Otevřený dopis ministru kultury: Respektujte prosím mezinárodní právo a odstupte od partnerství Dnů Jeruzaléma

Mgr. Daniel Herman
ministr kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Praha 15. 6. 2015

Věc: Žádost o respektování mezinárodního práva a odstoupení od partnerství Dnů Jeruzaléma

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci kontroverzního festivalu Dny Jeruzaléma, který probíhá v červnu v Plzni a Praze a jehož je Ministerstvo kultury ČR jedním z hlavních partnerů. Z důvodu odpovědnosti vůči mezinárodnímu právu si Vás tímto dovolujeme vyzvat, aby ministerstvo od partnerství festivalu odstoupilo.

Ačkoli se festival Dny Jeruzaléma deklaruje jako kulturní a apolitický, vzhledem k tomu, že svým charakterem představuje „sjednocený Jeruzalém“ coby hlavní město Izraele, i vzhledem k jeho celkovému mediálnímu vyznění se jedná spíše o snahu pod hlavičkou kulturních aktivit zakrýt realitu dlouhodobé izraelské okupace Východního Jeruzaléma a legitimizovat tak jeho anexi. K tomuto přesvědčení nás vede i skutečnost, že spolupořadatelem festivalu je stejně jako v předchozích ročnících jeruzalémská radnice a hlavním partnerem je mj. izraelské velvyslanectví v Praze. Akci Dny Jeruzaléma lze tedy považovat za prvek kulturní diplomacie, jejímž cílem je v rozporu s fakty vyplývajícími z mezinárodního dění představit město Jeruzalém české veřejnosti jako město izraelské. O festivalu se ostatně v českých médiích otevřeně hovoří jako o prezentaci izraelské kultury a jeho podpora je zmíněna i ve společném prohlášení vlád ČR a Izraele z listopadu loňského roku. [1] Samotné ministerstvo kultury popisuje tuto událost jako „reprezentativní a ucelenou přehlídku izraelské kultury a Jeruzaléma za hranicemi země.“ [2] Je tedy zřejmé, že tato akce opravdu prezentuje město Jeruzalém jako město izraelské a představuje tak realitu, která je přímo v rozporu s mezinárodním právem i s tím, jaký postoj zaujímá vůči statutu Jeruzaléma samotná Evropská unie, která izraelskou anexi tohoto města nikdy neuznala.

V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že mezinárodní společenství prostřednictvím rezolucí č. 181 a 194 Valného shromáždění OSN dvakrát prohlásilo Jeruzalém za corpus separatum – mezinárodní město, které nepatří žádnému státu. V roce 1967 Izrael nezákonně anektoval Východní Jeruzalém a 28 okolních palestinských vesnic. V roce 1980 byla tato nelegální anexe Izraelem uzákoněna a Jeruzalém byl v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN prohlášen za „nedělitelné a věčné hlavní město Státu Izrael.“ Tento krok nebyl mezinárodním společenstvím nikdy uznán a Rada bezpečnosti OSN ho označila za neplatný.

Používaje apolitických nástrojů, klame festival českou veřejnost za účelem legitimizace nelegální anexe Východního Jeruzaléma. Je proto nepřijatelné, aby české ministerstvo kultury bylo partnerem podobné akce, stejně jako je nepřijatelná podpora této akce ze strany české vlády, jak je deklarována ve společném prohlášení vlád ČR a Izraele. Svým partnerstvím festivalu zaujímá české ministerstvo kultury rovněž pozici, která je v rozporu s postojem Evropské unie. Činí tak navíc v rámci titulu Evropské hlavní město kultury, na jehož financování se Evropská unie podílí.

Z Vaší funkce demokraticky zvoleného představitele České republiky pro Vás jako pro ministra kultury vyplývá nezpochybnitelná odpovědnost vůči mezinárodnímu právu. Partnerstvím této akce, která představuje město Jeruzalém jako izraelské, se však Vaše ministerstvo dostává do jasného rozporu s těmito povinnostmi. Jako český ministr máte také povinnost vůči české veřejnosti, kterou tato akce záměrně klame.

Vážený pane ministře,

obhajují-li organizátoři festivalu Dny Jeruzaléma jeho zařazení do programu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury tím, že Jeruzalém představuje „zdroj hodnot, na kterých je postavena evropská kultura“ [3], chceme se přihlásit k takovým evropským hodnotám, jako je dodržování mezinárodního práva nebo respekt k univerzalitě lidských práv, vylučující demolice, segregační zdi a vyhánění obyvatelstva, coby nástroje nelegální okupace.

Jsme pevně přesvědčeni o naprosté nevhodnosti podpory akce Dny Jeruzaléma ze strany českého ministerstva kultury, a vyzýváme Vás proto, pane ministře, ke zrušení partnerství, které Váš úřad s tímto festivalem uzavřel.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

 

Otevřený dopis svým podpisem podpořili:

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN
Vladimír Laštůvka, bývalý předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Zuzana Uhde, socioložka
Roman Sikora, divadelní kritik a dramatik
Matěj Stropnický, novinář, zastupitel hlavního města Prahy (SZ)
Filip Outrata, teolog, redaktor a publicista
Milan Daniel, novinář
Vít Klepárník, politolog
Milan Kohout, performer a vysokoškolský profesor
Mladí zelení, o.s.
Socialistická Solidarita

Za svolavatele otevřeného dopisu:

Vojtěch Srnka, student mezinárodních vztahů
David Kocman, sociolog
Petra Šťastná, Mezinárodní hnutí solidarity ČR (ISM ČR)
Zdeněk Jehlička, iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
Libor Von Schönau, Česká loď do Gazy – součástí Flotily svobody (Freedom Flotilla) směřující momentálně do Gazy s humanitární pomoci
Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR
Jana Ridvanová, Přátelé Palestiny
Prokop Singer, student mezinárodních vztahů a evropských studií
Naďa Kotaishová, studentka žurnalistiky

Rozdělovník:

Martin Zrzavecký, primátor města Plzně
Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015, o. p. s.
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Odkazy:
[1] http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/spolecne-prohlaseni.pdf
[2] http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nosticky-palac-od-ctvrtka-ozije-dny-jeruzalema-v-praze–180721/tmplid-228
[3] http://plzen2015.cz/sites/default/uploads/150430_dny_jeruzalema_reakce_na_otevreny_dopis.docx

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.