Pozvánka na přednášku [+ koncert]: O současném Izraeli s izraelskými hudebníky a aktivisty, 2. dubna od 20.00, Café na půl cesty, Praha

Zveme vás na přednášku a debatu “Taktiky izraelského statu quo a následné dopady” s izraelskými aktivisty z Tel Avivu, s následným koncertem Action! Attention!:

úterý 2. dubna, 20.00-21.00 (poté zhruba od 21.15 koncert kapely)
Café na půl cesty (Centrální park Pankrác, Praha 4)

Action! Attention!

Plakát k tisku a distribuci v PDF zde, obrázek JPG zde a dole. Info in English below.

Taktiky izraelského statu quo a následné dopady

“Tvrdíme, že politika Izraele, týkající se ekonomiky i diplomacie, se zaměřuje na vytvoření falešného stavu věcí. Ve skutečnosti se totiž na všech frontách plíživě posunujeme do extrémů. Příběh budeme vyprávět především skrze své osobní zážitky, ale i pomocí čísel. Zakončíme svým odhadem budoucího stavu.”

Událost na facebooku.

Bio:

Ofer
Bývalý člen Komunistické strany Izraele, ve které jsou Židé i v Izraeli žijící Palestinci. Z politických důvodů odmítl nastoupit povinnou vojenskou službu. Aktivní na demonstracích v Izraeli a Palestině proti okupaci, separační zdi a proti vojenským operacím jako „Lité olovo“ (Oferet Yetzuka) a „Obranný štít“ (Homat Magen), obvykle organizované Ta’ayush a AATF. Dále se účastnil demonstrací proti židovským osadám ve Východním Jeruzalémě ve čtvrti Sheikh Jarrah. Účast na demonstracích za práva zvířat, proti neoliberální ekonomické politice vlády, která je podle jeho názoru velmi spjata s okupací. Měl politickou HC kapelu. V poslední době méně aktivní, ale stále v obraze o tom, co se děje v Izraeli a Palestině.

Sagi
V minulosti se účastnil Running For Peace (během za mír), kdy Židé ze Západního Jeruzaléma a Palestinci z uprchlických táborů z Východního Jeruzaléma pořádali společný běh s cílem zvýšit povědomí veřejnosti. Skupina pořádala běh každý týden mezi oběma stranami města a účastnila se lidových závodů. Šest let hrál v izraelsko-palestinském seriálu Neighbors, propagujícím myšlenku společného soužití Palestinců a Židů ve stejném domě, kdy problémy byly pojímány s humorem. Aktivní na demonstracích v Izraeli proti okupaci, proti vojenským operacím jako „Lité olovo“ (Oferet Yetzuka) a „Obranný štít“ (Amood Anaan). Účast na demonstracích proti ekonomické politice vlády, která je podle jeho názoru velmi spjata s okupací. V posledních několika letech hlavní textař skupiny ACTION! ATTENTION!, která vystupovala na mnoha akcích proti okupaci.

action_attention_web

Info in English:

Invitation to a lecture “Israeli Status Quo Tactics & The Repercussions to Follow”:

Tuesday 2 April, 20.00-21.00 (poté zhruba od 21.15 koncert kapely)
Café na půl cesty (Centrální park Pankrác, Praha 4)

Israeli Status Quo Tactics & The Repercussions to Follow
“Israel’s policies, both economical and diplomatic, are aimed by our claim at creating a false state of Status Quo. While in actuality, on all fronts, there is a de-facto creeping progression into extremes. We will tell the story mostly through our own personal stories, and some figures. And conclude with our opinions of an estimated future to the state.”

Event on Facebook.

Bio:

Ofer
A past member of the Israeli communist party which consists of Arabs and Jews. Refused to Draft to the IDF for political reasons. Active in demos in Israel and Palestine against the occupation, separation wall and against military operations such as “Cast Lead“ (Oferet Yetzuka) and “Defensive Shield“ (Homat Magen), usually organized by Ta’ayush and AATF. Also participated in the demos against Jewish settlement in Sheikh Jarrah. Was also active in animal rights, and against the neo-liberal government’s financial policy, which is in his eyes related very much to the occupation. Had a political HC band. In the last few years less active, but very updated of what’s going on in Israel and Palestine.

Sagi
In the past was part of the Running For Peace group, in which Jews from West Jerusalem & Palestinians from refugee camps from East Jerusalem jogged together to raise awareness. The group ran every week from between the two sides of the city, and also enrolled and took part in folk races. For 6 years was an actor in the Israeli-Arab sitcom Neighbors, which promoted the idea of Arabs and Jews living in the same building, tackling the issues with humor. Active in demos in Israel against the occupation, and against military operations such as “Cast Lead“ (Oferet Yetzuka) and “Pillar of Defence“ (Amood Anaan). Took part in demos against the government’s financial policy, which is in his eyes related very much to the occupation. In the last few years, head lyrics writer for the band ACTION! ATTENTION! which preformed at numerous anti-occupation venues & events.

This entry was posted in Akce. Bookmark the permalink.