Výzva k akci: Sankce proti izraelským osadám

7. března 2013 | ECCP, Brusel

Eu-sanctions-against-Israel-300x180Ve své poslední zprávě diplomatické mise EU o Jeruzalémě v roce 2012 konzulové zdůrazňují naléhavost sankcí vůči izraelským osadám. Vedoucí diplomatické mise v Jeruzalémě a Ramalláhu ve zprávě uvádějí doporučení ohledně finančních transakcí, které jsou spojené s pokračující izraelskou výstavbou osad na okupovaném palestinském území. Vedení Evropské unie a mezinárodní organizace by měly splnit svou roli a zasadit se o ukončení izraelské okupace Palestinců, prosazovat mezinárodní právo a respektovat lidská práva Palestinců.

Výzva k akci: Zašlete dopis (viz dole) českým poslancům Evropského parlamentu a v souvislosti s ilegální izraelskou výstavbou osad na okupovaných palestinských územích je žádejte o uvalení zákazu jakýchkoli finančních závazků s ilegálními izraelskými osadami a izraelskými společnostmi, které mají přímou či materiální spoluvinu na porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.

Vzor dopisu

Vážená poslankyně, vážený poslanče Evropského parlamentu,

v nejnovější zprávě diplomatické mise v roce 2012 doporučují konzulové EU uvalení sankcí vůči izraelským osadám. Evropská unie doporučila, aby 27 členských států zabránilo všem finančním transakcím podporujícím aktivity izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu. V patnáctistránkové zprávě vedoucí diplomatické mise jasně doporučují členským státům, aby „zabránily problematickým důsledkům plynoucím z finančních transakcí ze strany EU, včetně přímých zahraničních investic, určených k podpoře činnosti, infrastruktury a oblasti služeb osad, odrazovaly od nich a uvědomily veřejnost.“

Zpráva evropské diplomatické mise v Jeruzalémě a Ramalláhu také žádá zavedení opatření, která „zaručí, že dovoz produktů z osad nebude podléhat zvýhodněným tarifům“ a na všech takových produktech bude „jasně označeno jako místo původu území okupované Izraelem.“

Dále varuje, že programy EU by neměly být „využívány na podporu osad a činností s nimi souvisejícími, včetně financování výzkumu, vzdělávání nebo technologické spolupráce.“ Navrhuje, aby členské státy zvýšily povědomí o „finančních a právních rizicích spojených s nákupem nemovitostí nebo poskytováním služeb v osadách.“

Šéfka zahraniční politiky EU Catherine Ashtonová vyzvala v novém dopise adresovaném ministerstvům zahraničních věcí všech 27 členských států k plnému uplatnění stávajících právních předpisů EU, podle kterých by produkty z osad na Západním břehu Jordánu, v Golanských výšinách a ve východním Jeruzalémě, neměly mít nárok na stejné zvýhodněné podmínky jako produkty z oblastí, které EU uznává jako svrchované izraelské území.

Poslanci Evropského parlamentu by si měli být vědomi toho, že Lisabonská smlouva zavazuje EU ve své zahraniční činnosti k soudržnosti mezi zahraniční a obchodní politikou.

Jsme přesvědčeni, že pokračující okupace Západního břehu Jordánu, blokáda Gazy, anexe východního Jeruzaléma, vznik a rozšiřování izraelských osad v okupovaném státě Palestina, využívání palestinských přírodních zdrojů ve prospěch izraelských osadníků, výstavba separační zdi na palestinském území, nezákonné zadržování palestinských vězňů (včetně dětí) v izraelských věznicích a systematická diskriminace palestinských občanů Izraele nejsou v souladu s posilováním obchodních vztahů EU s Izraelem.

V této souvislosti si vás dovolujeme vyzvat k následujícím krokům:

  • Apelujte na Evropskou komisi a další příslušné orgány EU, aby urychleně prověřily izraelské společnosti podílející se svou činností na porušování mezinárodního práva, revidovaly jejich účast v evropských výzkumných projektech a zajistily, aby těmto společnostem nebyly přiděleny žádné další finanční prostředky (se zaměřením především na nedávno přijatou obchodní dohodu ACAA a program Horizont 2020).
  • Navrhněte právní předpisy ve své členské zemi, které by zakázaly jakékoli finanční závazky s nelegálními izraelskými osadami a izraelskými společnostmi, které se přímo či materiálně podílejí na porušování mezinárodního práva Izraelem v souvislosti s nelegální výstavbu izraelských osad v okupovaném státě Palestina. Izraelským společnostem působícím v nelegálních osadách by měl být udělen zákaz vstupu na evropský trh, a to v souladu s výzvou vydanou palestinskými zemědělskými organizacemi [1].
  • Adresujte jasnou zprávu izraelským představitelům, ve které je ujistíte, že nemohou počítat s žádnou další spoluprací, dokud nedojde ke znatelnému zlepšení v oblasti dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele.

S úctou,

podpis

V příloze:

1)  Zpráva diplomatické mise 2012 (v angličtině)
2)  Výzva Palestinských zemědělských organizací (v angličtině)

[1] V únoru 2013 vydaly palestinské zemědělské organizace a sítě občanských organizací výzvu k ukončení mezinárodního obchodu s izraelskými zemědělskými společnostmi: http://www.bdsmovement.net/2013/palestinian-agricultural-org-call-10515

Dopisy zašlete emailem českým europoslancům a europoslankyním:

jan.brezina@europarl.europa.eu
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu
milan.cabrnoch@europarl.europa.eu
andrea.ceskova@europarl.europa.eu
robert.dusek@europarl.europa.eu
hynek.fajmon@europarl.europa.eu
richard.falbr@europarl.europa.eu
jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu
jiri.mastalka@europarl.europa.eu
vojtech.mynar@europarl.europa.eu
miroslav.ouzky@europarl.europa.eu
pavel.poc@europarl.europa.eu
miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu
vladimir.remek@europarl.europa.eu
zuzana.roithova@europarl.europa.eu
libor.roucek@europarl.europa.eu
olga.sehnalova@europarl.europa.eu
ivo.strejcek@europarl.europa.eu
evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu
jan.zahradil@europarl.europa.eu

Budeme rádi, pokud do slepé kopie („bcc“) přidáte české spoluorganizátory této výzvy: czech.ism@gmail.com anebo pokud nás budete informovat o případných reakcích europoslanců/europoslankyň. (Není však podmínkou.) Děkujeme.

Seznam českých europoslanců a europoslankyň podle politických stran (rozhodnete-li se oslovit pouze vybrané strany):

ČSSD
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu
robert.dusek@europarl.europa.eu
richard.falbr@europarl.europa.eu
pavel.poc@europarl.europa.eu
libor.roucek@europarl.europa.eu
olga.sehnalova@europarl.europa.eu

KDU-ČSL
jan.brezina@europarl.europa.eu
zuzana.roithova@europarl.europa.eu

KSČM
jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu
jiri.mastalka@europarl.europa.eu
miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu
vladimir.remek@europarl.europa.eu

ODS
milan.cabrnoch@europarl.europa.eu
andrea.ceskova@europarl.europa.eu
hynek.fajmon@europarl.europa.eu
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu
miroslav.ouzky@europarl.europa.eu
ivo.strejcek@europarl.europa.eu
evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu
jan.zahradil@europarl.europa.eu

This entry was posted in Petice, Píše se jinde and tagged , , . Bookmark the permalink.