23 europoslanců žádá pozastavení Asociační dohody EU s Izraelem

13. března 2013 | ECCP, Brusel

Ilustrační foto, podpis Asociační dohody v Bruselu (via ECCP)V dopise zaslaném šéfce zahraniční politiky EU, Catherine Ashtonové, žádá 23 europoslanců přerušení Asociační dohody s Izraelem. Jedná se o ojedinělou iniciativu, kdy europoslanci napříč politickým spektrem podnikají významný krok a volají po přerušení Asociační dohody.

V dopise stojí:

„Tato dohoda je založena na vzájemném respektování lidských práv a demokratických principů, jak je explicitně uvedeno v jejím 2. článku. Fakt, že izraelská vláda v současnosti povoluje činnost osad a v mnoha případech porušuje lidská práva, jak bylo široce zdokumentováno mezinárodními lidskoprávními organizacemi, je v rozporu se závazky Izraele vyplývající z 2. článku dohody.“Dále také zdůrazňují, že „kroky izraelské vlády, kterými porušuje mezinárodní právo i lidská práva a to, že nereaguje na výzvy EU volající po dodržování mezinárodního práva, především moratoria o rozšiřování osad, by mělo EU přinutit k hlubšímu politickému dialogu s Izraelem na tato znepokojivá témata, kterým je třeba se věnovat oficiálně a řádně v souvislosti s Asociační dohodou mezi EU a Izraelem.“

Europoslanci v dopise rovněž vyzývají, aby EU šla příkladem v otázce respektování mezinárodního práva a obrany lidských práv a pozastavila Asociační dohodu s Izraelem: „proto vyzýváme Komisi, aby oficiálně a bezodkladně adresovala výše uvedené závěry Asociační komisi, jak je ustanoveno v článku 67 Asociační dohody, a zvážila její (částečné) pozastavení. Zároveň žádáme z Vaší strany reakci a konkrétní možná řešení ohledně tohoto zásadního tématu.“

Celý dopis v angličtině je ke stažení zde.

This entry was posted in Píše se jinde, Zprávy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.