OSN: Humanitární dopady bariéry (zdi) a hlavní fakta

Zdroj: OCHA

37492A-Ram, Východní Jeruzalém – Josef Koudelka, 2010 | Více zde

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území

HUMANITÁRNÍ DOPADY BARIÉRY
ČERVENEC 2013

HLAVNÍ FAKTA

 • Bariéra se skládá z betonových zdí, plotů, příkopů, ostnatého drátu, upravených písečných cest, elektronického monitorovacího systému, policií či armádou hlídaných silnic a nárazníkového pásma.
 • Celková délka bariéry (již postavené a plánované) je přibližně 712 km, což je více než dvojnásobek délky hranice příměří z roku 1949 (tzv. Zelené linie).
 • Ze schválené trasy bariéry je dokončeno přibližně 62 %, dalších 10 % je ve výstavbě a 28 % je naplánováno, ale není dosud postaveno.
 • Asi 85 % trasy bariéry je namísto podél Zelené linie vedených ve vnitrozemí Západního břehu Jordánu. Bude-li stavba dokončena dle plánu, oddělí 9,4 % území Západního břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma.
 • V oblasti mezi Zelenou linií a trasou bariéry se nachází téměř polovina z izraelských osad na Západním břehu Jordánu (71 ze 150) a více než 85 % z osadnického obyvatelstva.
 • Kolem 11 000 Palestinců, kteří žijí ve 32 komunitách nacházejících se mezi bariérou a Zelenou linií (dále jen „za bariérou“), závisí na udělení povolení či zvláštních opatření, aby mohli žít ve svých vlastních domovech.
 • V roce 2013 bylo dokončeno přesměrování části bariéry poblíž města Tulkarem, čímž byl umožněn volný přístup ke zbytku Západního břehu Jordánu 150 lidem žijícím v komunitě Khirbet Jubara.
 • Palestinci s občanským průkazem ze Západního břehu Jordánu, kteří získají zvláštní povolení, mohou vstoupit do Východního Jeruzaléma přes čtyři z celkových 14 kontrolních stanovišť u bariéry okolo města.
 • Za bariérou se nachází pozemky přibližně 150 palestinských komunit. Aby jim byl umožněn přístup k jejich pozemkům, musí obyvatelé žádat o zvláštní povolení nebo „apriorní koordinaci“.
 • Přístup k zemědělské půdě za bariérou je umožněn pomocí 74 bran, z nichž většina (52) je otevřena pouze v období sklizně oliv (říjen – prosinec).
 • Navzdory vystavené bariéře proniklo od ledna do března 2013 do Izraele bez požadovaných povolení každý den nejméně 14 000 Palestinců za účelem vyhledání práce (údaje PCBS – Palestinského centrálního statistického úřadu).
 1. V roce 2002 se vláda Izraele rozhodla vystavět bariéru s deklarovaným cílem zabránit násilným útokům Palestinců v Izraeli. Nicméně drtivá většina trasy bariéry se nachází uvnitř území Západního břehu Jordánu, čímž odděluje palestinské komunity a zemědělskou půdu od zbytku Západního břehu Jordánu a přispívá k fragmentaci okupovaných palestinských území. Nejdůležitějším důvodem pro odchýlení trasy bariéry od Zelené linie je začlenění izraelských osad za bariérou.
 2. Bariéra snížila pro Palestince žijící v komunitách za bariérou možnost přístupu na pracoviště a k základním službám. Aby mohli nadále žít ve svých domech a udržovat rodinné a společenské vazby se zbytkem Západního břehu Jordánu, musí obyvatelé získat povolení anebo „apriorně koordinovat“ a projít přes kontrolní stanoviště u bariéry. Je narušen přístup poskytovatelů služeb do těchto komunit, včetně sanitek a hasičů.
 3. Kvůli režimu povolenek a užívání bran, což omezuje přístup na zemědělskou půdu nacházející se za bariérou, došlo k podlomení možností obživy pro tisíce rodin závislých na zemědělství. Žádosti o povolení jsou farmářům pravidelně zamítány z důvodu, že nemají pro izraelské úředníky uspokojivé důkazy o svých „vazbách na pozemek“ anebo z důvodů bezpečnosti. Omezené otevírání bran k zemědělské půdě donutilo držitele povolenek, aby přestali obhospodařovat půdu anebo aby změnili pěstované plodiny – z plodin vyžadujících intenzivní obdělávání na plodiny vyživované deštěm anebo málo hodnotné plodiny.
 4. Bariéra přeměnila geografii, ekonomiku a společenský život Palestinců žijících ve Východním Jeruzalémě, ale i život obyvatel žijících v širší metropolitní oblasti. V městském centru byly od sebe odděleny čtvrtě, předměstí a rodiny. Na periferii Jeruzaléma byly venkovské komunity odděleny od své půdy.
 5. V roce 2004 vydal Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) poradní názor, ve kterém stanovil, že části bariéry, které vedou ve vnitrozemí Západního břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma, společně s přidruženým systémem bran a povolenek, porušují povinnosti Izraele vůči mezinárodnímu právu. Mezinárodní soudní dvůr vyzval Izrael k zastavení výstavby bariéry, demontoval části již postavené a zrušil všechna legislativní opatření vztahující se k bariéře.

Enkláva Barta
Osm komunit (přibližně 6 000 lidí) bylo bariérou odděleno od svého centra služeb ve městě Dženín. Tímto je také zabráněno v přístupu humanitárním pracovníkům a pracovníkům civilní obrany v případech nouze, a to kvůli zdržením a prohlídkám na kontrolním stanovišti u bariéry.

Kalkílija
Průzkum v oblasti města Kalkílija zjistil, že došlo k výraznému snížení zemědělské produkce ze skleníků nacházejících se bariérou, čímž je ohrožována obživa závislá na zemědělství. V roce 2003 byl počet skleníků 247, kdežto v roce 2010 jich bylo 149.

Jeruzalém: Kafr ‘Aqab
Výstavbou bariéry v oblasti Jeruzaléma došlo k fyzickému oddělení několika palestinských čtvrtí ve Východním Jeruzalémě, například čtvrti Kafr ‘Aqab, od městského centra. Obyvatelé trpí zhoršeným přístupem ke službám na „jeruzalémské“ straně bariéry, nedostatkem komunálních služeb, bezpečnostním vakuem a zvyšující se kriminalitou.

Betlém
Dostavbou bariéry v západní části Betléma bude oddělena městská oblast od zemědělské půdy. Dále bude pro 23 000 obyvatel žijících v devíti palestinských komunitách omezen přístup do města Betléma, které je hlavním centrem zdravotnických a vzdělávacích služeb a centrem obchodu a trhu.

Mapa:
Hranice příměří z r. 1949 (Zelená linie)
Země nikoho
Osadnický blok Ma’ale Adumin
Osadnický blok Gush Etzion
Mezinárodní hranice

Bariéra na Západním břehu Jordánu
Postaveno
Ve výstavbě
Plánováno
Osady
Brány k zemědělské půdě

Viz video: Walled Horizons / Obezděné horizonty – slovem provází Roger Waters (zakladatel kapely Pink Floyd)
https://www.youtube.com/watch?v=bsAgeQTuKwM
https://www.youtube.com/watch?v=tuyhLziZTH8

Další videa OSN:
http://www.ochaopt.org/videos.aspx

Související: Roger Waters v OSN
https://www.youtube.com/watch?v=9DrSPFYXUfQ

Zdroj v angličtině:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf

ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english-page-001ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english-page-002

This entry was posted in Uncategorized, Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.