Vývoj masové hladovky palestinských vězňů: Po dosažení dohody hladovka ukončena

15. května 2012 | Addameer

Palestinská organizace Addameer, zabývající se právní pomocí vězňům, shrnuje podmínky uzavřené dohody a upozorňuje na nutnost dalšího monitorování situace, aby byly tyto podmínky plně dodrženy. Dle aktuálních údajů (17.05.), několik vězňů v hladovce pokračuje.

Po téměř dvou měsících protestní hladovky ukončilo na 2000 palestinských vězňů v podvečer dne 14. května svou hladovku poté, co dosáhli dohody s Izraelskou vězeňskou službou (IPS) ohledně některých klíčových požadavků. Organizace Addameer blahopřeje k výsledku, kterého dosáhlo vězeňské hnutí, a doufá, že Izrael v dobré víře uskuteční změny svých praktik. Addameer si považuje především těch vězňů, kteří drželi hladovku více než dva měsíce, čímž projevili obdivuhodnou vytrvalost v boji za svá nejzákladnější práva.

Požadavky vyhlášené kolektivní hladovkou, jež byla zahájena 17. dubna, zahrnovaly mj. ukončení zneužívání izolací z „bezpečnostních důvodů“ ze strany IPS. Tato praxe se v současné době týká 19 vězňů, z nichž někteří strávili v izolaci 10 let. Dále bylo požadováno zrušení řady represivních opatření, jež byla zavedena v reakci na zadržování izraelského vojáka Gilata Shalita. Mezi ně patří od r. 2007 odepření rodinných návštěv pro všechny vězně z Gazy a od června 2011 odepření přístupu ke vzdělávání. Vězni dále požadovali ukončení administrativních vazeb, tedy zadržování Palestinců bez obvinění či soudu. Osm vězňů, z nichž pět se nachází v administrativní vazbě, začalo hladovku již na konci února.

Podrobnosti dohody, jež byla podepsána v pondělí 14. května vězeňským výborem reprezentujícím hladovkáře, byly popsány právníkovi organizace Addameer při jeho návštěvě Aheda Abu Gholmeha, jež je členem tohoto výboru, a právníkovi organizace Addameer Mahmoudu Hassanovi, při jeho návštěvě Ahmada Sa’adata ve vězeňské nemocnici v Ramlehu, jež tlumočil, co mu bylo sděleno členy komise, kteří 14. května přišli do Ramlehu oznámit ukončení hladovky.

Dle Aheda Abu Gholmeha se v pondělí 14. května setkalo devět členů výboru hladovkářů s výborem složeným z úředníků IPS a důstojníků izraelské zpravodajské služby a určili podmínky dohody. Písemná dohoda obsahovala pět hlavních podmínek:

  • vězni po podepsání dohody ukončí hladovku,
  • bude zrušena praxe dlouhodobých izolací z „bezpečnostních“ důvodů, 19 vězňů bude v průběhu 72 hodin přemístěno z izolace,
  • do měsíce budou obnoveny návštěvy nejbližších příbuzných pro vězně z pásma Gazy a pro rodiny ze Západního břehu, jimž byly návštěvy odmítány na základě vágních „bezpečnostních důvodů“,
  • izraelská bezpečnostní agentura garantuje, že bude vytvořen výbor ke zprostředkování schůzek mezi IPS a vězni za účelem zlepšení jejich každodenních podmínek,
  • nebudou vydány žádné nové příkazy administrativní vazby pro 308 Palestinců zadržovaných v současné době v administrativní vazbě, ledaže by tajné dokumenty, na jejichž základě byla vazba uvalena, obsahovaly „velmi závažné“ informace.

V případě pěti administrativně zadržovaných vězňů, jež drželi hladovku obzvláště dlouhou dobu, včetně Bilala Diaba a Thaera Halahleha, kteří hladověli neskutečných 77 dnů, nebude jejich administrativní vazba prodloužena a budou propuštěni po uplynutí jejich současných příkazů. Tito vězni byli převezeni do státních nemocnic, kde jim bude poskytnuta během kritického období rekonvalescence adekvátní lékařská péče. Co se obecně týče Izraelem hojně využívané administrativní vazby, Ahmad Sa’adat dále poznamenal, že dohoda zahrnuje omezení jejího širokého využívání. Organizace Addameer se obává, že tato opatření nevyřeší jasně problematické praktiky administrativní vazby, kterými Izrael jasně porušuje mezinárodní právo.

Organizace Addameer zaznamenala, že Izrael ustavičně nedodržuje dohody domluvené s Palestinci týkající se práv. Z tohoto důvodu bude pro všechny podporovatele palestinských politických vězňů zásadní, aby v následujících několika měsících aktivně monitorovali události za účelem zajištění plného zrealizování této dohody. Z pozice lidskoprávní organizace zabývající se mezinárodními standardy práv vězňů bude Addameer nadále detailně monitorovat podmínky uvnitř izraelských vězení, tak aby odpovídaly mezinárodním lidským právům a humanitárnímu právu.

V den 64. výročí palestinské Nakby je politováníhodné, že vězni museli téměř vyhladovět, aby upoutali pozornost ke svému údělu. Proto je nezbytně nutné využít této příležitosti nejen k uznání jejich úspěchu, ale také k prosazování lobbistického úsilí jejich jménem a k požadování spravedlivého a trvalého řešení jejich údělu. Addameer dále projevuje velké díky neúnavnému úsilí aktivistů a institucí, včetně členů občanské společnosti a diplomatické komunity, kteří podporovali palestinské vězně v jejich kampani za důstojnost.

Aktuální stav je možné sledovat zde:

This entry was posted in Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.