Amnesty International: Urgentní akce za palestinské politické vězně

12. července 2012 | Amnesty International

Zprava doleva: Hassan Safadi, Samer al-Barq a Ayman Sharawna

V průběhu uplynulých měsíců jsme na našich stránkách zveřejňovali informace a urgentní akce na pomoc palestinským vězňům, držícím protestní hladovku. Přes dílčí úspěchy a propuštění několika z nich zůstávají v izraelských věznicích tisíce politických vězňů, přičemž zhruba 300 je zadržováno v takzvané administrativní vazbě bez toho, aby bylo naplněno jejich právo na spravedlivý soud. Ani jejich boj za dosažení spravedlnosti tedy nekončí a lze očekávat, že hladovka – jako nenásilný způsob protestu – bude nadále jeho důležitou součástí. V současné době se v ohrožení života nacházejí tři vězni – Hassan Safadi, Samer al-Barq a Ayman Sharawna. Stále aktuální výzva AI z července upozorňuje na vážný stav dvou z nich.

Hassan Safadi a Samer al-Barq drží hladovku od 21. června, respektive 22. května, a to na protest proti jejich pokračujícímu věznění bez toho, aby vůči nim byla vznesena jakákoli obvinění. Jsou zadržováni na samotkách vězeňské kliniky v Izraeli, která nemůže zajistit odbornou péči, jakou si jejich stav vyžaduje. Kromě toho nemají přístup k nezávislým lékařům.

U obou vězňů jde o již druhou protestní hladovku – tu předcházející ukončili v polovině května 2012 po 70 (Hassan Safadi), respektive 50 dnech (Samer al-Barq).

Hassan Safadi začal znovu držet hladovku dne 21. června 2012 v reakci na prodloužení jeho vazby o šest měsíců. Hned poté byl umístěn na samotku. Na konci června byl převezen z vězení Hadarim na kliniku izraelské vězeňské služby (IPS) ve městě Ramleh. Údajně požívá vodu se solí a vitamíny. Organizace Physicians for Human Rights-Israel (PHR-I) požádala dne 26. června IPS, aby byl k němu puštěn nezávislý lékař. Neobdržela žádnou odpověď. Hassanův právník sdělil, že vězeň 4. července odmítl nabídku izraelských úřadů na jeho propuštění výměnou za exil v Jordánsku.

Samer al-Barq obnovil hladovku poté, co byla jeho vazba prodloužena o tři měsíce. O devět dnů později byl převezen z vězení Ofer do vězeňské kliniky v Ramlehu. Podle organizací PHR-I a Addameer požívá pouze vodu s glukózou a zhubl o osm kilogramů. Dle vyjádření jeho rodiny má problémy s ledvinami a trpí vysokým krevním tlakem. PHR-I žádala IPS o povolení návštěvy nezávislého lékaře, IPS toto bez vysvětlení dne 25. června odmítla.

Další vězni, Bilal Diab a Omar Shalal, kteří ukončili hladovku v květnu 2012, se stále nacházejí v administrativní vazbě. Měli by být propuštěni 10. srpna, respektive 30. srpna.

Palestinský fotbalista Mahmoud al-Sarsak byl propuštěn 10. července. Ja’afar Izz al-Din, který ukončil hladovku v květnu 2012, byl propuštěn 1. července.

Pište okamžitě v hebrejštině nebo ve svém jazyku:

  • Vyjádřete znepokojení nad stavem Samera al-Barqa a Hassana Safadiho a naléhejte na izraelské představitele, aby byl vězňům umožněn přístup k adekvátní lékařské péči, včetně civilních nemocnic se specializovanými odděleními, nezávislými lékaři dle jejich výběru a žádejte, aby s nimi bylo za všech okolností zacházeno lidsky a nebyli jakýmkoli způsobem trestáni za to, že drží hladovku.
  • Vyzvěte izraelské představitele k propuštění Samera al-Barqa, Hassana Safadiho a všech dalších vězňů držených v administrativní vazbě, v případě, že nebudou bez otálení obviněni z mezinárodně uznatelných trestných činů a nebudou postaveni před soud, který dostojí mezinárodním standardům spravedlivého soudu.

Dopisy zasílejte na adresy:

Deputy Prime Minister and Minister of Defence
Ehud Barak
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 69 16940 / 62757
Salutation: Dear Minister

Israel Prison Service Commissioner
Lieutenant-General Aharon Franco
Israel Prison Service
P.O. Box 81
Ramleh 72100, Israel
Fax: +972 8 919 3800
Salutation: Dear Lieutenant-General

Zašlete kopie na adresu:
Military Advocate General
Brigadier General Danny Efroni
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax: +972 3 569 4526
Email: avimn@idf.gov.il

Kopie dopisů zašlete také izraelskému velvyslanci ve vaší zemi.

Podrobné informace o vězních:

Masová hladovka, jíž se zúčastnilo na 2000 palestinských vězňů protestujících proti špatným vězeňským podmínkám (včetně používání samotek, zákazu návštěv rodinných příslušníků, věznění bez obvinění) byla ukončena 14. května, když došlo za přispění egyptských vyjednavačů k dohodě s izraelskými představiteli.

Dohodou došlo k souhlasu izraelských představitelů s ukončením samovazeb pro 19 vězňů a ke zrušení zákazu rodinných návštěv pro vězně z pásma Gazy. [K datu vydání této urgentní akce, 12. července] zatím nedošlo k rodinným návštěvám vězňů z Gazy. [Dne 16. července 2012 bylo 40 rodinným příslušníkům z Gazy povoleno navštívit 24 vězňů. – Pozn. překl.]. Vězni jsou nadále umísťováni na samotku.

Navzdory informacím o souhlasu Izraele neprodlužovat administrativní vazbu pro nyní vězněné v případě, že nebudou předneseny zásadní nové tajné informace se zdá, že izraelské úřady administrativní vazby nadále prodlužují. (Více informací v brožuře AI z června 2012: Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en).

Samer al-Barq, 37 let, byl čtyři a půl roku údajně zadržován v Jordánsku v detenčním centru Hlavního zpravodajského oddělení (General Intelligence Department, GID). Byl propuštěn v lednu 2008, a v dubnu 2010 byl znovu zatčen a zadržován bez obvinění až do července 2010, kdy měl být převezen bez řádného soudu do Izraele, kde byl zadržován ve vězení Ofer. Od té doby je držen v administrativní vazbě.

Hassan Safadi je zadržován od 29. června 2011. Administrativní vazba měla vypršet 29. června, ale týden před tímto datem se dozvěděl, že mu byla prodloužena o 6 měsíců. To jej přimělo k obnovení hladovky. Bezprostředně na to byl umístěn do samovazby. Čeká na výsledky soudního přezkoumání administrativní vazby, což by mohlo vést k jeho propuštění nebo ke snížení délky administrativní vazby, i když tato přezkoumání obvykle danou délku vazby stvrzují.

Hassanu Safadimu byla poskytnuta výměnou za jeho propuštění možnost exilu do Jordánska.

Někteří vězni držení v administrativní vazbě byli propuštěni, poté co souhlasili opustit okupovaná palestinská území (OPT) a odejít do exilu v zahraničí.

Čtvrtá Ženevská úmluva zakazuje okupační mocnosti násilně přemisťovat nebo deportovat lidi z okupovaného území. Amnesty International vyzývá k ukončení všech nedobrovolných deportací Palestinců z OPT do exilu, nebo násilných převozů ze Západního břehu do Gazy, a to i v souvislosti s dohodami o propuštění vězňů v administrativní vazbě.

Bilal Diab je zadržován od 17. srpna 2011 a hladovku ukončil po 76 dnech dne 14. května 2012.

Omar Abu Shalal je zadržován od 15. srpna 2011 a hladovku ukončil dne 14. května 2012 po 72 dnech.

Mahmoud al-Sarsak ukončil hladovku po 92 dnech, kterou držel na protest proti zadržování v administrativní vazbě bez obvinění či soudu, poté co se jeho právník dohodl s IPS na jeho propuštění. Vrátil se domů ke své rodině v Gaze 10. července 2012. Ve vězení strávil bez jakéhokoli obvinění více než tři roky. Byl zadržován na základě zákona o uvěznění nelegálních bojovníků (Internment of Unlawful Combatants), který je používán k zadržení Palestinců z pásma Gazy. Další info: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israel-s-release-palestinian-footballer-shows-need-end-unjust-detention-wit.

Nejvyšší soud dne 20. května 2012 rozhodl, že administrativní vazba Ja’afara Izz al-Dina nebude prodloužena.

 

This entry was posted in Vězni and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.