Pozvánka na debatu: Jak se žije křesťanům v Palestině? Palestinský Kairos a teologie osvobození, úterý 17. prosince od 19:00, klub Cross, Plynární 23, Praha 7 – Holešovice

first

Pozvánka na facebooku zde, na nyxu zde. Šiřte prosím dále. Podrobnosti dole.

Zveme vás na debatu o životě palestinských křesťanů a jejich vzdoru proti okupaci:

úterý 17. prosince od 19:00
kavárna klubu Cross (Plynární 23, Praha 7)

V prosinci 2009 vydali palestinští křesťané dokument „Palestinský Kairos – Okamžik pravdy – Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení“. Tento historický dokument odsuzuje izraelskou vojenskou okupaci jako hřích proti Bohu a lidskosti a zdůrazňuje, že jakákoli teologie, která by legitimizovala okupaci je vzdálena křesťanskému učení lásky a solidarity s utlačovanými.

Co bylo důvodem pro vydání Palestinského Kairosu a jaké jsou jeho hlavní cíle? K čemu vyzývají svět palestinští křesťané a proč podporují bojkot Izraele? Jak se Kairos vypořádává s falešným výkladem tzv. izraelsko-palestinského konfliktu jako údajně konfliktu náboženského, a nikoli politického? Co mohou dělat čeští křesťané na podporu Palestinců?

Na téma křesťanských aktivit na okupovaných palestinských územích promluví po skypu Nidal Abu Zuluf, jeden ze zakladatelů Palestinského Kairosu a ředitel iniciativy Joint Advocacy Initiative sdružující organizace YMCA z Východního Jeruzaléma a YMCA Palestina. Debaty se dále zúčastní Filip Outrata, historik a teolog, sloupkař Deníku Referendum, Moein Shomali, Palestinec žijící v České republice a vedoucí Palestinského fóra, který pochází z křesťanského města Beit Sahour vedle Betléma, a ThDr. Petr Jan Vinš, religionista a starokatolický kněz. Moderuje ISM ČR.

Akce je pořádána ve spolupráci s Palestinským fórem a Úterním fórem klubu Cross (UFOSS). Aktualizované informace o debatě najdete na ism-czech.org.

Pozadí:

Slovo kairos je řeckého původu a znamená „pravý moment“ pro příchod Boha. Hnutí Kairos se zrodilo v roce 1985 v Jižní Africe jako hnutí křesťanů proti apartheidu a za sociální spravedlnost. V Palestině bylo založeno v roce 2009 a jeho hlavním cílem je ukončení izraelské okupace, kterou trpí palestinské obyvatelstvo jako celek, ať již jeho křesťanská či muslimská část.

V České republice vyšel dokument v překladu Kateřiny Děkanovské v roce 2010 a setkal se s ohlasem u křesťanské obce. Na Deníku Referendum k němu odkazoval Filip Outrata. Snahou debaty je přiblížit situaci v okupované Palestině, a to nejen českým křesťanům a mnohým poutníkům putujícím na svatá místa v Palestině, ale také široké veřejnosti.

Související:

Úvod Palestinského Kairosu:

„Jako palestinští křesťané doufáme, že tento dokument bude bodem obratu pro všechny mírumilovné lidi na světě, především pak pro naše křesťanské sestry a bratry. Doufáme, že bude přijat pozitivně a získá širokou podporu, podobně jako tomu bylo v případě dokumentu Jihoafrického Kairosu vydaného v roce 1985, který se stal nástrojem v boji proti útlaku a okupaci. Věříme, že osvobození od okupace je v zájmu všech lidí v oblasti, protože se nejedná jen o politickou záležitost, ale o situaci, ve které jsou ničeny lidské bytosti.

Modlíme se k Bohu, aby nás všechny inspiroval, především pak naše představitele a politiky. Modlíme se za to, abychom našli cestu ke spravedlnosti a rovnosti a uvědomili si, že jde o jedinou cestu, která vede ke skutečnému míru, o který společně usilujeme.“Palestinský Kairos

Signatáři: Jeho Blaženost Patriarcha Michel Sabbah, Jeho Eminence Arcibiskup Atallah Hanna, Rev. Dr. Jamal Khader, Rev. Dr. Rafiq Khoury, Rev. Dr. Mitri Raheb, Rev. Dr. Naim Ateek, Rev. Dr. Yohana Katanacho, Rev. Fadi Diab, r. Jiries Khoury, paní Cedar Duaybis, paní Nora Kort, paní Lucy Thaljieh, pan Nidal Abu Zuluf, pan Yusef Daher, pan Rifat Qassis

Odkazy:

Videa z konference „Christ at the Checkpoint“

“Následujte hvězdu” – letošní vánoční pohlednice od organizace Amos Trust, apartheid v Betlémě:

follow the star

“Učitel výtvarné výchovy v Palestině nám řekl, že jakmile je dětem deset let, “začnou všechny malovat zdi”. Obrázek namalovalo dítě ze základní školy v Betlémě.”

Více informací: http://on.fb.me/18jD1li

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.