Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci statusu města Jeruzalém

Tisková zpráva a další související informace zde.

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Praha 5. září 2016

Věc: Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci statusu města Jeruzalém

Vážený pane premiére,

oceňujeme snahu MŠMT napravit dlouholeté chybné označení hlavního města Izraele ve školním atlase firmy Shokart. Dosavadní označení Jeruzaléma za hlavní město Izraele bylo v rozporu jak s pozicí české zahraniční politiky, tak s mezinárodním právem. Jak jistě víte, ani mezinárodní společenství zastoupené OSN ani orgány EU neuznávají okupaci východní části města Izraelem, a tím ani jeho jednostranné vyhlášení za izraelské hlavní město. Na této skutečnosti nic nemění dlouholetá snaha Izraele ignorovat mezinárodní právo, přivlastnit si území okupovaná od r. 1967 a skrze vyhnání původního palestinského obyvatelstva je postupně judaizovat a připojit k izraelskému státu.

Oceňujeme stanovisko MZV, kterým se explicitně hlásí k mezinárodnímu právu a kontinuálně potvrzuje, že Jeruzalém za hlavní město Izraele nepovažuje.

Chceme věřit, že nepodlehnete tlaku zastánců ahistorického a účelového výkladu dějin, náboženského fanatismu ani prostého rasismu, který současnou populistickou islamofobii umně míchá s nenávistí k Palestincům a k obdivu k militarizovanému izraelskému státu. Věříme, že se budete jak Vy, tak členové Vaší vlády i nadále držet dosavadního stanoviska ČR, které podobně jako mezinárodní společenství Jeruzalém za hlavní město Izraele neuznává.

Vážený pane premiére,

obdržel jste dopis jeruzalémského starosty, ve kterém Vás zve k návštěvě města. Dovolte, abychom citovali z prohlášení jeho dlouholetého předchůdce Teddy Kolleka, který, když byl v r. 1990 dotázán, co udělal pro palestinské obyvatele Jeruzaléma, odpověděl: Nic! Chodníky? Žádné! Kulturní instituce? Ani jednu! Ano, zavedli jsme pro ně kanalizaci a zlepšili dodávky vody. A víte proč? Myslíte, že to bylo pro jejich dobro nebo pro jejich blahobyt? Zapomeňte na to! Objevily se tam příznaky cholery a Židé měli strach, že by ji mohli dostat též. Kollek tak navázal na to, co řekl již v r. 1968, krátce po záboru Východního Jeruzaléma: Cílem je zajistit, aby celý Jeruzalém navždy zůstal součástí Izraele. Pokud má být naším hlavním městem, musíme z něj udělat nedílnou součást naší země, a abychom toho dosáhli, potřebujeme židovské obyvatele.

K tomuto upřímnému doznání pouze doplňujeme, že jen za prvních osm měsíců tohoto roku bylo podle zprávy OSN zdemolováno ve Východním Jeruzalémě na 121 palestinských objektů, což je více než za celý předchozí rok, přičemž počet demolicí se neustále navyšuje. Za téměř padesátiletou okupaci jde o tisíce budov zdemolovaných pod falešnými záminkami stavebních povolení, archeologického výzkumu, přírodních rezervací či bezpečnosti, zatímco se na okupovaných územích, včetně Východního Jeruzaléma, soustavně rozrůstá izraelskou vládou financovaná výstavba nelegálních osad.

Vážený pane premiére,

neusilujeme o to, abyste jakkoli podléhal „arabskému tlaku“, jak se můžeme dočíst v některých médiích. Jako občané ČR si však nepřejeme, aby česká zahraniční politika podléhala zájmům, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a které vedou jen k izolaci, prohlubování kolonizace a k nesvobodě.

Dovolujeme si Vás požádat o seznámení s tímto dopisem na jednání členů vlády.

V úctě

Petra Šťastná, Zdeněk Jehlička, International Solidarity Movement ČR (ISM ČR)
Shadid Bessisso, Moein Shomali, Palestinský klub v ČR

Kontakt: czech.ism@gmail.com | ism-czech.org

Na vědomí:
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.