Výzva k účasti: Světové sociální fórum za svobodnou Palestinu

28. listopadu – 1. prosince 2012, Porto Alegre, Brazílie

Okupovaná Palestina zasahuje v myšlenkách všechny zastánce svobody a nepřestává inspirovat k solidaritě po celém světě. Světové sociální fórum za svobodnou Palestinu je výrazem lidského instinktu spojit se k dosažení spravedlnosti a svobody a reflektuje odpor Světového sociálního fóra vůči neoliberální hegemonii, kolonialismu a rasismu, a to skrze boj za sociální, politické a ekonomické alternativy k prosazení spravedlnosti, rovnosti a suverenity lidí.

Světové sociální fórum za svobodnou Palestinu (WSF Free Palestine) bude globálním setkáním široce zaměřených skupin a jednotlivců občanské společnosti. Cílem fóra je:

  1. Poukázat na sílu solidarity s palestinským lidem a na rozmanitost iniciativ a akcí zaměřujících se na podporu spravedlnosti a míru v oblasti.

  2. Vybudovat účinné akce k zajištění palestinského sebeurčení, vytvoření palestinského státu s Jeruzalémem jako hlavním městem a naplnění lidských práv a mezinárodního práva:
    • ukončením izraelské okupace a kolonizace veškeré arabské půdy a demontáží apartheidní Zdi,
    • zajištěním základních práv arabsko-palestinských občanů Izraele vedoucích k plné rovnoprávnosti a
    • uplatněním, ochranou a podporou práva palestinských uprchlíků na návrat do svých domovů, jak je uvedeno v rezoluci OSN č. 194.
  1. Stát se prostorem pro diskusi, výměnu myšlenek a promýšlení strategií a plánů, jak zlepšit strukturu celosvětového hnutí solidarity.

Přesně 65 let poté, co Brazílie předsedala schůzi Valného shromáždění OSN, jež odsouhlasila rozdělení Palestiny, bude Brazílie hostitelkou jiného globálního fóra: je to historická příležitost pro lidi z celého světa jednat tam, kde vlády selhaly. Setkají se lidé světa, aby diskutovali o nových vizích a efektivních akcích, které přispějí ke spravedlnosti a míru v oblasti. Účast na tomto fóru strukturálně posílí solidaritu s Palestinou, podpoří akce za naplnění legitimních práv Palestinců a přispěje k zajištění zodpovědnosti Izraele a jeho spojenců vůči mezinárodnímu právu. .

Vyzýváme všechny organizace, hnutí, aktivistické sítě a odborové organizace po celém světě, aby se ve dnech 28. listopadu až 1. prosince v brazilském Porto Alegre připojily ke Světovému sociálnímu fóru za svobodnou Palestinu.

Společně můžeme pozvednout globální solidaritu s Palestinou na novou úroveň.

Organizační výbor WSF Free Palestine 2012

This entry was posted in Akce and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.