Izraelští občané proti propagandistickému festivalu Dny Jeruzaléma v Plzni a Praze

10. června 2015 | Boycott from Within

boycott-bfwEnglish here — Jsme izraelští občané, včetně obyvatel Jeruzaléma, kteří aktivně vystupují proti okupaci, kolonialismu a systému apartheidu uplatňovanému naší vládou. Podporou lidských práv a míru se v rámci izraelské společnosti zabýváme již řadu let.

Jsme zděšeni rozhodnutím Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 stát se hostitelem oficiální izraelské propagandistické akce konané v tomto městě [a v Praze]. Kdyby festival nesl odpovídající název „Dny apartheidu v Plzni a Praze“, bylo by to zcela pochopitelné. Tento festival slouží jako propaganda oslavující takzvané „sjednocené město Jeruzalém“ [1], které je však ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a nejrasističtějších měst současnosti na světě.

Dále se chceme ohradit proti jednomu z hlavních partnerů festivalu, neziskové organizaci Nový duch (New Spirit). Tato organizace se snaží podpořit etnokratický řád v Jeruzalémě a není ochotná zasadit se o ukončení apartheidní politiky prosazované jeruzalémskou radnicí. Organizace Nový duch nedávno podpořila akci, na které se udílela ocenění mimo jiné za „židovské obrození“. Za arabské, palestinské, křesťanské či muslimské obrození však žádné ocenění udíleno nebylo. [2]

Prostřednictvím jeruzalémského magistrátu odmítá Stát Izrael uznat Východní Jeruzalém za okupované palestinské území, přestože Mezinárodní soudní dvůr tuto skutečnost potvrdil. [3] Izrael a jeruzalémský magistrát prosazují očividně rasistickou politiku, do které spadají etnické čistky palestinských obyvatel města a bránění jim v pobytu [4], a zároveň nadále uplatňují rasistické praktiky při územním plánování, pokračují v diskriminaci v přístupu k infrastruktuře a službám, provádí razie a noční zatýkání obyvatel, včetně častého zatýkání dětí.

Jako „doplněk“ ke hradbám ve starém městě postavil Stát Izrael novou vysokou betonovou zeď, která doslova protíná čtvrti Východního Jeruzaléma a odděluje od sebe rodiny, separuje děti od jejich škol anebo nemocným zabraňuje v získání adekvátní lékařské péče.

Ti z nás, kdo žijí v Jeruzalémě, jsou svědky státem organizovaného násilí a diskriminace, které se proti palestinskému obyvatelstvu staly běžnou praxí, například:

  • U příležitosti tzv. „Dne Jeruzaléma“ jsou tisíce Izraelců doprovázeny izraelskou policií, když pochodují v okupovaném Východním Jeruzalémě a skandují „smrt Arabům“, zatímco místní Palestinci jsou nuceni se skrývat ve svých domovech. [5] [6]
  • Desetitisícům Palestinců v okupovaném Východním Jeruzalémě je odepřen přístup k vodě. [7]
  • Izraelská policie pravidelně unáší děti uprostřed noci (dokonce ve věku 9 let), zatýká je a hrubě s nimi zachází. [8]
  • Tyto děti uvězněné Izraelem mohou být vystaveny špatnému zacházení, ke kterému často dochází v nechvalně proslulém detenčním centru na okraji města. [9]
  • Jeruzalémský magistrát a izraelská vláda neustále demolují domy v okupovaném Východním Jeruzalémě. Tyto domy jsou postaveny palestinskými rodinami na jejich vlastních pozemcích, úřady jim ale ve většině případů nevydají povolení ke stavbě, z čehož vyplývá, že prakticky veškerá palestinská výstavba je nezákonná a je určena k demolici. Bylo prokázáno, že tyto praktiky slouží k vypuzení co největšího počtu Palestinců z města do zbylých částí na Západním břehu Jordánu. [10]

K výše uvedeným porušováním lidských práv dochází v okupovaném a „sjednoceném“ Jeruzalémě prakticky denně, jsou však pouze jedním prvkem z mnoha forem apartheidu prováděných Izraelem proti palestinskému lidu na okupovaných palestinských územích, na území Izraele a ve vynuceném exilu.

Za účelem boje proti těmto zločinným praktikám a do očí bijícímu porušování lidských práv naléhavě žádáme město Plzeň a společnost Plzeň 2015 jako organizátory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, aby okamžitě zastavily svou spoluvinu na těchto zločinech a připojily se ke globální kampani za rovnost, svobodu a spravedlnost pro palestinský lid.

Taktéž vyzýváme všechny české občany svědomí, aby se připojili ke kampani BDS (kampaň bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí) a učinili Izrael odpovědným za své činy. Konkrétně vás vyzýváme, abyste se postavili jakékoli české vládě, pokud bude morálně a politicky spoluvina na porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany izraelské vlády.

Na závěr bychom rádi vyjádřili svůj vděk českým aktivistům, kteří vyzývají k bojkotu propagandistické akce „Dny Jeruzaléma“. Doufáme, že náš dopis trochu osvětlí skutečnou povahu tohoto festivalu. Chtěli bychom zdůraznit, že izraelští umělci jsou vítáni, aby předvedli své umění, ale neměli by být vítáni, aby působili jako velvyslanci apartheidu spolupracující s izraelskou vládou a jeruzalémskou radnicí.

S pozdravem

Ronnie Barkan
Shir Hever
Ofer Neiman
Herzl Schubert
Yonatan Shapira

jménem izraelských občanů sdružených v organizaci
Bojkot! Podpora palestinské výzvy ke kampaním BDS zevnitř (známé jako Bojkot zevnitř)
www.boycottisrael.info

[1] https://www.jerusalem.muni.il/en/Pages/default.aspx
[2] https://www.facebook.com/events/683400735098359
[3] http://www.icj-cij.org/docket/uploads/131/1677.pdf
[4] http://pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/JerusalemMasterPlan%20_%20study%20_final.pdf
[5] https://www.youtube.com/watch?v=sGrOZb3WpBU
[6] https://youtu.be/7ZykH7ktk34
[7] http://972mag.com/photos-13-days-without-water-in-east-jerusalem/88497/
[8] https://www.btselem.org/download/201012_caution_children_ahead_eng.pdf
[9] http://www.abc.net.au/4corners/stories/2014/02/10/3939266.htm
[10] http://www.icahd.org/the-facts

 

Dopis byl organizací Bojkot zevnitř zaslán dne 10. června organizátorům Evropského hlavního města kultury (primátoru města Plzně panu Martinu Zrzaveckému a řediteli společnosti Plzeň 2015 panu Jiřímu Suchánkovi) a primátorce hlavního města Prahy Adrianě Krnáčové (hlavní partner).

Na vědomí byl dopis zaslán:
Ministerstvo kultury ČR (hlavní partner)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport
Evropská hlavní města kultury (ECOC) Evropské komise
Monitorovací a poradní panel pro Evropská hlavní města kultury
Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu
Donald Tusk, předseda Evropské rady
Xavier Prats Monné, generální ředitel pro vzdělávání a kulturu, Evropská komise, GŘ Vzdělávání a kultura
Studio Alta (hlavní partner)
Mama Coffee (hlavní partner)

This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.