Tisková zpráva: Občanské iniciativy odsuzují Trumpův „Plán století“ na řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu jako protiprávní

29. ledna 2020 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Iniciativa Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Palestinský klub a Přátelé Palestiny jednoznačně odmítají tzv. mírový Plán století amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž je jen další absurdní odpovědí na tzv. izraelsko-palestinský konflikt a který jej nemůže vyřešit už jen proto, že posiluje podstatu, z které je tento konflikt dlouhodobě živen, totiž okupaci a kolonizaci palestinských území. Plán prezidenta Trumpa, který je v procesu odvolání z úřadu, představený 28. ledna ve Washingtonu za asistence izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyšetřovaného z korupce, porušuje mezinárodní právo už jen tím, že schvaluje zábor cizího území silou. V případě Palestiny nabízí USA území, které mu nepatří, Izraeli, který na ně nemá právo. Naopak, Izrael je coby okupant vázán rezolucí RB OSN č. 242 z roku 1967 nařizující jeho stažení z okupovaných palestinských území, stejně jako Čtvrtou ženevskou konvencí, podle níž má povinnost zajistit neměnnost těchto území, posilovat jejich ekonomický rozvoj a zamezit jeho osidlování vlastním obyvatelstvem. To Izrael soustavně porušuje budováním nelegálních osad na Západním břehu Jordánu, které mají být nyní podle zveřejněného plánu společně s údolím Jordánu anektovány k Izraeli.

Připomeňme, že jak Západní břeh Jordánu, tak i Východní Jeruzalém jsou mezinárodním společenstvím uznány coby nedílná součást budoucího palestinského státu a nelze tedy o těchto územích licitovat v rámci tzv. mírových dohod. Podobně jako Izrael neposílí mír prohlubováním své okupace, není v případě USA možné stavět se do role arbitra a přitom nerespektovat přání jedné z dotčených stran. S představiteli palestinské strany, o jejíž území jde a kteří plán logicky a rezolutně odmítli, ve Washingtonu nebylo ani jednáno. Plán na anexi nelegálních izraelských osad na Západním břehu Jordánu a Východního Jeruzaléma k Izraeli by v konečném důsledku rozdělil palestinské území do nefunkčních bantustánů a tím zmařil mezinárodním společenstvím požadované dvoustátní řešení. Mluvit o budoucím suverénním palestinském státě a přitom mu de facto upřít Jeruzalém jako hlavní město, kontrolu nad vlastními hranicemi a vzdušným prostorem je jen výsměchem mezinárodnímu právu a stabilnímu soužití. Naplňují se tak slova kritiků, kteří o „Plánu století“ hovořili již před jeho zveřejněním jako o „krádeži století“, ke které nebyli Palestinci přizváni záměrně.

Palestinci tak mají plné právo tento utilitární izraelsko-americký plán odmítnout jako jen další koloniální snahu zmocnit se jejich území. Snahu, která by v důsledku vedla jen k novému kolu jejich vyhánění, započatém již v období před vznikem Izraele a spojeném s Nakbou. Palestinský odpor proti postupující izraelské okupaci a kolonizaci snažící se o dosažení svobody a nezávislosti se tak znova legitimizuje, a to i podle mezinárodního práva dávající okupovaným právo na obranu. Je naopak třeba odsoudit cynickou rétoriku obviňující Palestince z maření mírových snah, když nedůstojné podmínky vyjednané za jejich zády odmítnou. Tento argument, který již opět zaznívá, je jen čím dál nepokrytějším vydíráním a snahou vmanipulovat palestinskou stranu do vnuceného uspořádání pod pohrůžkou, že v opačném případě se plány stejně naplní či že další kroky budou pro ně jen horší.

Za těchto okolností vítáme rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICC) v Haagu žalovat Izrael za jeho dlouhodobou politiku okupace a odsuzujeme účelovou snahu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyhnout se tomuto soudu pokusem očernit ICC obviněním z antisemitismu. Tato nařčení nemají s pravdou nic společného a jsou o to nepřípustnější, že jej izraelský premiér vyřkl v souvislosti s připomínkou Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Za Iniciativu Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém Východě
Zdeněk Jehlička

Za Přátele Palestiny
Jana Ridvanová

Za Palestinský klub
Asad Shabeeb

Další informace: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.