Izraelští občané vyzvali Fast Food Orchestra a Už jsme doma, aby respektovali kulturní bojkot Izraele

S menším zpožděním přinášíme překlad dopisu, který izraelští občané, podporující palestinskou výzvu k bojkotu Izraele, zaslali dvěma českým hudebním skupinám – Fast Food Orchestra a Už jsme doma, které na konci října vystoupily v Tel Avivu, Haifě a Jeruzalémě.

BDS Logo

Vážení členové Fast Food Orchestra,

Jako izraelští občané, kteří podporují palestinskou výzvu k bojkotu, stahování investic a uvalování sankcí (BDS) na Izrael, bychom Vás rádi požádali o přehodnocení Vašeho rozhodnutí vystoupit v Izraeli. Žádáme Vás, abyste nás vyslechli, a rádi s Vámi prodiskutujeme jakékoliv Vaše otázky nebo poznámky.

Níže si můžete přečíst dopis, který jsme minulý týden poslali řeckým (a tureckým) hudebníkům. Tato výzva se vztahuje na všechny mezinárodní umělce, kteří zvažují, že vystoupí v Izraeli.

Dnes jsme se dozvěděli, že se řecká zpěvačka Martha Frintzila rozhodla podpořit naší výzvu a z morálních a politických důvodů zrušila své vystoupení v Izraeli, naplánované na příští měsíc.

Děkujeme, že jste si tuto výzvu přečetli

Ofer Neiman

za BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS Call from Within (Bojkot! Podpora palestinské výzvy k BDS zevnitř)
admin@boycottisrael.info, boycottisrael.info/

Nelson Mandela Palestine Poster

Vážení řečtí hudebníci, palestinští milovníci hry na loutnu nebudou mít v apartheidním Izraeli možnost vidět váš koncert!

(Výzva izraelských občanů řeckým muzikantům, kteří mají vystoupit na Jeruzalémském loutnovém festivalu v listopadu 2011)

Vážení řečtí hudebníci,

Jsme skupina izraelských občanů, kteří podporují palestinskou výzvu k bojkotu, stahování investic a uvalování sankcí (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS) na Izrael do té doby, než začne dodržovat mezinárodní právo a prosazovat lidskoprávní hodnoty. Jsme si jistí, že jste talentovaní hudebníci a velmi rádi bychom měli příležitost navštívit Vaše vystoupení, ale v současné době bychom Vás rádi vyzvali, abyste vaše plánovaná vystoupení v Izraeli přehodnotili.

Izrael se snaží zakrýt systematické porušování lidských práv a desetiletí trvající útlak Palestinců a z velké části spoléhá na schopnost udržet zdání progresivní a demokratické země v očích mezinárodní komunity. Izrael se často propaguje jako “jediná demokracie na Blízkém východě”. Nicméně izraelská politika apartheidu je vlastní i něčemu zdánlivě tak veselému a radostnému jako je hudební festival: Palestinští fanoušci žijící na Západním břehu, v zemi okupované Izraelem, žijí pod stanným právem a nebude jim dovoleno přijet do Jeruzaléma a užít si Vaše představení. To samé platí o Palestincích žijících v Gaze, pod izraelskou blokádou.

Palestincům jsou odpírány některé z nejzákladnějších svobod: svoboda pohybu, svoboda přístupu na jejich ukradenou zemědělskou půdu a svoboda protestu bez toho, aby museli čelit život ohrožujícímu násilí. Demonstrace proti izraelské vládě jsou potlačovány s použitím brutálního násilí. Jejich příbuzní v pásmu Gazy (44% z nichž jsou děti mladší 14 let) žijí pod blokádou, která omezuje přísun potravin, zdravotnického materiálu a léků, stejně jako stavebního materiálu. Ve východojeruzalémské čtvrti Silwan, která je vzdálena deset minut od místa, kde se má konat vaše hudební vystoupení, jsou v rozporu s mezinárodním právem unášeny děti ze svých domovů a odváženy k násilným policejním výslechům.

Možná jste slyšeli, že v minulých několika měsících po celém Izraeli vyrostla stanová města. Izraelští občané protestují proti nespravedlivé politice jejich vlády: daňovým úlevám pro bohaté, nedostatku státních bytů, nedostatečným investicím do infrastruktury, privatizaci sociálních služeb a mnoha dalším. Může se zdát, že v izraelské společnosti začalo revoluční povstání, inspirované revolucemi arabského jara, nicméně ve stanech přetrvává jedno velké tabu: neexistuje žádná veřejná výzva izraelské vládě, aby změnila svou politiku vůči Palestincům. Pod výzvou k “revolučnímu sjednocení” izraelské společnosti se sociální spravedlnost nevzahuje na Palestince žijící pod okupací.

Palestinská výzva k bojkotu byla podpořena více než 170 organizacemi palestinské občanské společnosti, včetně uprchlíků žijících v diaspoře, občanů Izraele a Palestinců žijící pod okupací a blokádou. Nejedná se o bojkot jednotlivců, ale institucí. Mnoho hudebníků a umělců se již rozhodlo jednat v souladu s touto výzvou a podpořili tak legitimní boj původních obyvatel území, které je dnes okupováno Izraelem.

Pokud vystoupíte v Izraeli, nejen že překročíte linii nenásilného boje za lidská práva a osvobození, ale aktivně tím přispějete k normalizaci situace a politiky apartheidu.

Máte možnost stát na straně utlačovaných. Prosíme nehrajte v apartheidním Izraeli, dokud nezačne dodržovat závazky plynoucí z mezinárodního práva, neukončí svou brutální okupaci, nepřizná plnou rovnoprávnost svým palestinským občanům a nebude respektovat a chránit práva palestinských uprchlíků, zakotvených v mezinárodním právu a rezolucích OSN.

S úctou,

BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS Call from Within
admin@boycottisrael.info, boycottisrael.info/

Související články:
Roger Waters: Má cesta k BDS

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.