OSN: Východní Jeruzalém: Klíčové humanitární problémy a hlavní fakta

Zdroj: OCHA

East-Jeru1ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území

VÝCHODNÍ JERUZALÉM:
KLÍČOVÉ HUMANITÁRNÍ PROBLÉMY
SRPEN 2014

HLAVNÍ FAKTA

 • Ve Východním Jeruzalémě žije aktuálně zhruba 298 tisíc Palestinců a 200 tisíc izraelských osadníků, kteří žijí v osadách postavených a rozšířených po roce 1967 v rozporu s mezinárodním právem (data z konce roku 2011, zdroj: Izraelský centrální statistický úřad, ICBS).
 • Vstup do Východního Jeruzaléma je zakázán zhruba 4 milionům Palestincům ze zbývající části okupovaných palestinských území, pokud nemají povolenky vystavené Izraelem, které je obtížné získat.
 • Přístup do Východního Jeruzaléma je kontrolován směsicí fyzických zátaras a administrativních překážek. Palestinci, kteří získají povolenku, mohou využít pouze čtyři z celkem 13 kontrolních stanovišť podél bariéry.
 • Palestinští obyvatelé (rezidenti) Východního Jeruzaléma postrádají bezpečný právní status svého pobytu. Od roku 1967 byl izraelskými úřady zrušen pobyt v Jeruzalémě alespoň 14 tisícům Palestincům.
 • Desítky tisíc palestinských obyvatel Východního Jeruzaléma jsou bariérou fyzicky odděleny od městského centra. Aby se dostali ke zdravotní péči, vzdělávacím institucím a dalším službám, na které mají jako obyvatelé (rezidenti) Jeruzaléma nárok, musí přecházet přes přeplněná kontrolní stanoviště.
 • Za účelem využití pro osady bylo ve Východním Jeruzalémě bylo zkonfiskováno 35 procent půdy. Pro palestinskou výstavbu je územně plánováno pouze 13 procent Východního Jeruzaléma, z čehož je již valná část zastavěna.
 • Nejméně třetina palestinských domů ve Východním Jeruzalémě nemá stavební povolení, které vydává Izrael a které je obtížné získat. Tímto je přes 90 tisíc obyvatel vystaveno riziku možného vysídlení, což má na obyvatele psychologické dopady.
 • Od roku 1967 zbořily izraelské úřady ve Východním Jeruzalémě na 2 tisíce domů.
 • Několika stovkám palestinských obyvatel Východního Jeruzaléma hrozí násilné vysídlení kvůli osadnickému osídlování, a to převážně ve starém městě a ve čtvrtích Silwan a Sheikh Jarrah.
 • Ve Východním Jeruzalémě je chronický nedostatek školních učeben: pro palestinské děti je zapotřebí 2 200 dalších učeben a mnohá stávající zařízení mají podprůměrný standard anebo jsou nevhodná.
 1. Jednostranná anexe Východního Jeruzaléma a venkovské oblasti Západního břehu Jordánu ze strany Izraele je porušením mezinárodního práva. Mezinárodní komunita anexi neuznává a Východní Jeruzalém považuje za nedílnou součást okupovaného palestinského území (viz rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 252, 267, 471, 476 a 478).
 2. Opatření zavedená Izraelem od roku 1967 změnila status Východního Jeruzaléma a ovlivnila rezidenční status Palestinců, jejich přístup k základním službám a možnosti plánovat výstavbu a rozvíjet své komunity. Nebudou-li v dlouhodobém horizontu tyto faktory řešeny, existuje riziko ohrožení palestinské přítomnosti ve Východním Jeruzalémě.
 3. Výstavba izraelských osad ve Východním Jeruzalémě je nelegální a dochází k ní na úkor území a zdrojů určených pro palestinskou výstavbu a rozvoj. Tímto jsou obyvatelé vystaveni riziku násilného vystěhování, vysídlení a zbavení majetku. Izrael je jako okupační moc zodpovědný za správu okupovaného území ve prospěch chráněného palestinského obyvatelstva.
 4. Izraelem uvalené omezení pohybu a přístupu také zabraňuje Palestincům ze zbývající části Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy v přístupu ke službám ve Východním Jeruzalémě, včetně zdravotnických zařízení, která poskytují specializované a pohotovostní zdravotnické služby, jež nejsou k dispozici nikde jinde na okupovaných palestinských územích. Fyzické zátarasy a úřední překážky mají dopad na přístup zdravotnických pracovníků do nemocnic a klinik a přístup studentů do škol.
 5. Bariéra, rozšiřování osad a s tím související omezení pohybu Palestinců stále více odděluji Východní Jeruzalém – centrum palestinského politického, obchodního, náboženského a kulturního života – od zbytku okupovaných palestinských území. Plánované rozšiřování osad v širší metropolitní oblasti Jeruzaléma, především v oblasti E1, tuto oddělenost ještě zvýší.

Zdroj v angličtině:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_August2014_english.pdf

ocha_opt_jerusalem_factsheet_august2014_english-page-001ocha_opt_jerusalem_factsheet_august2014_english-page-002_rotated

This entry was posted in Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.