Pozvánka na přednášku: Jeruzalém: Okupovaný, nebo sjednocený? Pondělí 16. října v 18:00, FF UK, místnost č. 200, Praha

Aktualizace: Video z přednášky zde. — Politologické sdružení POLIS ve spolupráci s Velvyslanectvím státu Palestina si vás dovolují pozvat na přednášky a debatu se dvěma izralelskými přednášejícími: archeologem Yonathanem Mizrachim a lidskoprávním aktivistou Ronniem Barkanem.

Večer nazvaný „Jeruzalém: Okupovaný, nebo sjednocený?“ se koná v pondělí 16. října 2017 od 18:00 do 21:00 hodin na Filozofické fakultě UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha, místnost č. 200). Pracovním jazykem angličtina. Nutná registrace na e-mailu registrace@iir.cz. Pozvánka na facebooku.

Proběhnou dvě přednášky následované debatou:

Yonathan Mizrachi: UNESCO vs. izraelská politika v Jeruzalémě
Ronnie Barkan: Mikrokosmos apartheidu

Moderuje: Jonathan Stein

Yonathan Mizrachi je archeolog z jeruzalémské organizace Emek Shaveh, která se zasazuje o to, aby archeologie nebyla zneužívána k politickým účelům. V Praze přednášel v roce 2010.

Ronnie Barkan je učitel matematiky a lidskoprávní aktivista, spoluzakladatel organizace Bojkot zevnitř (Boycott from Within), která sdružuje izraelské občany, kteří podporují zevnitř svého státu palestinskou kampaň bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí (BDS). Kampaně BDS usilují o ukončení izraelské okupace a o respektování lidských a občanských práv Palestinců. Hnutí BDS se inspirovalo u hnutí, které přispělo k pádu apartheidu v Jižní Africe.

Jonathan Stein je americký novinář žijící v Praze a vedoucí redaktor mezinárodní mediální organizace Project Syndicate.

Další podrobnosti:

Emek Shaveh (alt-arch.org)- organizace archeologů a komunitních aktivistů se zaměřením na roli archeologie v izraelské společnosti a v izraelsko-palestinském konfliktu. Tato organizace propaguje pojetí archeologie jako zdroje pro budování mostů a posílení vazeb mezi různými národy a kulturami, a vidí ji jako důležitý faktor ovlivňující dynamiku izraelsko-palestinského konfliktu. Její základní pozice je, že archeologické nálezy by neměly a nemohou být používány k prokazování vlastnických nároků určitého národa, etnické skupiny nebo náboženského vyznání v daném místě. Věří, že archeologické nálezy vypráví komplexní příběhy, které jsou nezávislé na náboženském diktátu či tradičních narativech, a že poslech tohoto příběhu, a jeho uvedení do širší veřejnost může obohatit kultury a podporovat hodnoty tolerance a pluralismu.
Kulturní bohatství archeologických nalezišť je nedílnou součástí kulturního bohatství této země (tzn. Izraele a Palestiny, pozn. překlad) a je společným majetkem všech společenství, národů a náboženských skupin, které zde žijí. Organizace Emek Shaveh věří, že pojem “archeologická lokalita” se nevztahuje pouze na odkryté archeologické vrstvy, ale také na její současné atributy – obyvatele žijící v ní nebo její blízkosti, jejich kulturu, každodenní život a potřeby.

Členové Emek Shaveh se snaží změnit rozšířený názor, podle něhož jsou ruiny minulosti používány jako nástroje ve službách národního boje. Jsou proti snahám o používání archeologických nálezů k legitimizaci jednání, které poškozuje znevýhodněné komunity.

Emek Shaveh podporuje archeologické praktiky, které prospívají celé společnosti. Podporujeme snahy o aktivní zapojení místních obyvatel, například formou společných průzkumů a rozvoje naleziště. To vše může podpořit environmentální zodpovědnost mezi místními obyvateli, podporovat sociální zapojení a dokonce i generovat proces reálné společenské změny.

Boycott from Within (boycottisrael.info) – organizace založená skupinou Izraelců, kteří podporují palestinské výzvy k podpoře BDS kampaně.

Ronnie Barkan k organizaci Boycott from Within uvádí: „Tím, že jsme Izraelci, jsme v tomto případě vlastně ti privilegovaní, kteří podporují práva těch méně privilegovaných, stejně jako to lidé dělali v případě JAR v době apartheidu. Naše organizace se tedy plně identifikuje s cíli BDS kampaně.

Důležitý je také fakt, že pocházíme z Izraele a že většina z nás je židovského původu. Můžeme tak říkat věci, které jiní říkat nemohou. Nikdo nás nemůže obviňovat z antisemitismu. Ostatně to by ani nebylo na místě. Jako organizace se stavíme proti všem formám rasismu, jsme proti antisemitismu nebo proti islamofóbii. I zástupci samotné BDS kampaně se ve své historii již několikrát vymezili proti jakýmkoli formám antisemitismu.“

Mezi cíle BDS kampaně patří ukončení okupace a kolonizace všech arabských území a odstranění zdi na Západním břehu Jordánu, dále zajištění rovnosti práv palestinských obyvatel Izraele s právy Izraelců a v neposlední řadě prosazení práv palestinských uprchlíků na návrat do svých domovů, jak stanovuje rezoluce OSN číslo 194.

Další podrobnosti zde.

 

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , , , , . Bookmark the permalink.