Tisková zpráva: V Praze bude přednášet izraelská filozofka. Promluví o dopadu nedávných voleb, palestinských politických vězních i roli mezinárodní komunity

23. března 2015 | Tisková zpráva Palestinského klubu v ČR, ISM ČR

150320-israeli-electionNa přelomu března a dubna se v Praze uskuteční dvě přednášky izraelské docentky filozofie a politické aktivistky Anat Matarové z Telavivské univerzity. Kromě analýzy dopadů výsledků nedávných voleb v Izraeli se akademička zaměří na situaci politických vězňů, o kterých napsala knihu, na palestinské občany Izraele a roli mezinárodní komunity.

První z přednášek se uskuteční v úterý 31. března od 17:00 do 19:00 v Café Kampus (bývalé Krásné ztráty, Náprstkova 10, Praha 1) pod názvem „Situace Palestinců v Izraeli a na okupovaných územích: otázka politických vězňů a Den půdy“. Druhá přednáška proběhne ve středu 1. dubna od 18:00 do 20:30 na Filozofické fakultě (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 301) pod názvem „Izrael po volbách a hnutí BDS za práva Palestinců“.

Do Prahy přijíždí izraelská filozofka přednášet poprvé, a to na pozvání Palestinského klubu v České republice.

Ve svém vystoupení zanalyzuji několik aspektů výsledků izraelských voleb a vzhledem k jejich dopadům se budu věnovat též požadavkům vůči mezinárodní komunitě. Zaměřím se rovněž na situaci palestinských vězňů, včetně izraelských občanů držených ve vězení po dobu až třiceti let,“ dodává k pražským přednáškám Matarová. Dalšími tématy budou izraelská politika záboru půdy, diskriminace palestinských občanů Izraele a téma kampaní BDS (bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí).

K nedávným izraelským volbám Anat Matarová na dotaz organizátorů poznamenává: „I přes obrovské zklamání nejsou výsledky voleb v Izraeli tak špatné: je zde reálná šance na lidštější sociální a hospodářskou politiku, která bude mít vliv na chudší část obyvatelstva, především na osoby žijící na okraji společnosti. To by se mohlo týkat i palestinských občanů Izraele. Zároveň však poroste útlak Palestinců na okupovaných územích, jelikož se zdá, že Netanjahu dostal zelenou provádět tam cokoli si zamane, zatímco mezinárodní společenství je i nadále pasivní a jeho kritika izraelské politiky zůstává pouze verbální. Současně s tím bude přitvrzovat i postoj izraelského státu vůči svým palestinským občanům, a to až na hranici jejich kriminalizace. Opět se zdá, že zvolená vláda dostala pro toto jednání zelenou, a to jak od Izraelců samotných, tak od plachého mezinárodního společenství. Tento tichý souhlas se musí změnit.

Přednášky se konají ve spolupráci s International Solidarity Movement ČR (ISM ČR, Mezinárodní hnutí solidarity) a Politologickým sdružením POLIS. Obě přednášky proběhnou v angličtině a budou překládány do češtiny. Jsou určeny široké veřejnosti a vstup je zdarma.

Více o přednášející:

Anat Matarová je docentkou filozofie na Telavivské univerzitě a politickou aktivistkou. Je předsedkyní izraelského Akčního výboru pro palestinské vězně a autorkou a editorkou knihy esejů o palestinských politických vězních v Izraeli Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel (2011), kterou vydala společně s právničkou Abeer Bakerovou z Haifské univerzity. Řadu let je aktivní v levicových hnutích, především v hnutí refuseniků (odpíračů vojenské služby), ve skupině Open Doors bojující proti tzv. administrativní vazbě a ve výzkumné organizaci Who Profits, jejímž cílem je odhalovat propojení izraelského průmyslu s okupací.

Anat Matarová bude k dispozici médiím pro rozhovor od 31. března do 1. dubna včetně.

Pro více informací laskavě kontaktujte:
Palestinský klub v ČR: email: pal.klub@email.cz
ISM ČR: email: czech.ism@gmail.com

Anat Matar_CafeKampus_31_3Anat Matar_FF_1_4

 

 

 

 

 

 

Více o organizátorovi a spoluorganizátorech:

Palestinský klub v České republice – Klub sdružuje osoby palestinské národnosti žijící na území České republiky, jež jsou občany České republiky anebo mají trvalé či dlouhodobé povolení k pobytu na území ČR. Činností klubu jsou pořádání setkání členů klubu, která jsou „vedena v duchu národních tradic a obyčejů, vedou k posílení společenských a kulturních styků mezi členy klubu, jakož i upevňování přátelství mezi palestinským a českým národem.“ Klub má za cíl „seznamovat českou veřejnost s palestinskou arabskou kulturou a historií“, a to pořádáním kulturních a literárních besed a seminářů na různá témata, včetně aktuálních témat problematiky života v arabském světě. Od roku 2014 začal být klub aktivní v sociálních médiích: zřídil facebookové stránky Infokanál Palestina – Česká republika, jež mají za cíl „doručit zprávy o aktuálním dění v Palestině“ a facebookovou skupinu Palestinský klub v České republice.

International Solidarity Movement ČR (ISM ČR, Mezinárodní hnutí solidarity) – ISM bylo založeno v Palestině v roce 2001 skupinou palestinských a izraelských aktivistů s cílem podpořit a posílit nenásilný palestinský odpor proti izraelské okupaci. V České republice působí od roku 2007. Jejími členy jsou aktivisté a aktivistky, kteří navštívili Palestinu anebo se o tamní dění živě zajímají. Aktivity hnutí se zaměřují především na pořádání přednášek a promítání dokumentárních filmů, informační kampaně, petiční stánky anebo demonstrace na vyjádření solidarity s palestinským lidem. ISM ČR je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje zhruba 50 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili nedávno mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

Politologické sdružení POLISStudentské sdružení působící na akademické půdě Ústavu politologie FF UK v Praze a spřízněných fakultách a vědeckých pracovištích. Cílem činnosti sdružení je především vytvoření prostoru pro svobodnou diskusi o současných českých i globálních společenských, politických a politologických otázkách, především ve formě debat a neformálních setkání. Dále pak vytvoření podmínek pro odbornou činnost studentů politologie navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností, zapojení studentů politologie do programů pro rozvoj politických věd či jiný příspěvek k vzdělávání a práci v oboru.

Související odkazy:

K izraelským volbám:

This entry was posted in Akce and tagged , , , . Bookmark the permalink.