Volby do EP 2014: Ptáme se kandidátů, co udělají pro Palestinu

5Aktualizace 22. května: Zveřejnili jsme výsledky: “Z průzkumu vyplývá, že nejprogresivnější stanovisko ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu, a současně největší respekt k mezinárodnímu právu a právu Palestinců, mají společně Zelení a komunisté.” Podrobnosti zde.

Dne 7. května 2014 jsme odeslali čelným kandidátům z několika stran (ČSSD, TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL, Strana zelených, Piráti, KSČM, LEV21) dotazník s pěti otázkami týkajícími se zajištění dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele a spravedlivého řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu. Do 14. května bychom měli získat odpovědi, které následně zveřejníme v tiskové zprávě. Otázky pro kandidáty, včetně úvodní shrnující zprávy, naleznete níže a v PDF. Obdobný dotazník v angličtině a několika evropských jazycích zde.

Volby do Evropského parlamentu 2014 – Úvodní zpráva

2

  • Evropská unie je hlavním hráčem pro řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu.
  • Zatímco rok 2013 byl ve znamení oživení izraelsko-palestinského mírového procesu pod záštitou Spojených států, situace v Izraeli/Palestině se nadále zhoršuje.

Navzdory znepokojení USA i EU oznámila izraelská vláda v průběhu mírových rozhovorů výstavbu dalších téměř 14 tisíc bytových jednotek v osadách na okupovaném Západním břehu Jordánu, jež jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální. Soustavně se tak opakuje scénář z období mírových jednání v Oslo v letech 1993–95, v jejichž průběhu se počet nelegálních osad na okupovaných územích zdvojnásobil.

S růstem osad pokračuje i násilí ze strany izraelských osadníků proti palestinským farmářům – jen v roce 2013 bylo OSN zdokumentováno na 399 případů. Izraelskými osadníky bylo vyvráceno z kořenů, zapáleno či jinak zničeno 10 142 olivových stromů, které tvoří základní složku obživy Palestinců.

Evropská unie již mnoho let slovně odsuzuje nelegální izraelské osady a porušování lidských práv Izraelem. Avšak slova dosud nebyla následovaná pádnými činy. V červenci 2013 učinila EU první krok k vyloučení osad z projektů financovaných EU: vydala směrnice, které mají zabránit, aby projekty realizované v izraelských nelegálních osadách získávaly granty na výzkum a aby izraelské firmy a instituce působící v nelegálních izraelských osadách obdržely od EU půjčky. EU však musí jít nyní ve svém závazku dodržování lidských práv v Izraeli a v Palestině dále a měla by vyloučit ze své spolupráce s Izraelem izraelské nelegální osady jako celek. EU musí využít všech svých nástrojů, aby odradila evropské firmy (včetně dovozců) od udržování obchodních vztahů s nelegálními izraelskými osadami.

V červnu 2013 Evropská služba pro vnější činnost prohlásila: „EU se domnívá, že hlavní zásady týkající se obchodu a lidských práv musí být aplikovány po celém světě, a proto vyzývá evropské firmy k implementaci hlavních zásad ve všech případech, včetně Izraele a okupovaných palestinských území.Nizozemsko a Velká Británie již vydaly svá doporučení, ve kterých odrazují od obchodování s nelegálními izraelskými osadami. EU musí posílit regulační systémy, včetně kontrol a účinných sankcí. EU by mohla rovněž přijmout omezující opatření zakazující dovoz produktů z osad.

Násilí a beztrestná svévůle však pokračuje i ze strany izraelské armády – např. zpráva Amnesty International za r. 2013 podrobně dokumentuje zabití 22 palestinských civilistů na Západním břehu Jordánu (dle OSN bylo v roce 2013 zabito celkem 38 palestinských civilistů).

Pozornost rovněž poutá situace více než 5 tisíc palestinských vězňů, z toho 186 osob držených bez obvinění a soudu a 202 zadržených dětí ve věku od 12 do 17 let (k porušování práv dítěte vydal např. UNICEF doporučení obsahující 38 bodů, jež doposud nebyla Izraelem implementována).

Nadále dochází k demolicím palestinských obydlí a hospodářských staveb – jen v roce 2013 bylo podle OSN zdemolováno 663 budov, což vedlo k vysídlení 1103 osob (z toho jen 298 osob bylo vysídleno z Východního Jeruzaléma, kde bylo zdemolováno 98 budov). Od roku 1967 Izrael zdemoloval více než 28 000 palestinských domovů, provozoven, zařízení pro chov dobytka a jiné struktury nezbytné pro život a obživu Palestinců na okupovaných územích. Demolice domů a nucené vystěhování patří mezi nejohavnější praktiky Izraele na okupovaných palestinských územích, i když jsou nadále vykonávány v širokém měřítku také v samotném Izraeli.

Izraelskými silami je na okupovaných palestinských územích pravidelně ničena též infrastruktura financována EU a jejími členskými zeměmi. Případy ničení jsou registrovány, vyhodnoceny a systematicky odsuzovány Evropskou unií. V odpovědi na písemný dotaz v Evropském parlamentu uvedl eurokomisař Štefan Füle, že celkové náklady na zničenou infrastrukturu projektů financovaných EU dosáhly v letech 2001–2011 výše 49,14 milionů euro.

V pásmu Gazy jsou životní podmínky obyvatel i nadále sužovány pokračující nelegální blokádou pásma – jsou uzavřeny hranice s Izraelem i s Egyptem, provoz jediné elektrárny v Gaze byl zastaven a obyvatelstvo má k dispozici elektrickou energii pouze na šest hodin denně. Lidé a podniky se potýkají s vážným nedostatkem paliva, nadále pokračuje ekonomická krize kvůli blokádě (nemožnost exportovat, omezené možnosti importu), panuje zde akutní nedostatek pitné vody (viz zpráva OSN o možné katastrofální situaci v roce 2020 a nevratné situaci ohledně vody již v roce 2016). Kvůli uzavřeným hranicím nemohou lidé vycestovat za lékařskou péčí a několik osob, včetně novorozenců, již v důsledku toho zemřelo.

Izrael je smluvní stranou čtvrté Ženevské úmluvy z roku 1949. Čtvrtá Ženevská úmluva platí i v Gaze, kde Izrael kontroluje vzdušný prostor, námořní prostor a pozemní hranice, stejně jako elektřinu, vodu, kanalizaci, telekomunikační sítě a registr obyvatelstva. Podle ujednání mají okupační mocnosti povinnost zajistit bezpečnost a rozvoj civilnímu obyvatelstvu v oblastech pod svou kontrolou. Pokračující izraelská blokáda pásma Gazy, jež má za následek nedostatek potravin, paliva a dalších potřeb, představuje druh kolektivního potrestání, což je v rozporu s článkem 33 čtvrté Ženevské úmluvy.

Lidská práva jsou však ohrožena i v samotném Izraeli: při implementaci dočasně pozastaveného Prawerova plánu má dojít k násilnému vysídlení až 40 tisíc beduínů, izraelských občanů, žijících v Negevské poušti. Šlo by tak o největší čistku od r. 1948.

Urovnání situace, konec okupace, nastolení spravedlnosti a míru je bez okamžité a účinné pomoci mezinárodního společenství v nedohlednu.

Ve všech zmíněných oblastech hrají poslanci Evropského parlamentu významnou roli: mohou v EU vyvinout politiku vůči Izraeli, která povede k dodržování mezinárodního práva. Je třeba, aby se poslanci EP aktivně zavázali ke spravedlivému vyřešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu.

Jako budoucí poslankyně a poslanci EP budete mít možnost se aktivně podílet na politice EU vůči Izraeli v souvislosti s dodržováním lidských práv.

Žádáme vás proto o zodpovězení pěti níže uvedených otázek, odpovědi zašlete laskavě do středy 14. května.

Výsledky, jež budou zveřejněny na webu ISM Česká republika, budou sloužit českým voličkám a voličům k výběru vhodných kandidátek a kandidátů, kteří se aktivně staví na podporu nedělitelných lidských práv.

Vážíme si času, který věnujete zodpovězení otázek i prostudování úvodního materiálu.

Děkujeme a jsme s pozdravem,

za ISM Česká republika a Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná
Zdeněk Jehlička

Praha, 7. května 2014

Volby do Evropského parlamentu 2014 – Dotazník kandidátům

OTÁZKY:

Jako poslanec / poslankyně EP:

1. Podpoříte opatření, jež by vyloučila izraelské nelegální osady ze vztahů EU s Izraelem?
(U odpovědi udělejte prosím křížek X.)

Ano
Ne
Nevím

2. Podpoříte kampaň na vyloučení zboží dováženého do EU z izraelských osad ležících za hranicí příměří (tj. na okupovaných palestinských územích)?

Ano
Ne
Nevím

3. Budete se zasazovat, aby EU plně aplikovala klauzuli o podmíněnosti zaručující dodržování lidských práv ve všech současných a budoucích dohodách mezi EU a Izraelem?

Ano
Ne
Nevím

4. Budete se stavět proti porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany Izraele a budete podporovat právo Palestinců na sebeurčení?

Ano
Ne
Nevím

5. Prostor pro vaše další komentáře: … … … … … …

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.