Tisková zpráva CPT: Tři z celkem 27 zadržených dětí v Hebronu zůstávají stále ve věznici Ofer

Ahmed Abu Rimaileh, osmiletý klučina, který přiznal, že když ho zatkli, rozplakal se. (Foto Haaretz)Aktualizace z 29. března: Tři zadržované děti měly ve čtvrtek 28. března soud, který rozhodl o jejich propuštění za podmínky uhrazení částky 2000 NIS,  jednom případě částky 2500 NIS, (11 000 Kč respektive 14 000 Kč; námi dostupnými zdroji nebylo potvrzeno, zda se jedná o pokutu či kauci). Děti byly obviněné z házení kamením na checkpoint č. 160 v Izraelci kontrolované části Hebronu. Rodiče zaplatili částky ten samý den a večer byly děti propuštěny. Nadále je zadržován 19letý mladík, který byl zatčen ve stejný den, 20. března, v Hebronu. Je obviněn z povalení vojáka, i když je z uvedeného videa zřejmé, že šlo o sebeobranu, jak podotýká v emailu CPT.  “Dnes bylo u hřbitova zadrženo 5 dětí, vojáci je vedli se zavázanýma očima k checkpointu 56,” informovalo dále CTP.

Doporučujeme článek na stejné téma v Haaretzu od Gideona Levyho, Aged eight, wearing a Mickey Mouse sweatshirt, and placed in Israeli custody, a článek na související téma na Electronic Intifada, Israeli soldiers force nine-year-old to act as human shield.

Jste-li pobouřeni jako my, inspirujte se výzvou CPT a zašlete svůj názor [klidně jako otevřený dopis] izraelskému velvyslanci v Praze a českému ministru zahraničních věcí.

Aktualizace 25. března: Tři děti mladší patnácti let jsou již 5 dnů zadržováné ve vězení (od 20. března). Od jejich spoluvězňů již propuštěných na svobodu víme, že je s nimi zacházeno “velmi špatně” (“jako se zvířaty,” přesná citace spoluvězněného Palestince). Ve čtvtek 28. března budou mít děti slyšení u Izraelského nejvyššího soudu. Jsou obviněné z házení kamením. Situaci budeme nadále sledovat. Chcete-li se dozvědět o zatýkání a věznění dětí na okupovaných palestinských územích více, pracujete-li pro lidskoprávní organizacijste-li právník/právnička a mohli byste pomoci s informační kampaní proti zatýkání a věznění dětí, ozvěte se nám. Děkujeme.

22. března 2013 | Christian Peacemaker Teams Palestine, Hebron, okupovaná Palestina

Tři děti mladší 15 let jsou i nadále drženy ve vojenské vazbě ve věznici Ofer u Ramalláhu. Ve středu 20. března bylo v ranních hodinách v Hebronu na Západním břehu Jordánu zadrženo 27 dětí ve věku 7–15 let. Děti byly na cestě do pěti různých škol poblíž starého města, když je před hebronskou základní školou obestoupilo zhruba 22 izraelských vojáků a 27 dětí zadrželo. [Video z události zde, souvisejí zpráva ISM zde.]

Izraelští vojáci zatýkají nezletilé při razii na děti v Hebronu, 20. března (foto: ISM)

Ředitel hebronské základní školy vypověděl, že stál kolem 7.30 před vchodem do školy, když z protější uličky vyšlo zhruba 22 vojáků, kteří začali okamžitě děti odvádět, aniž by předem promluvili s ředitelem, učiteli či samotnými dětmi. V té chvíli byla ulice plná dětí, které směřovaly do hebronské základní školy a několika dalších škol v okolí. Dětem přiběhlo na pomoc několik dospělých, vojáci ale děti odvlekli pryč.

Izraelští vojáci zadrželi 27 školáků ve věku 7–15 let. Donutili je dojít k checkpointu 29, kde je naložili do džípu. Děti vypověděly, že je vojáci násilně natlačili do džípu a že některé z nich byly zraněny. Vojáci je odvezli na policejní stanici u Ibrahimovy mešity, kde drželi 25 dětí a dvě propustili na nedalekou silnici. Zadržení školáci byli vyslýcháni, a to bez účasti rodičů, bez právníka, učitele či bez jakkéhokoli svolení rodičů či jiných dospělých. Celkem osm z takto zadržovaných školáků je ve 4. či nižší třídě základní školy (tři ve 4., jeden ve 3., dva v 2. a dva v 1. třídě).

Patnáctiletý školák Obaida Babyeh z Ibrahimiho školy, který byl jedním ze dvou propuštěných u policejní stanice, uvedl: „Šli jsme do školy, když nás zatkli. Vojáci nás namačkali do džípu a pak nás odvezli pryč od školního checkpointu. Udeřili mě do kolena. Pak přišel velitel a mluvil hebrejsky s vojáky. Velitel dal mě a mému kamarádovi facku a nechal nás jít“.

K policejní stanici dorazili učitelé, ale nebyli vpuštěni dovnitř. Vojáci jim řekli, že porovnávají obličeje dětí se svými fotografiemi a pustí ty z nich, jejichž fotografii nemají.

Ve dvě hodiny odpoledne propustili vojáci osm nejmladších školáků. Zbylých 19 dětí, které jsou ve věku 13–15 let, zůstalo zadrženo. Tyto děti navštěvují Ibrahimiho školu, školu Khadeejah Bin Khuwaled, hebronskou základní školu, školu Al-Hajeryeh a školu Tarek Bin Zayad.

Poté, co je vyslechli na policejní stanici, odvezli vojáci všech 19 školáků na vojenskou základnu Jabarah a Junaid, kde pokračovali ve výsleších. Některé z dětí byly vyslýchány na obou základnách. Školákům byly sňaty otisky prstů, byli fotografováni a několikrát vyslýcháni bez účasti rodinných příslušníků, právního zástupce, učitele a bez souhlasu rodičů. V průběhu incidentu byly děti drženy společně se zadržovanými dospělými.

Čtrnáctiletý Ahmad Abed Al Ra’aoof Sudky Burqan, školák z hebronské základní školy, vypověděl: „Zastavili jsme se s kamarádem po cestě do školy v obchodě. Když jsme vyšli ven, strhli nás zezadu vojáci. Odvedli nás k checkpointu 29, kde nás nastrkali do džípu. Prvně nás odvezli na jednu policejní stanici (Ja´abra) a pak na druhou (Junied). Vyslýchali nás a odebrali nám otisky prstů. Byl jsem tam od půl osmé ráno do sedmé hodiny večer.“

V sedm hodin večer propustili vojáci 12 školáků a zbylých 7 odvezli do vojenské věznice Ofer. Pozdě v noci, 20. března, propustili další čtyři z nich. Tři školáci zůstali ve věznici Ofer. V současné době zadržuje Izrael celkově 195 palestinských dětí, z nichž 93 se nachází ve věznici Ofer.

Několik měsíců před tímto incidentem sledovali členové Christian Peacemaker Teams a jiní mezinárodní aktivisté, jak vojáci na checkpointech v blízkosti škol zastavují procházející školáky a nechají je projít pouze poté, co si je vyfotografují. Školáci, kteří dochází do škol v blízkosti starého města musí projít vojenskými checkpointy každý den na cestě tam i zpět.

Zadržení školáků z 20. března je v mnoha ohledech jasným porušením mezinárodního práva, které říká:

Rodiče nebo soudem přidělený opatrovník mají být informováni o zadržení dítěte v nejkratší možné době a v jazyce, kterému rozumí dítě, rodič nebo opatrovník. (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), odstavec 9 (1 a 2), pekingská ujednání, pravidlo 10.1)

Všechny děti mají být ochráněny před nátlakem, aby samy sebe usvědčily a musí mít právo na mlčenlivost. Pojem „nátlak“ musí mít široký výklad, který nebude omezen pouze na fyzickou sílu. Věk dítěte a délka výslechu, špatné pochopení informací či otázek a strach z nepředvídaných důsledků může vést k přiznání, které neodpovídá skutečnosti. (Konvence o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child, CRC), odstavec 40(2)(b)(iv); CRC obecný komentář č. 10, paragraf 56–58; Konvence proti mučení (Convention against Torture), odstavec 15, ICCPR, odstavec 14(3)(g) a (4), Ženeva IV, odstavec 31)

Ve věci výslechu dětí musí existovat nezávislá kontrola jeho metod. To předpokládá účast právního zástupce a rodinného příslušníka nebo opatrovníka a pořízení audiovizuálního záznamu veškerého výslechu s účastí dětí. (CRC, odstavec 40(2)(b0(ii) a (iv); CRC obecný komentář č. 10, paragraf 58;  ICCPT, odstavec 14(3)(b);  HRC obecný komentář č. 20, paragraf 11;  HRC závěrečné připomínky, Izrael (29. července 2010), ICCPR/C/ISR/CO/3, paragraf 22; Konvence proti mučení, odstavec 2; Komise OSN proti mučení, UN Committee against Torture, obecný komentář č. 2, paragraf 14, a závěrečné připomínky, Izrael (14. května 2009), CAT/C/ISR/CO/4, paragrafy 15, 16, 27 a 28)

Dítě nemá být ve vazbě drženo společně s dospělými osobami. Podle Konvence o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child), mají být zajištěny oddělené prostory pro děti deprivované ztrátou svobody, včetně asistence školeného personálu s patřičným přístupem a praxí.

Podle zprávy UNICEF: Děti v izraelské vazební věznici: Připomínky a doporučení (Children in Israeli Military Detention; Observations and Recommendations), únor 2012, je každoročně zadrženo, vyslýcháno a vězněno izraelskou armádou na 700 palestinských dětí. V uplynulých 10 letech tak bylo zadrženo, vyslýcháno, postaveno před soud a/nebo uvězněno izraelským vojenským soudem na 7000 dětí. V průměru se tak jedná o dvě děti denně.

Organizace CTP (Christian Peacemaker Teams, Křesťanské mírotvorné sbory) má trvalou přítomnost v Hebronu a monitoruje především na checkpointech vedoucích do škol. Web zde. Emailový kontakt na vyžádání (možné i přes ISM ČR.)

Související informace:

This entry was posted in Píše se jinde, Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.