Přidejte svůj podpis pod urgentní petice za práva palestinských hladovkářů

Samer Al-Barq, Akram Rikhawi a Hassan Safadi drží nadále hladovku a nachází se v kritickém stavu – podpořte je svým podpisem

Palestinský vězeň Akram Rikhawi je již 92 dnů o hladu na protest proti tomu, že mu nebylo umožněno zkrácení jeho devítiletého trestu, o které žádal z důvodů svého špatného zdravotního stavu a z humanitárních důvodů.

Další dva vězni, Samer Al-Barq a Hassan Safadi, drží hladovku na protest proti administrativní vazbě (uvěznění bez soudu a bez udání důvodů) a nahodilému prodlužování její délky. Samer je již 52 dnů bez jídla, Hassan 22 dnů, v obou případech se jedná o znovu zahájené dlouhodobé hladovky poté, co jim byla prodloužena délka jejich administrativní vazby.

Přidejte svůj podpis pod petici, která bude zaslána poslancům Evropského parlamentuPošlete dopis izraelským představitelům s výzvou ke splnění základních požadavků a práv palestinských vězňů.

Petice poslancům Evropského parlamentu ve věci palestinských vězňů držících dlouhodobou hladovku

Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu,

palestinský politický vězeň a diabetik Akram Rikhawi drží již 92 dnů protestní hladovku a nachází se v přímém ohrožení života.

Podle Světové zdravotnické organizace dochází ke smrti nejčastěji mezi 42. a 72. dnem hladovky. Pan Rikhawi trpí několika chronickými nemocemi: cukrovkou, astmatem, osteoporózou, má problémy s ledvinami a se zrakem, má vysokou hladinu cholesterolu a sníženou imunitu. Vzhledem k těmto předem daným potížím se jeho stav následkem hladovky zhoršil a již měsíc se nachází ve velmi špatné kondici. Nyní je v kómatu a jeho stav se nadále zhoršuje.

Akram Rikhawi začal hladovku 12. dubna na protest proti tomu, že mu nebylo umožněno předčasné propuštění, o které žádal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a rodinným okolnostem (Rikhawi je otcem 8 dětí a dalších 5 dětí adoptoval po smrti svého bratra.). O předčasné propuštění žádal v roce 2010 a znovu 5. června 2012 ve snaze o využití práva, které má každý vězeň, jenž si odsloužil nejméně dvě třetiny trestu. Jeho žádost byla však na podkladě spisů obsahujících „tajné informace“ zamítnuta.

Rikhawi, který pochází z Gazy, byl zatčen izraelskými okupačními jednotkami v roce 2004. Vojenským soudem byl odsouzen k devíti letům vězení. Izraelské vojenské soudy vynášejí téměř ve 100 % případů usvědčující rozsudky: 99,74 % obviněných bývá odsouzeno (dle zprávy izraelského vojenského soudu, 2010).

Během hladovky byl pan Rikhawi navštíven nezávislým lékařem pouze jedenkrát, a to 6. června. Izraelská organizace Physicians for Human Rights-Israel (PHR-I) nesčetněkrát žádala o možnost pana Rikhawiho navštívit, izraelské úřady však tyto žádosti vždy zamítly.

Nezávislý lékař organizace PHR-I, který vězně prohlédl 6. června, konstatoval, že Rikhawi ztratil 26,5 % své váhy (z 68 kg na 50 kg). Dále potvrdil nutnost okamžité hospitalizace kvůli zánětům způsobeným předchozími chronickými potížemi a důsledkům hladovky, jež bezprostředně ohrožují Rikhawiho na životě. Prostředí Izraelské vězeňské služby (IPS) není nemocnicí a není adekvátně vybaveno pro vězně, jejichž fyzický stav je vážný, včetně pacientů, jež trpí následky dlouhodobé hladovky.

Rikhawi je zadržován na zdravotnickém oddělení věznice ve městě Ramleh od doby svého zadržení. Dne 14. června 2012 zamítl izraelský obvodní soud navzdory jeho kritickému stavu žádost organizace PHR-I o jeho převoz do civilní nemocnice. Rozhodnutí bylo provedeno na základě lékařského doporučení IPS, jež popírá přímé ohrožení na životě. Dle organizace PHR-I je „toto doporučení v přímém rozporu s doporučením nezávislého lékaře a neodvolává se na žádné lékařské údaje”. Nezmiňuje ani názor nezávislého lékaře a rizika, která uvádí.“ Minulý týden byl pan Rikhawi několikrát krátce hospitalizován v civilní nemocnici, ale vždy byl vrácen na kliniku ve vězení v Ramlehu. Neustálé převozy pacienta v takto kritickém stavu by mohly být považovány za lékařské zanedbání. Vězeň má na třech místech svých končetin připevněna pouta, kterými je připoután k nemocničnímu lůžku.

V úterý 19. června uvedla právnička organizace Addameer po své návštěvě vězení ve městě Ramleh, že Rikhawi byl velmi unavený, slabý a vážil pouze 49 kg. Od 16. června navíc odmítá vitamíny a tekutiny nitrožilním způsobem. (Lékaři IPS nejen že rozhodli nedoporučit předčasné propuštění pana Rikhawiho na základě jeho zdravotního stavu, ale také vyhrožují, že mu budou potravu podávat násilím, proto k nim pan Rikhawi chová velkou nedůvěru.) Rikhawi pije vodu, nicméně i toto je pro něj velmi obtížné a může vypít pouze 1 litr denně.

V izraelských věznicích se nachází také další vězni držící hladovku, kteří si zaslouží vaši pozornost, nicméně situace Akrama Rikhawiho je nyní nejkritičtější.

Apeluji na vás, abyste bezodkladně podnikli následující:

 1. Požadujte, aby Izrael přemístil Akrama do civilní nemocnice a umožnil mu pravidelná nezávislá lékařská vyšetření a zrušil zákaz rodinných návštěv.
 2. Požadujte spravedlivé a objektivní prošetření požadavku pana Rikhawiho na zkrácení doby uvěznění.

 3. Aktivně naléhejte na Izrael, aby ukončil svévolné používání administrativní vazby a odsuďte tresty užívané k potlačení úsilí legitimně protestujících vězňů držících hladovku.

 4. Vyzvěte k ustavení vyšetřovací komise Evropského parlamentu, která by prověřila izraelské zacházení s palestinskými vězni a především s hladovkáři.

Petici můžete podepsat zde (klikněte na tlačítko „Take Action“).

Petice izraelským představitelům za práva palestinských hladovkářů sepsaná organizacemi Addameer a Physicians for Human Rights-Israel

Online petici s podobnými požadavky lze podepsat zde, připojením svého podpisu na konci textu.

Základní požadavky:

Ve světle zhoršených podmínek pro zbývající palestinské vězně držící hladovku naléhají organizace PHR-IL a Addameer na mezinárodní komunitu, aby okamžitě intervenovala v jejich jménu a požadovala:

 • neomezený přístup nezávislých lékařů ke všem hladovějícím vězňům,
 • okamžitý převoz Akrama Rikhawiho a Samera Al-Barqa do státní nemocnice a převoz všech vězňů držících hladovku více než 40 dnů do státních nemocnic,
 • zákaz nasazování pout hladovějícím vězňům po dobu hospitalizace,
 • povolení rodinných návštěv pro všechny hladovějící vězně, dokud mají stále jasnou mysl – zejména pro ty vězně, jež drží dlouhodobou hladovku,
 • poskytování veškerých informací o zdravotním stavu vězněných jejich rodinám – nemocnice a zdravotní personál jsou za toto zodpovědny v souladu se standardy o lékařské etice,
 • propuštění Akrama Rikhawiho na základě humanitárních důvodů,
 • okamžité a bezpodmínečné propuštění Hassana Safadiho a Samera Al-Barqa, spolu se všemi dalšími vězni zadržovanými v administrativní vazbě.

Výzvy můžete i v češtině zasílat na adresy:

Brigadier General Danny Efroni
Military Judge Advocate General
6 David Elazar Street
Harkiya
Tel Aviv
Israel
Fax: +972 3 608 0366; +972 3 569 4526
Email: arbel@mail.idf.il; avimn@idf.gov.il

Deputy Prime Minister and Minister of Defense Ehud Barak
Ministry of Defense
37 Kaplan Street
Hakirya
Tel Aviv 61909
Israel
Fax: +972 3 691 6940 / 696 2757

Další adresy naleznete také na stránkách Richarda Falka, který tyto petice také podpořil. Online petici v podobném znění naleznete i zde, spolu s odkazy na další petice.

This entry was posted in Petice, Vězni and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.