Výzva k akci: Přidejte se 30. listopadu k celosvětovým protestům proti vyhnání beduínů z Negevu

Lidé napříč Izraelem a Palestinou vyzývají k zastavení Prawerova plánu na vysídlení až 70 tisíc beduínů z Negevu. Celosvětová akce 30. listopadu

Informace mezinárodní kampaně “Prawer Won’t Pass”:

day of rage24. června schválil izraelský Kneset tzv. Prawer-Beginův plán (dále jen Prawerův plán). Pokud bude implementován, dojde ke zničení více než 35 neuznaných vesnic v Negevské poušti (Al-Naqab) a k násilnému vyhnání více než 70 tisíc palestinských beduínů do měst. Prawerův plán je ze strany Izraele největší krádeží půdy od roku 1948. Je ztělesněním izraelské politiky rozšiřování osídlení pro izraelské židovské obyvatelstvo a zároveň omezování prostoru pro palestinské arabské obyvatelstvo.

Mezinárodní společenství opakovaně vyzvalo Izrael k zastavení implementace Prawerova plánu kvůli jeho diskriminační povaze a zásadním porušením práv palestinských beduínů v Negevské poušti. Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace vyzval Izrael, aby stáhl navrhovanou legislativu Prawerova plánu. V roce 2012 schválil Evropský parlament rezoluci vyzývající Izrael k zastavení Prawerova plánu a izraelské politiky násilných vysídlování a vyvlastňování.

Nespravedlnost, ponížení a nucená vysídlení jsou témata, jež se v historii Palestiny opakují. Jsou poučením, které si jako skupina mladých lidí bereme k srdci. Budeme protestovat, klást odpor a budeme pracovat proti neustálým útokům, kterým čelí naše komunity po celé Palestině. Proto jsme zahájili kampaň „Prawerův plán neprojde“ se snahou zabránit, aby se tento plán stal další kapitolou v dlouhé a smutné historii Palestiny.

Protestovat proti Prawerovu plánu znamená protestovat proti etnickému čištění, vysídlování a omezování volného pohybu obyvatel ve 21. století.

Přidejte se k nám: zorganizujte pochod, protest, zašlete dopisy vlivným osobám ve své zemi či komunitě. Udělejte co je ve vašich silách, abyste donutili Izrael zastavit Prawerův plán.

Přidejte se k nám 30. listopadu a řekněte s námi, že „Prawerův plán neprojde.“

Více informací: PrawerWontPass@gmail.com
Web: http://prawerwontpass.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/prawershallnotpass

Informace ISM ČR: Máte-li nápady na kampaň v České republice, napište nám prosím na czech.ism@gmail.com. Možné kroky lze diskutovat i na přednášce “Mizející Palestina” dne 26. listopadu v pražském klubu Cross, kde je vysídlování beduínů z Negevu jedním z témat.

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.