Stížnost Radě České televize na zpravodajství o konfliktu v pásmu Gazy (srpen 2014)

V srpnu 2014 podal Zdeněk Jehlička níže uvedenou stížnost Radě České televize. Odpověď rady z prosince 2014 naleznete zde.

logo-ceskatelevize_smallStížnost na zpravodajství ČT o konfliktu v pásmu Gazy a o pražských demonstracích na podporu palestinské otázky

Vážená rado České televize,

podávám tímto stížnost na nevyvážené, zavádějící a podjaté zpravodajství České televize pojednávající o konfliktu v pásmu Gazy, jakož i o pražských demonstracích na podporu palestinské otázky, a to především pořadu Události, komentáře vysílaném dne 24. 7. ve 22:00 a moderovaném Davidem Borkem.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/video/

Příspěvek „Izraelská ofenzíva v pásmu Gazy“ nenaplnil požadavek zákona ČT o vyváženém a objektivním zpravodajství zejména v těchto bodech:

  1. Nezdrojované použité materiály: jako kulisa k pražské demonstraci proti útoku Izraele na pásmo Gazy z téhož dne, tj. 24. července 2014, které se zúčastnilo na 120 lidí, sloužily záběry demonstrace na náměstí Jana Palacha z r. 2011 proti návštěvě izraelského premiéra Netanjahua v Praze, a to bez uvedení datace a zdroje. Kulisa mj. též s nasnímanou sionistickou protidemonstrací, která s vlastní akcí neměla nic společného, tak budila dojem aktuální reportáže.
  2. Zavádějící tvrzení redaktora, že palestinský Hamás je považován za „teroristické hnutí“ opomnělo skutečnost, že např. Velká Británie a Austrálie vedou za teroristické pouze ozbrojené křídlo Hamásu – Brigády Izz ad-Dín al-Qassáma, a např. Rusko, Čína, Norsko a Turecko Hamás za teroristickou organizaci nepovažují vůbec.
  3. Manipulující moderace: zatímco zástupkyně demonstrace na podporu palestinské otázky, Aida El-Housseini, poukázala na širší spektrum až 18 politických uskupení, která se v Gaze angažují, redaktor jí skočil do řeči s odkazem na Islámský džihád, který je „snad ještě horší“, aniž by nechal diskutující dokončit myšlenku.
  4. Manipulující moderace, neprofesionální moderátor: Ačkoliv tvrzení zástupce křesťansko-sionistického proudu Mojmíra Kalluse o „morálním a legitimním právu Izraele na obranu“ nebylo redaktorem nijak zpochybňováno a hovor byl maximálně odkloněn k otázce, zdali má v Česku smysl ve věci vůbec demonstrovat, byla Aida El-Housseini, poukazující na nesymetričnost „konfliktu“ s odkazem na počty obětí, redaktorem neprofesionálně přerušena a peskována slovy „to tady nezkoušejte, to není úplně fér argument“ a „to prosím neříkejte jako argument“ s odkazem na Železnou kopuli, která zabraňuje na izraelské straně větším ztrátám na životech. Moderátorovi nepřísluší takto hrubým způsobem posuzovat váhu argumentů diskutujících a nařizovat, co mají a nemají říkat. Moderátor byl nepřipraven a neznalý věci. Nepoměr v počtu obětí není způsoben ani tak izraelským systémem protivzdušné obrany (tzv. Železnou kopulí), jako spíše nesrovnatelně lépe vyzbrojenou izraelskou armádou a jejím vojenským postupem v pásmu Gazy.
  5. Manipulující moderace: konkrétní argumenty o bombardování škol UNRWY se snažil redaktor umlčet s odkazem na spot demonstrace v Berlíně s antisemitskými hesly. Sám však musel následně přiznat, že ten nemá s pražskou demonstrací žádnou spojitost. Redaktor tímto manipulativně navodil dojem běžnosti těchto hesel na evropských demonstracích na podporu palestinské otázky, přestože se jednalo o výjimku a nelze vyloučit, že záměrně vyprovokovanou. Výjimečný nebo ojedinělý jev tak byl považován za reprezentaci celku, čímž není.
  6. Nepřipravenost, neinformovanost moderátora, kterou sám prokázal slovy „věc má možná větší etnické, historické kořeny, než jsme tady v Česku schopni vnímat“ recykluje zažitou, ale mylnou představu o okupaci jako o dlouhodobém konfliktu mezi dvěma etniky, představu, kterou by měl poučený redaktor nikoliv přiživovat, ale naopak kriticky vyvracet.
  7. Zavádějící ahistorické srovnání: otázka moderátora na palestinskou stranu, zdali mají okupovaní „krymští Tataři (také) právo střílet na Rusko rakety“ snažící se srovnat oba případy a vyvodit z nich jednotné ponaučení, ignorovala problém Palestiny, jejíž obyvatelé jsou okupováni jako celek, vyháněni z domovů a jejich domy bořeny. Naprosto opomenula situaci obyvatel pásma Gazy, kteří jsou oběťmi dlouholeté nelegální blokády. Srovnání je zavádějící a má manipulativní charakter, nedrží se tématu, spíše jen ukazuje na politickou afilaci redakce.
  8. Moderátor zároveň zaměňuje příčinu a následek, když podsouvá divákům tezi, že izraelský útok je vlastně jen obranou proti útokům Palestinců. Je však skutečností, že jsou to právě Palestinci, kteří byli od r. 1948 postiženi masovým vyháněním ze svých domovů (až 750 tisíc lidí vyhnáno a na 500 obcí zbořeno) a od r. 1967 trpí též pod nelegální okupací zbývajících území Palestiny. Na druhé straně je to Izrael, který nedodržuje rezoluci OSN č. 194 z r. 1948 zajišťující palestinským běžencům právo na návrat, na základě které byl do OSN přijat, ani rezoluci č. 242 z r. 1967 nařizující Izraeli stažení z okupovaných území. Nedodržuje ani čtvrtou ženevskou konvenci zakazující okupační moci osidlovat okupovaná území vlastními lidmi a nevratně tak měnit jejich charakter, ale naopak podporou osadnictví prohlubuje okupaci a tím znemožňuje nejen vytvoření budoucího palestinského státu, ale blokuje i jakoukoliv smyslnou dohodu s Palestinci samotnými. Moderátor tak selhal v pevnějším zakotvení události v historickém rámci, ignoroval mezinárodní rezoluce nezbytné pro pochopení daného tématu a místo toho podsouval diskutujícím neadekvátní ahistorická srovnání a divákovi svůj názorový pohled.

Celkově byl pořad připraven neprofesionálně, se špatným či žádným odkazem na zdroje, otevřeně se přikláněl na stranu jedné strany a zrcadlil názorový svět jeho producentů, čímž jen doplnil další zpravodajské pořady na dané téma zpracované podobným způsobem. Tím došlo k porušení zákona o ČT, etického kodexu ČT i ke zpronevěře poslání ČT jako média veřejné služby.

Žádám proto o včasné zjednání nápravy a informaci, jak se Rada ČT k danému případu porušení uvedeného zákona a pravidel postaví.

 

Související:

Lukáš Střítecký: Rada České televize podporuje nevyvážené zpravodajství

This entry was posted in Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.