Otevřený dopis Jakubovi Kulhánkovi, Petrovi Fialovi a Janu Lipavskému ve věci podpory Jižní Afriky u ICC

Subjekt: OBVIŇTE IZRAEL Z GENOCIDY U MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA!

Vážený pane…,

naléhavě Vás žádám, abyste se jménem naší země obrátil na Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a s poukazem na Úmluvu o genocidě žádal zastavení izraelské genocidy v Pásmu Gaze. Jihoafrická republika k tomuto kroku přistoupila již 29. prosince, což je pro naši zemi příležitost následovat jejího příkladu.

V Gaze je nyní již více než 22 000 mrtvých, 55 000 zraněných a 1,9 milionů lidí bylo připraveno o střechu nad hlavu.

Smluvní strany Úmluvy o genocidě jsou povinny genocidě zabránit, proto je třeba bezodkladně jednat. Prohlášení o intervenci (Declaration of Intervention) podané k Mezinárodnímu soudnímu dvoru na podporu jihoafrické žaloby proti Izraeli je jedním ze způsobů, jak zajistit, aby byly genocidní akty zastaveny a odpovědní činitelé byli pohnáni k odpovědnosti.

Uvalení kolektivního trestu na Gazu, setrvalé bombardování civilních cílů, zastavení dodávek vody, potravin, léků a paliva uvězněnému obyvatelstvu – kvůli němuž se podmínky stávají neslučitelnými se životem – splňují kritéria zločinu genocidia.

Vyzýváme Vás, abyste neprodleně podal Prohlášení o intervenci na podporu jihoafrické žaloby proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora, a zastavil tak zabíjení v Palestině.

 Zdroje:

Zde je příklad Prohlášení o intervenci Malediv v případě Myanmaru. Podobných příkladů existuje celá řada.

Zde naleznete výzvu Koordinačního výboru pro boj proti apartheidu v Palestině (PAACC).

S pozdravem,

Kulhánek:

un.newyork@embassy.mzv.cz

kulhanek.jakub@gmail.com

Fiala:
fialap@psp.cz,

petr.fiala@ods.cz

Lipavský:

ministr@mzv.cz

lipavskyj@psp.cz

jan.lipavsky@pirati.cz

This entry was posted in Akce and tagged . Bookmark the permalink.