setkání jejich členů, která jsou „vedena v duchu národních tradic a obyčejů, vedou k posílení společenských a kulturních styků mezi členy klubu, jakož i upevňování přátelství mezi palestinským a českým národem.“ Klub má za cíl „seznamovat českou veřejnost s palestinskou arabskou kulturou a historií“, a to pořádáním kulturních a literárních besed a seminářů na různá témata, včetně aktuálních témat problematiky života v arabském světě. Od roku 2014 začal být klub aktivní v sociálních médiích: zřídil facebookové stránky Infokanál Palestina – Česká republika, jež mají za cíl „doručit zprávy o aktuálním dění v Palestině“ a facebookovou skupinu Palestinský klub v České republice.

International Solidarity Movement ČR (ISM ČR, Mezinárodní hnutí solidarity) – ISM bylo založeno v Palestině v roce 2001 skupinou palestinských a izraelských aktivistů s cílem podpořit a posílit nenásilný palestinský odpor proti izraelské okupaci. V České republice působí od roku 2007. Jejími členy jsou aktivisté a aktivistky, kteří navštívili Palestinu anebo se o tamní dění živě zajímají. Aktivity hnutí se zaměřují především na pořádání přednášek a promítání dokumentárních filmů, informační kampaně, petiční stánky anebo demonstrace na vyjádření solidarity s palestinským lidem. ISM ČR je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje zhruba 50 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili nedávno mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

Politologické sdružení POLISStudentské sdružení působící na akademické půdě Ústavu politologie FF UK v Praze a spřízněných fakultách a vědeckých pracovištích. Cílem činnosti sdružení je především vytvoření prostoru pro svobodnou diskusi o současných českých i globálních společenských, politických a politologických otázkách, především ve formě debat a neformálních setkání. Dále pak vytvoření podmínek pro odbornou činnost studentů politologie navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností, zapojení studentů politologie do programů pro rozvoj politických věd či jiný příspěvek k vzdělávání a práci v oboru.

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.