Otevřený dopis MZV: Odmítněte setkání s premiérem Izraele Netanjauem na Radě ministrů zahraničních věcí EU dne 11. prosince 2017 v Bruselu

4. prosince 2017 | International Solidarity Movement ČR

Česká pobočka International Solidarity Movement ČR (ISM ČR), jež se dlouhodobě zabývá podporou práv Palestinců, zaslala 4. prosince 2017 ministru zahraničních věcí ČR Lubomíru Zaorálkovi otevřený dopis s žádostí, aby se na prosincovém zasedání Rady ministrů zahraničních věcí EU nesetkával s premiérem Izraele a aby požádal o úplné zrušení schůzky s Benjaminem Netanjahuem Radou ministrů zahraničních věcí EU.

Izrael i nadále odmítá jakkoli řešit své hrubé porušování mezinárodního práva a porušování lidských práv,” píše se v otevřeném dopise. Benjamin Netanjahu se jako jediný neevropský politik zúčastní neformální snídaně, a to na pozvání litevského ministra zahraničních věcí. Více informací na consilium.europa.eu, jpost.com, mzv.cz. ISM ČR se otevřeným dopisem připojuje k obdobné výzvě Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP) zaslané přestavitelům EU.

PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha 4. prosince 2017

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás před nadcházejícím zasedáním Rady pro zahraniční záležitosti plánovaným na 11. prosince 2017.

Je velmi znepokojivé, že se s ministry zahraničních věcí EU má v Bruselu sejít také premiér Izraele Benjamin Netanjahu, což by bylo první setkání svého druhu od roku 1995.

Od roku 2012 byla setkání na vládní úrovni mezi představiteli EU a Izraelem pozastavena. Od té doby nepovažovala EU podmínky pro obnovení jednání za příznivé. Tyto podmínky však dnes nejsou o nic příznivější – ba naopak, situace v oblasti se dramaticky zhoršila.

Izrael i nadále odmítá jakkoli řešit své hrubé porušování mezinárodního práva a porušování lidských práv.

Týká se to především:

 • válečných zločinů páchaných v Gaze,
 • násilných záborů území a kolonizace těchto území nelegálními osadami (nelegálními osadníky jsou i někteří ministři izraelské vlády),
 • zatýkání a mučení nezletilých,
 • nezákonného procesu administrativního zadržování (internace bez soudního procesu) a jiných opakovaných porušování práv palestinských politických vězňů,
 • politiky nuceného odsunu populace, zejména v oblasti C a zvláště v Jordánském údolí,
 • narůstajících útoků na palestinské obránce lidských práv a jejich zatýkání,
 • demolic palestinských obytných, obchodních a zemědělských budov a infrastruktury, včetně položek financovaných EU,
 • bránění Palestincům v uplatnění jejich práva na sebeurčení,
 • znemožnění palestinským uprchlíkům uplatnit právo na návrat garantované mezinárodním právem,
 • pokračující diskriminace palestinských občanů Izraele,
 • pokračujícího podněcování nejvyšších představitelů Izraele, včetně ministrů, vůči Palestincům a menšinám žijících v oblasti, a oficiální podněcování a útoky na organizace občanské společnosti v Palestině a v Izraeli.

Všechny výše uvedené skutečnosti jasně ukazují, že Izrael pokračuje zcela beztrestně v pošlapávání „lidských práv a demokratických principů“, které byly prohlášeny v článku 2 za „základní prvek“ asociační dohody mezi EU a Izraelem.

Izraelští ministři navíc vyhrožují fyzickým násilím občanům EU, kteří mírumilovně podporují kampaň Bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí (BDS) jako prostředek, který by Izrael přiměl k dodržování mezinárodního práva. Jak uvedla Amnesty International, „zvlášť alarmující prohlášení přišlo od izraelského ministra dopravy, zpravodajství a atomové energie Jisraele Katze, když vyzval Izrael, aby se s pomoci izraelské zpravodajské služby zaměřil na „civilní eliminaci“ představitelů BDS.“ Zvyšuje se počet lidí, z nichž jsou mnozí z Evropy, kterým je zamítnut izraelskými úředníky vstup do Palestiny či do Izraele, a to včetně těch, kteří jsou součástí evropských projektů na okupovaných palestinských územích.

Ve světle shora uvedeného bude přijetí premiéra Izraele – osoby, která nese za výše uvedené zločiny plnou odpovědnost – představiteli EU považováno za oficiální legitimizaci a normalizaci systematického porušování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva, práva v ozbrojených konfliktech a kolektivních lidských práv, kteréžto porušování se stalo nedílnou součástí izraelské politiky.

Evropská unie opakovaně kritizuje výstavbu osad Izraelem, jeho nepřiměřené využívání vojenské síly a mnoho dalších porušování mezinárodního práva. Navzdory tomu izraelská vláda odmítla ukončit tyto protiprávní praktiky a odmítla dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva.

Naléhavě Vás proto vyzýváme k tomu, abyste společně s Vašimi evropskými kolegy sladili svá slova se zásadovým jednáním a zrušili nadcházející setkání s Benjaminem Netanjahuem.

Vzhledem k vážné a zhoršující se situaci Palestinců žijících pod izraelskou nadvládou se domníváme, že je nezbytné ukázat, že porušování mezinárodního práva má své důsledky jak v diplomatických, tak i politických vztazích, stejně jako v oblasti vědeckých a hospodářských dohod.

Je načase, aby EU uplatněním restriktivních opatření vůči Izraeli, včetně pozastavení asociační dohody, potvrdila svůj závazek k lidským právům a k demokratickým zásadám, a tím dala Izraeli jasně najevo, že své požadavky na dodržování mezinárodního práva myslí vážně.

Vážený pane ministře,

naléhavě Vás proto vyzýváme, abyste jako ministr zahraničních věcí ČR odmítl dne 11. prosince schůzku s předsedou vlády Izraele a požádal o její úplné zrušení Radou pro zahraniční záležitosti.

Dovolujeme si Vás zároveň požádat, abyste nás informoval o postoji, který hodlá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ohledně nadcházejícího setkání přijmout.

S pozdravem

Zdeněk Jehlička
International Solidarity Movement Česká republika
czech.ism@gmail.com
ism-czech.org

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.