Tisková zpráva: Iniciativy odeslaly ministru Petříčkovi dopis ve věci vztahu ČR k Izraeli

7. prosince 2020 | Tisková zpráva iniciativ

Praha 7. prosince 2020 – Iniciativa Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity, Palestinský klub v ČR a Přátelé Palestiny zaslaly v pondělí 7. prosince dopis ministru zahraničních věci Tomáši Petříčkovi.

Ocenily v něm sice Petříčkovu snahu o hledání vyrovnanějšího postoje ve vztahu k Izraeli/Palestině, zároveň však podtrhly, že Česká republika je stále zemí, která v dané věci narušuje dohodnutý konsenzus EU sjednaný na základě dodržování mezinárodního práva a lidských práv.

V tomto směru kritizovaly postoj ČR při nedávném hlasování ve Valném shromáždění OSN, kdy česká delegace nepodpořila klíčové rezoluce o porušování lidských práv Palestinců na okupovaných palestinských územích. Ministr zahraničí Petříček to později odůvodnil odkazem na to, že rezoluce neuvádí vedle arabského pojmenování posvátného okrsku Haram al-Sharíf také jeho tradiční židovské označení Chrámová hora, čímž údajně rezoluce upírá Izraeli historické vazby na toto místo. Rezoluce přitom ale zdůrazňují důležitost tohoto místa i města Jeruzaléma pro všechna tři monoteistická náboženství.

V dopise se připomíná, že na neuvedení jednoho pojmenování místa, ležícího navíc v okupovaném Východním Jeruzalémě, se účelově poukazuje, zatímco faktické popírání palestinských vazeb k Jeruzalému, bourání palestinských domů a památek, vyhánění Palestinců a překreslování map historické Palestiny je přehlíženo.

Iniciativy se zároveň ohradily proti posilování diplomatického zastoupení ČR v Jeruzalémě, a to právě za situace, kdy Izrael upevňuje svou přítomnost na okupovaných palestinských územích a stále usiluje o anexi Západního břehu Jordánu. Tento krok nahlížejí iniciativy jako nadbíhání osadnické politice, jejímž cílem je zmaření vzniku palestinského státu s Východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem.

Signatáři proto vyzvali ministra zahraničí, aby se ve věci Izraele/Palestiny držel linie zahraniční politiky EU, neblokoval na půdě OSN rezoluce odsuzující porušování mezinárodních a lidských práv ze strany Izraele a neposiloval naše diplomatické zastoupení v Jeruzalémě.

Kontakt pro média: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Akce, Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.