Zahájení BDS kampaně v České republice

12. července 2010 | ISM ČR

Selhání světových vlád dodržovat své závazky vůči mezinárodnímu právu dalo v roce 2005 do pohybu hnutí Boycott, Divestment and Sanctions (BDS – bojkot, stažení investic a sankce).

Pod dojmem úlohy, kterou sehrál mezinárodní bojkot při ukončování apartheidu v Jižní Africe, byla učiněna výzva k mezinárodnímu bojkotu Izraele jako nenásilnému způsobu, který umožní lidem svědomí vyvíjet nátlak na Izrael, aby konečně splnil své povinnosti podle mezinárodního práva a dal se mírovou cestou. Od té doby se hnutí BDS stalo fenoménem jak v Izraeli, tak na celém světě.

Na dnešní den připadá 5. výročí zahájení BDS kampaně ve světě a 6. výročí prohlášení Mezinárodního soudního dvora, v jehož právním posudku se tvrdí, že by Izrael měl zbourat ilegální zeď, a že se jedná o koloniální režim.

Právě na tato dvě výročí se rozhodla níže podepsaná sdružení zahájit informační kampaň pro etické spotřebitele, kteří stojí o podporu lidských práv ve světě.

BDS kampaň má za sebou už řadu úspěchů. Hlavní odborové centrály od Jižní Afriky po Brazílii, Irsko a Británii, stejně jako v dalších zemí schválily bojkot izraelského zboží včetně odmítání vykládání nákladů v přístavech apod.

BSD kampaň podpořila i řada známých osobností jako je režisér Ken Loach, novinář a spisovatel John Berger, novinářka a spisovatelka Naomi Klein a další.

Nicméně stále trvají důvody, které shrnul 9. července 2004 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ): Zeď, kterou Izrael staví na okupovaném palestinském území Západního břehu Jordánu je nelegální. ICJ dále nařídil, aby ji Izrael rozmontoval a zaplatil náležité odškodné. Izrael ve výstavě zdi dodnes pokračuje, stejně jako pokračuje jeho naprosté ignorováním soudních rozhodnutí, mezinárodního práva a rezolucí OSN.

Veškeré pokusy o intervenci a hledání míru dosud selhaly v tom, že nepřesvědčily nebo nedonutily Izrael, aby se podřídil humanitárnímu právu, respektoval základní lidská práva a skončil s okupací a útlakem Palestinců:

  • Stát Izrael byl založen v roce 1948 po etnických čistkách, kdy bylo více než 700 000 Palestinců vyhnáno z jejich domovů. V prosinci 1948 Organizace spojených národů vydala rezoluci č. 194, kterou vyzvala Izrael, aby umožnil těmto lidem návrat domů. Izrael ji dosud nesplnil. Většina palestinských uprchlíků je bez státní příslušnosti. Palestinci žijící v Izraeli čelí zavedenému systému rasové diskriminace.
  • V roce 1967 Izrael dobyl zbývající území Palestiny. V listopadu 1967 Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci č. 242, kterou vyzvala Izrael, aby se stáhnul z okupovaných území. Izrael ji dosud nesplnil.
  • V roce 1979 Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci č. 446, ve které je izraelské osídlení okupovaného území prohlášeno za porušení 4. Ženevské konvence. V tomtéž roce vydala rezoluci č. 452, kterou vyzvala Izrael, aby zastavil výstavbu osad. Vydala také rezoluci č. 465, ve které vyzvala členské státy OSN, aby nepodporovaly izraelský program osídlování. Izrael dále staví.
  • V roce 1980 Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci č. 476, kterou prohlásila izraelskou anexi východního Jeruzaléma za „neplatnou od samého počátku”. Izraelská vláda nadále tvrdí, že Jeruzalém je jejich „nerozděleným hlavním městem”.
  • V roce 2002 Liga arabských států odstartovala Arabskou mírovou iniciativu, kterou nabízela mír za stažení z území okupovaného v roce 1967. Všechny významné palestinské organizace vyjádřily ochotu dodržet podmínky této iniciativy. Izrael nadále ignoruje podávanou mírovou ruku.

Kampaň:

 AHAVA: Ukradená krása

Hebrejské slovo Ahava znamená lásku. To, co se skrývá za produkty této společnosti, má však s láskou pramálo společného.

Její hlavní výrobní středisko a centrum pro návštěvníky se totiž nacházejí na okupovaném palestinském území Západního břehu Jordánu, v ilegální izraelské kolonii Mitzpe Šalem. Na okupovaného území Ahava získává i bahno z Mrtvého moře, které používá pro své produkty. Zneužívání přírodního bohatství okupované oblasti pro zisk je přitom explicitně zakázáno například IV. Ženevskou konvencí, kterou svým podpisem ratifikoval i Izrael.

Ahava klame své zákazníky tím, že za zemi původu svých výrobků označuje Izrael. Podle mezinárodních dohod a rezolucí, včetně rezolucí OSN, je však Západní břeh ilegálně okupovaným územím a Izrael nemá žádné právo jej zahrnovat do svého státu.

  • Nejen, že Ahava profituje z ilegální a násilné vojenské okupace – zisky z prodeje této kosmetiky rovněž přímo financují nelegální izraelské kolonie na palestinských územích.
  • Přesto, že se hlavní sídlo společnosti nachází na okupovaném území, Ahava neplatí daně Palestinské samosprávě, ani od ní neobdržela pro svou činnost licenci. Naopak, svými zisky přímo podporuje nelegální izraelské kolonie a potažmo okupaci palestinských území – 44% podílu společnosti spadá pod vlastnictví hned dvou z těchto kolonií – Mitzpe Šalem a Kalya.

Zatímco Ahava využívá palestinské přírodní zdroje pro svůj zisk, a to bez povolení z palestinské strany nebo patřičných kompenzací, Izrael nadále zabraňuje Palestincům v přístupu k Mrtvému moři, jehož západní břeh se z jedné třetiny nachází na palestinském území.

Informační stánek bude probíhat každou sobotu od 14 do 16 hodin před prodejnou Ahava, 28. října 769/14, Praha (poblíž stanice meta A Můstek) během měsíce července.

Zdroj archivovaného článku zde.

This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.