Prohlášení Samera Issawiho držícího přes 240 dní protestní hladovku

19. března 2013 | International Solidarity Movement, okupovaná Palestina

Samer Issawi u soudního stání v Jeruzalémě. (Foto: Activestills.org)„V souvislosti s nabídkou izraelské okupační moci deportovat mě do Gazy prohlašuji, že Gaza je nepopiratelnou součástí mé vlasti a její lid je mým lidem. Nicméně Gazu navštívím, kdykoli budu chtít a z vlastního rozhodnutí, protože je mou vlastí, Palestinou, kde mám právo se pohybovat kdekoli se mi zlíbí, od její nejsevernější části až po úplný jih. Jednoznačně odmítám být vyhoštěn do Gazy, protože takové kroky jen oživují hořké vzpomínky na vyhnání našeho lidu v letech 1948 a 1967.

Bojujeme za svobodu své země a za návrat vnitřních uprchlíků a uprchlíků z exilu, ne proto, aby vystěhovaných lidí přibývalo. Tyto systematické kroky Izraele s cílem vyhnat z Palestiny všechny Palestince a obydlet ji cizinci, nelze nazvat jinak než zločinem.


Proto odmítám být vyhoštěn do Gazy a budu souhlasit pouze s propuštěním do Jeruzaléma, neboť vím, že cílem izraelské okupační moci je město vylidnit a dosáhnout tak toho, že Arabové budou tvořit menšinovou část jeruzalémského obyvatelstva. Věc deportace už není jen osobním rozhodnutím. Naopak se jedná o princip na národní úrovni. Pokud každý zadržený bude pod nátlakem souhlasit s deportací za hranice města, bude Jeruzalém nakonec úplně vylidněn.

Raději zemřu na svém nemocničním lůžku, než abych byl vyhoštěn z Jeruzaléma. Je to má duše a můj život. Kdybych z něj byl vyrván, vyrvalo by mi to zároveň duši z těla. Můj život daleko od Jeruzaléma ztrácí smysl. Žádná jiná půda na zemi kromě jeruzalémské mě nebude moci tak přivítat. Vrátím se proto pouze do Jeruzaléma a nikam jinam. Radím všem Palestincům, aby přilnuli ke své zemi a svým vesnicím a nikdy se nepodřídili přáním izraelské okupace. Tento případ nevnímám jako osobní kauzu Samera Issawiho. Jde o národní otázku, přesvědčení a princip, které by měl bránit každý Palestinec milující posvátnou půdu své vlasti. Nakonec, jako už tisíckrát, potvrzuji znovu, že budu pokračovat v protestní hladovce až do propuštění na svobodu a návratu do Jeruzaléma, nebo do svého umučení.“

Prohlášení Samera Issawiho bylo uveřejněno na facebookovém profilu jeho právníka Fawaze Shloudyho. Z arabštiny do angličtiny přeložila Shahd Abusalama z Gazy.

Pozadí:

Samer Issawi byl propuštěn z izraelského vězení v říjnu 2011 při tzv. „výměně vězňů“. Ve vězení si odseděl deset let. Dne 2. července 2012 byl znovu zatčen. Nebyly proti němu vznesena žádná obvinění a neproběhl soud. Samer přestal jíst 1. srpna 2012. Je rozhodnut v protestní hladovce pokračovat, dokud neproběhne spravedlivý soud a nebude propuštěn na svobodu.

Ke dni 22. březnu 2013 pokračuje Samer Issawi již 244. dnem v protestní hladovce proti svému uvěznění. Navzdory naléhavosti jeho stavu se vojenský soud ve věznici Ofer rozhodl svolat tři stání až na duben. Samer Issawi odmítl izraelskou nabídku vyhoštění do Gazy.

This entry was posted in Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.