30. březen – Globální BDS den akcí

30. března 2010 | ISM ČR

Na okupaci není nic krásného ani módního – vyjádřete svůj nesouhlas s praktikami AHAVY a H&M

BNC (BDS National Committee) je palestinská celonárodní komise, která v roce 2005 iniciovala kampaň za bojkot izraelských produktů a společností profitujících z okupace Palestiny, stahování investic z těchto společností a uvalování sankcí na Izrael (souhrnně označovanou BDS). BNC tento rok již podruhé vyzývá pro-palestinské aktivisty, aktivistky a skupiny po celém světě, aby se 30. března zapojili do globálního dne BDS akcí v solidaritě s Palestinci.

BNC apeluje na všechny organizace a jednotlivce, kterým není lhostejná pokračující izraelská politika apartheidu, kolonizace a okupace na palestinských územích, aby svými aktivitami pomohli přivést Izrael k odpovědnosti za své činy, včetně válečných zločinů, a přispěli tak k tomu, aby Palestinský lid získal reálná lidská práva a důstojnost.

Jako jeden z nejefektivnějších způsobů jak dosáhnout tohoto cíle vidí BNC právě cílené kampaně na bojkot izraelských produktů a společností, které z politiky Izraele profitují a / nebo svým jednáním pomáhají skrývat skutečnou tvář izraelské okupace palestinských území, včetně pokračující devastující blokády Gazy. Kromě spotřebitelského bojkotu proto vyzývá i k bojkotům kulturním a akademickým.

Datum 30. března bylo záměrně zvoleno proto, že připadá na takzvaný Land Day (Den půdy). V tento den v roce 1976 zastřelila izraelská armáda 6 mladých palestinských občanů Izraele. Tito odvážní mladí muži spolu s tisíci dalšími protestovali proti vyvlastňování palestinské půdy za účelem výstavby nelegálních židovských kolonií a expanzi existujících židovských měst. Land Day je dnes symbolem vzdoru Palestinců proti okupaci, kolonizaci a apartheidu.

Vyhlášení prvního globálního dne BDS akcí v roce 2009 přišlo v době těsně po 23 denním brutálním vojenském útoku Izraele na Gazu, který si mezi palestinskými obyvateli okupovaného území Gazy vyžádal 1400 obětí, z velké části civilistů, a přes 5000 zraněných. I po roce Izrael stále pokračuje ve své zničující blokádě tohoto pásma, přičemž jeho počínání bylo mnohými experty na lidská práva označeno za pomalou genocidu.

Během prvního dne BDS akcí, do kterého se zapojilo mnoho nevládních, studentských a odborových organizací, jednotlivců a nezávislých aktivistických skupin po celém světě, se aktivity mimo jiné soustředily na společnosti jako je Tesco, Motorola nebo Connex. Connex se jako dceřiná společnost nadnárodního koncernu Veolia podílí na výstavbě ilegální tramvajové trati, která propojuje osady na okupovaném Západním břehu s centrem Jeruzaléma. Veolia nyní působí i v ČR (distribuce vody, veřejná doprava atd.) Tesco zase patří mezi největší distributory a prodejce zboží pocházejícího z ilegálních osad na okupovaném Západním břehu, zatímco Motorola dodává telekomunikační systémy izraelským ozbrojeným složkám.

Od té doby se BDS hnutí rozrostlo a dosáhlo prvních úspěchů. Radnice irského města Galoway tak například neobnovila kontrakt s Veoliou, hlavní banky a penzijní fondy v Dánsku, Norsku a Holandsku zase prodaly své podíly ve společnosti Elbit. Ta je zapojena do konstrukce kontroverzní zdi, která zabírá značnou část území Západního břehu Jordánu a dodává Izraeli letouny, které použil mimo jiné při loňském útoku na Gazu. Podobně stáhl své investice americký penzijní fond, a to ze společnosti Africa Israel, která financuje výstavbu nových ilegálních židovských osad.

K bojkotu se můžeme přidat i my v České republice. K této výzvě jsme přiložili vzory dvou dopisů – jeden pro české distributory kosmetiky izraelské firmy Ahava druhý pro oděvní řetězec H&M. Ahava nelegálně těží bahno z Mrtvého moře v oblasti, která je součástí okupovaného Západního břehu Jordánu a z jejích zisků přímo profitují dvě nelegální izraelské osady, které se na tomto území nacházejí. K propagaci svých produktů navíc využívá Kirstin Davis, protagonistku seriálu Sex ve městě, která je zároveň ambasadorkou organizace Oxfam. Oxfam přitom ve svých prohlášeních nelegální izraelské osady a firmy z nich profitující ostře kritizuje. Společnost H&M zase nedávno otevřela nové prodejny v Jeruzalémě, přičemž jedna stojí na místě, kde se před rokem 1948 nacházela palestinská vesnice, ze které byli její původní obyvatelé během takzvané izraelské ‘války za nezávislost’ vyhnáni. Tento krok je očividně v rozporu s vlastním programem společenské odpovědnosti H&M, v rámci kterého přispívá například na oběti zemětřesení na Haiti a odmítá porušování lidských a pracovních práv zaměstnanců svých dodavatelů.

Pokud byste se rádi o kampani dozvěděli více nebo se chtěli zapojit do dalších aktivit, kontaktujte nás, prosím, na czech.ism@gmail.com. Dejte nám také vědět, pokud se rozhodnete oslovit některou ze společností, které byly zmíněny v předešlém textu (můžete například přidat czech.ism@gmail.com do slepé kopie emailové zprávy).

1. H&M

Zprávu pro H&M můžete poslat z přímo ze stránek společnosti

Pro zjednodušení můžete použít náš vzorový dopis:

Věc: Otevření nových poboček H&M v Izraeli

Jako zákazník/zákaznice Vaší společnosti, Hennes & Mauritz, bych rád/a vyjádřil/a své rozhořčení nad Vaším rozhodnutím otevřít nové pobočky H&M v Izraeli.

Otevření Vašich nových obchodů přichází v době, kdy Izrael oznamuje plány na rozšíření ilegálních osad na okupovaných palestinských územích, v době kdy Palestinci z Východního Jeruzaléma čelí násilnému vystěhovávání z jejich domovů, kdy při nenásilných demonstracích proti ilegální zdi, kterou Izrael na palestinských územích staví, pravidelně rukou izraelské armády umírají nebo jsou mrzačeny děti často mladší 16 let a kdy jeden a půl milionu obyvatelů Gazy stále žije pod devastující blokádou, která znemožňuje veškeré snahy o obnovení normálního života po loňském brutálním útoku Izraele na toto území.

Rozhodnutí otevřít nové pobočky ve státě, který soustavně porušuje mezinárodní rezoluce a nerespektuje základní lidská práva nejenže závažně poškodilo jméno Vaší společnosti, ale je i v přímém rozporu s Vaším prohlášením o společenské odpovědnosti H&M. Na Vašich stránkách mimo jiné uvádíte, že Vám není lhostejné porušování lidských práv zaměstnanců Vašich dodavatelů, je pro mne tedy šokující, že jste si pro rozšíření Vašeho obchodu vybrali právě zemi, která svou brutální vojenskou okupací způsobuje utrpení téměř 4 miliónů Palestinců v Gaze a na Západním břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma.

Nemohu než konstatovat, že H&M se tímto krokem staví do role spoluviníka ilegálních a nemorálních praktik státu Izrael, a zejména s jeho politikou etnických čistek, která probíhá ve Východním Jeruzalémě.

Vyzývám proto společnost H&M, aby okamžitě ukončila veškerou spolupráci s Izraelem a stáhla svou obchodní činnost z tohoto území, a to do té doby, dokud Izrael nezačne respektovat mezinárodní úmluvy a lidská práva palestinských obyvatel. Dokud tak neučiníte, nemohu nadále být Vašim zákazníkem / Vaší zákaznicí.

S pozdravem

2. AHAVA

V České republice působí několik distributorů kosmetiky Ahava – níže uvádíme kontakty na pět hlavních. Podobně jako v předchozím případě jsme připravili vzorový dopis, který můžete (popřípadě s úpravami podle vlastního uvážení) těmto společnostem zaslat.

AHAVA.CZ
Trčkova 816
503 46 Třebechovice p.O.

Vzorový dopis:

Vážený pane / vážená paní

Vaše společnost je podle Vašich slov hlavním distributorem kosmetiky od izraelského výrobce Ahava Dead Sea Laboratories. Rád/a bych Vás upozornil/a na fakt, že Ahava DSL v poslední době čelí za své praktiky, které jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem, ostré kritice mezinárodní, izraelské i palestinské veřejnosti. Rovněž Vás tímto žádám, aby Vaše společnost zvážila, zda je i nadále ochotná tyto protizákonné praktiky podporovat nebo zda by bylo pro Váš obchod přínosnější orientovat se na kosmetiku, která splňuje základní etické standardy.

Hebrejské slovo Ahava znamená lásku. To, co se skrývá za produkty této společnosti, má však s láskou pramálo společného. Její hlavní výrobní středisko a centrum pro návštěvníky se totiž nacházejí na okupovaném palestinském území Západního břehu Jordánu, v ilegální izraelské osadě Mitzpe Shalem. Přestože Ahava uvádí, že její produkty pocházejí z Izraele, podle mezinárodního práva nelze Západní břeh zahrnovat pod území tohoto státu. Ahava tak přímo profituje z ilegální a násilné vojenské okupace palestinských území. Navíc ve svých produktech používá bahno z Mrtvého moře, které získává na okupovaném území. Zneužívání přírodního bohatství okupované oblasti pro zisk je přitom explicitně zakázáno například IV. Ženevskou konvencí, kterou svým podpisem ratifikoval i Izrael.

Přesto, že se hlavní sídlo společnosti nachází na okupovaném území, Ahava neplatí daně Palestinské samosprávě ani od ní neobdržela pro svou činnost licenci. Naopak, svými zisky přímo podporuje nelegální izraelské osady a potažmo okupaci palestinských území – 44 % podílu společnosti spadá pod vlastnictví hned dvou z těchto osad – Mitzpe Shalem a Kalya. Všechny izraelské osady nacházející se na Západním břehu Jordánu jsou podle mezinárodního práva nelegální. Například IV. Ženevská konvence zakazuje transfer vlastního obyvatelstva na okupované území.

Zatímco Ahava využívá palestinské přírodní zdroje pro svůj zisk, a to bez povolení z palestinské strany nebo patřičných kompenzací, Izrael nadále zabraňuje Palestincům v přístupu k Mrtvému moři, jehož západní břeh se z jedné třetiny nachází na palestinském území.

V únoru 2010 uznal Evropský soud v Lucembursku, že produkty, které jsou vyráběny v izraelských osadách na okupovaném území Palestiny – včetně Ahavy – nelze považovat za produkty Izraele. Podobně vydalo Ministerstvo zemědělství ve Velké Británii směrnici, podle které mají producenti jasně označovat, zda zboží pochází z území Izraele nebo z nelegálně okupovaného území Palestiny.

K výzvám k bojkotu Ahava Dead Sea Laboratories se nedávno připojila izraelská lidskoprávní organizace Gush Shalom. Ta zaslala otevřený dopis managementu společnosti, ve kterém ji žádá, aby stáhla výrobu svých produktů z okupovaných území. Ve svém dopise mimojiné uvedla: “Vaše rozhodnutí umístit výrobnístřediskona okupovaných územích a využívat přírodního bohatství, jehož vlastnictví nespadá pod stát Izrael bylo chybnou a hazardní hrou, jejíž důsledky poškozují zájmy Vaší společnosti. Doufáme proto, že dříve nebo později podniknete kroky k nápravě Vaší reputace – čím dříve tím lépe.”

Doufáme, že se i Vaše společnost přidá na stranu mezinárodního práva a odsoudí porušování základních lidských práv, tím, že se namísto produktů Ahava Dead Sea Laboratories zaměří na etičtější alternativy.

Děkuji za Váš zájem a čas

S pozdravem

This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.