Otevřený dopis ministru Kulhánkovi ve věci Palestiny

10. června 2021 | Židovský hlas solidarity

Tisková zpráva zde | English version of the open letter here

Vážený pane ministře Kulhánku, 

my, občané této země, jsme otřeseni počtem civilních obětí včetně desítek dětí, které si vyžádaly poslední události v Palestině-Izraeli. Od lidskoprávních organizací se zaměřením na práva dětí jsme informováni o brutálních dopadech izraelského bombardování, které podle mezinárodního práva nelze vnímat jako pouhou obranu. Pásmo Gazy je dnes jedním z nejhustěji osídlených území světa a vlivem dlouholeté izraelské blokády podle zpráv OSN soustavně balancuje na hraně kolapsu a humanitární katastrofy. Za této situace nemůže zůstat masivní bombardování hermeticky uzavřeného území izraelskou armádou, jak jsme toho byli nedávno svědky, bez vysokých ztrát na lidských životech. 

Jako občané země, která si v moderní době prošla hned dvojí okupací, nemůžeme nevidět dlouhodobé přehlížení příčin a souvislostí tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, k nimž vedle blokády Gazy patří zejména pokračující izraelská okupace palestinských území, jeho nelegální osídlování izraelským obyvatelstvem, a uplatňování apartheidních praktik nad Palestinci, jak je nedávno popsaly respektované lidsko-právní organizace Human Rights Watch a izraelská B´Tzelem. Příčin, které se staly v případě vyhánění Palestinců z Východního Jeruzaléma spouštěčem i současného zvýšeného napětí. 

Stejně tak považujeme za neudržitelné přehlížet celou šíři legitimního palestinského odboje proti okupaci. Desetitisíce obyvatel Gazy se přes rok účastnily mírových protestů. Stovky jich byly zastřeleny, tisíce při střelbě zraněny tak, že jim musely být amputovány končetiny. Bohužel tento hlas nenásilí masové demonstrace není oproti násilným projevům odboje v politickém a mediálním světě České republiky téměř reflektován. 

Chceme zdůraznit, že civilní oběti na straně Izraele považujeme za stejně bolestné a vnímáme je jako oběti jednoho a téhož konfliktu, který ovšem pramení z mocenské nerovnováhy a okupace palestinských území. 

Pane ministře,

podporujeme nezávislé vyšetřování Mezinárodního trestního soudu (ICC) jako jediný možný nástroj hledání spravedlnosti. Upozorňujeme, že vyšetřování ICC ve věci důvodného podezření ze spáchání válečných zločinů jak izraelskou armádou na okupovaných palestinských územích, tak hnutím Hamás, nedávno podpořilo i několik desítek bývalých evropských ministrů a premiérů. Na rozdíl od Palestinců se však izraelská strana k vyšetřování nepřipojila a ústy svého premiéra je dokonce odmítla jako akt antisemitismu. Izrael však jak v minulosti, tak i dnes dokazuje, že obvinění na adresu jím vedené okupace nemíní a z podstaty ani nemá zájem vyšetřovat.

V této souvislosti vidíme jako neopodstatněné také odmítnutí nezávislého vyšetřování Komise pro lidská práva OSN, které za ČR tlumočil při jejím posledním jednání v Ženevě zástupce Vašeho ministerstva právě s odvoláním na údajnou nezávislost izraelských soudů. 

Vyzýváme Vás proto, abyste otevřeně podpořil vyšetřování etablovaných mezinárodních soudů a institucí ve věci porušování lidských práv v Palestině-Izraeli a podpořil výzvu bývalých ministrů a premiérů evropských zemí na podporu tohoto vyšetřování. Na důkaz nezaujatosti a objektivity nechal svěsit izraelskou vlajku, coby vlajku okupační mocnosti odmítající respektovat mezinárodní právo z budovy ministerstva či ji již příště nevyvěšoval. 

S pozdravem

Markéta Hrbková, Joe Grim Feinberg

Židovský hlas solidarity

Matyáš Pilin, Jasmin Zakie, Mariana Ahmadová

Olive Branches

Tereza Langrová, Zdeněk Jehlička

Iniciativa Ne našim jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Štastná

Mezinárodní hnutí solidarity (ISM)

Jana Ridvanová 

Přátelé Palestiny

V Praze 10. června 2021

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.