Dopis Mezinárodnímu trestnímu soudu: Case: Situation in the State of Palestine

16. února 2020 | Ne naším jménem, Židovský hlas solidarity, Palestinský klub v České republice

Tisková zpráva zde | English version here

Intenational Criminal Court
Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int
Fax +31 70 515 8555

Case: Situation in the State of Palestine

Vážený soude,

jako občané České republiky dlouhodobě se zabývající situací okupované Palestiny se obracíme na Mezinárodní trestní soud (ICC) s prosbou, aby nevyslyšel žádosti českého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a neudělil České republice u projednávání možných válečných zločinů, kterých se Izrael dopouští na okupovaných palestinských územích, status „amicus curiae“.

Česká republika dlouhodobě prokazuje, že není v otázce Izraele/Palestiny nestranná, naopak soustavně na mezinárodním poli blokuje účinné návrhy k řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu vycházející z mezinárodního práva, brání snahám Palestinců domoci se svých práv a tím i spravedlivého uspořádání. Podobně i nyní usiluje o to znemožnit vyšetřování možných válečných zločinů na okupovaných palestinských územích účelovým poukazem na neúplnou existenci státu Palestina.

Bývalá ČSSR byla jednou z prvních zemí světa, která uznala vznik státu Palestina již po jeho vyhlášení v roce 1988 a Palestina tak má dodnes v ČR diplomatické zastoupení. Dnešní ČR se naopak, a to i podle vyjádření samotného ministra Petříčka, snaží blokovat zapojení palestinské autonomie do mezinárodních institucí. V intencích této utilitární politiky je i nynější podání ČR k ICC, které má zamezit spravedlnosti, a to právě s účelovým odkazem k neexistenci státu Palestina.

Připomeňme, že palestinskou státnost uznalo více než 70 % států světa. Skutečnost, že Palestinci nad svým územím nemohou uplatňovat suverenitu, je dána izraelskou okupací a nelegálním záborem palestinské půdy. Je proto absurdní, aby se důsledky izraelské politiky staly právním argumentem bránícím Palestincům ve snaze dovést Izrael k zodpovědnosti právě za tuto politiku.

Se vším respektem k Mezinárodnímu trestnímu soudu a s vědomím nezávaznosti statutu „amicus curiae“ pro soudní dvůr si dovolujeme požádat, aby ICC nepřijímal nabídku ČR, kterou ve věci považujeme za nevěrohodnou, a považoval její právní rozklad za podjatý. Věříme naopak, že ICC se bude zabývat možnými válečnými zločiny Izraele na okupovaných palestinských územích s ohledem na mezinárodní právo a vyslyší volání po svobodě a spravedlnosti lidí čelících po desetiletí bezpráví.

V Praze 16. 2. 2020

Kopie: Tomáš Petříček, ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zdeněk Jehlička
Ne našim jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Markéta Hrbková
Židovský hlas solidarity

Asad Shabeeb
Palestinský klub v České republice

This entry was posted in Akce, Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.