Prohlášení ISM ČR a Přátel Palestiny k Jeruzalému

7. prosince 2017  | International Solidarity Movement ČR

Jako občanské iniciativy dlouhodobě se zabývající situací na okupovaných palestinských územích důrazně odsuzujeme prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým oficiálně uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a pověřil ministerstvo zahraničí k přípravě přesunu ambasády USA z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Připomínáme, že toto uznání odporuje nejen mezinárodnímu právu a vůli mezinárodního společenství, ale i dosavadní politice USA a její stylizace do role nezávislého mediátora. Legitimizuje nelegální anexi Východního Jeruzaléma a izraelskou politiku vyhánění původního palestinského obyvatelstva. Normalizuje stav, kdy Palestinci žijí v apartheidním uspořádání s diskriminačním přístupem k půdě, bydlení, zdravotním službám i vzdělávacímu systému. Legitimizuje bourání domů, výstavbu osad a segregační zeď a tím i porušení Čtvrté ženevské konvence.

Utilitární rozhodnutí o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele a přemístění ambasády jde proti vůli dvoustátního řešení a je v rozporu s dosavadním tvrzením, že otázka Jeruzaléma je součástí mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci a musí být vyřešena dohodou obou stran. Je urážkou nejen Palestinců, ale arabského a muslimského světa jako celku a povede jen k dalšímu zvýšení napětí v již tak neklidné oblasti.

Ohrazujeme se rovněž proti prohlášení Ministerstva zahraničí ČR, které „prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967“. Toto prohlášení nejen že ignoruje mezinárodní právo a české závazky k němu, ale i samotnou logiku věci. Izrael nic jako „hraniční demarkační linii“ nezná, zákonem z r. 1980 prohlásil Jeruzalém za „věčné a nedělitelné hlavní město Izraele“, což odpovídá i realitě okupace.

Vyzýváme proto českou vládu, aby se nepodílela na krocích, které jsou morálně špatné a politicky nezodpovědné a nenechala se tak zavést do mezinárodní izolace.

International Solidarity Movement Česká republika
Přátelé Palestiny

Související informace:

Požadavky Evropského koordinace výborů a asociací za Palestinu ve věci okupovaného Východního Jeruzaléma

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.