Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Kulhánkovi ve věci vyvěšení palestinské vlajky

18. května 2021 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Tisková zpráva k otevřenému dopisu zde.

Vážený pane ministře Kulhánku,

jelikož věříme, že jste to stále Vy a úřad Ministerstva zahraničí České republiky, kdo formuluje a vykonává zahraniční politiku naší země, obracíme se na Vás s výzvou, abyste na budovu Černínského paláce nechal vyvěsit vedle izraelské vlajky i vlajku palestinskou.

Svoji žádost odůvodňujeme Vašimi vlastními slovy. Pokud totiž nyní Izrael čelí „nehoráznému a barbarskému útoku“, čelí Palestina nehorázným a barbarským útokům ze strany izraelské okupační moci již řadu desetiletí. Jestliže pak má Izrael „jasné a nezcizitelné právo“ bránit své území a obyvatele, mají Palestinci neméně jasné a nezcizitelné právo chránit sebe, své domovy a obyvatele, kteří v nich žijí. Navíc mají Palestinci právo aktivně vystupovat proti okupaci, což jim zaručuje i rezoluce OSN.  

Jako občané ČR považujeme za nepřijatelné bezprecedentní vyvěšení vlajky Izraele na vládní budovu svrchované ČR v den Nakby, kdy si Palestinci připomínají vyhánění ze svých domovů v roce 1948 a kterou jim nyní obzvláště těžce zpřítomnilo vyhánění dnešní. Současná eskalace násilí v Palestině/Izraeli totiž nezačala až s první raketou Hamásu, jakkoliv odsouzeníhodnou, ale nejpozději s dalším kolem vyhánění palestinských obyvatel z okupovaného Východního Jeruzaléma. Stejně tak si Vám dovolujeme připomenout, že celý tzv. izraelsko-palestinský konflikt nevznikl až s vyhlášením státu Izrael a první izraelsko-arabskou válkou, ale s etnickým čištěním Palestiny ještě před vznikem Izraele.

Ignorovat tyto souvislosti znamená přehlížet apartheidní povahu Izraele, jak ji nedávno popsaly lidskoprávní organizace, izraelská B‘Tselem a mezinárodní Human Rights Watch. Znamená to přehlížet dlouhodobou okupaci a kolonizaci palestinských území se všemi důsledky, které z ní pro Palestince plynou, a v důsledku tak ignorovat mezinárodní právo, které by Vaše ministerstvo mělo spíše naplňovat a chránit.

Dovolte, abychom se na pozadí dnešních silných slov jdoucí z Černínského paláce na adresu Palestinců pozastavili nad tím, proč podobně rázné stanovisko nevydalo ministerstvo, když byli tito bombardováni našimi izraelskými spojenci v letech 2008/2009 a v roce 2014. Proč Ministerstvo zahraničí nevydalo obdobně odsuzující prohlášení směrem k našim izraelským přátelům v letech 2018-2019, když zabíjeli palestinské civilisty během nenásilného Velkého pochodu za návrat? Oproti dnešním rázným slovům, proč ministerstvo zahraničí mlčí v případě, kdy chtějí Palestinci vyslyšet hlas volající po ukončení nelegální izraelské blokády Gazy, když protestují proti rozšiřování českého velvyslanectví do Jeruzaléma, když usilují o podporu svého práva na sebeurčení a svého místa v institucích mezinárodního společenství?

Pane ministře, 

chápeme a sdílíme Vaši obavu z terorismu a hrůzu z jeho civilních obětí, způsobených v důsledku izraelskou okupací. Jsme však přesvědčeni, že podobně jako je již po desetiletí prohlubující se okupace doporučováno Palestincům pokračovat v jednáních, je i nyní vhodné místo utilitárních akcí navázat dialog a využít možností mezinárodního práva. Jako jediný nástroj spravedlnosti vidíme Mezinárodní trestní soud (ICC), ke kterému by Izrael po vzoru Palestiny měl přistoupit a uznat jeho pravomoci pro vyšetřování možných válečných zločinu izraelské armády na okupovaných palestinských územích stejně, jako ji nad hnutím Hamás přijali Palestinci. Pokud Izrael a s ním i Vaše ministerstvo prezentuje izraelské vojenské útoky na palestinské cíle jako nezbytné pro bezpečnost země a její obyvatele, neměl by mít obavy obhájit takové počínání před soudem. Tím spíše, že je Izrael nazírán jako jediná demokracie na Blízkém východě. Vidíme tady značné diplomatické možnosti Vás a Vašeho úřadu, jak působit na deklarovaného přítele směrem k pozitivní změně. 

Do té doby Vás vybízíme, abyste ctil civilní oběti vojenských útoků na obou stranách stejně, dopřál jim rovnost alespoň ve smrti a na budovu Černínského paláce vyvěsil vedle vlajky izraelské i tu palestinskou.

S pozdravem

Tereza Langrová, Zdeněk Jehlička

Iniciativa Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Magdalena Křížová, Vít Strobach

Židovský hlas solidarity

Petra Štastná

Mezinárodní hnutí solidarity (ISM)

Jana Ridvanová 

Přátelé Palestiny

This entry was posted in Akce, Kampaně. Bookmark the permalink.