Palestinská sekce Defense for Children International vydala urgentní výzvu k propuštění všech dětí vězněných v izraelských věznicích

17. října 2011 | Defense for Children International, Palestine Section

Izrael a Hamás 11. října 2011 oznámili, že uzavřeli dohodu o propuštění palestinských vězňů výměnou za osvobození izraelského vojáka, Gilada Shalita. Podle této dohody má být propuštěno celkem 1027 palestinských vězňů, a to ve dvou fázích. Propouštění začne 18. října a dokončeno bude za dva měsíce. V neděli, 16. října zveřejnily izraelské úřady seznam 477 vězňů, včetně 27 žen, kteří mají být propuštěni v první vlně, 18. října. Tento seznam nezahrnuje žádné děti a mladistvé. DCI-Palestine nemůže v tuto chvíli potvrdit, kolik dětí bude propuštěno ve druhé fázi během prosince 2011 a zda k jejich propouštění vůbec dojde.

Podle posledních statistik, zveřejněných Izraelskou vězeňskou službou (IPS) a DCI-Palestine, bylo ke konci září v izraelských věznicích a detenčních centrech drženo 164 palestinských dětí ve věku od 12 do 17 let, včetně 35 dětí pod 15 let. 76 z těchto dětí bylo odsouzeno, zatímco 88 je drženo ve vyšetřovací vazbě.

Další informace

Každý rok před izraelskými vojenskými soudy stane zhruba 700 palestinských dětí ve věku 12 až 17 let poté, co byly zatčeny, vyslýchány a vězněny izraelskou armádou, policií nebo bezpečnostní službou. Odhaduje se, že od roku 2000 bylo izraelskými úřady zadrženo nebo stíháno na 7500 palestinských dětí. Během těchto let vyšly na povrch desítky věrohodných svědectví o mučení a špatném zacházení během zatčení, převozu nebo výslechu. Většina těchto dětí je obviněna z házení kamenů.

Špatné zacházení začíná již od první chvíle. Mnoho dětí uvádí, že byly zatčeny během nočních, hrůzostrašných domovních raziích, spoutány (často bolestivě) a že jim byly zavázány oči. Dopad, který tato noční zatčení mají, je ještě znásoben faktem, že jen málo rodičů je informováno o tom, kam vojáci jejich dítě odvážejí. Mnoho dětí popsalo další utrpení, ke kterému dochází při cestě k výslechu, ať už následkem způsobu jakým jsou mladiství vězni spoutáni nebo kvůli dalšímu fyzickému či slovnímu týrání. Celý převoz může trvat mnoho hodin a často zahrnuje zastávky v izraelských koloniích nebo vojenských základnách, kde dochází k dalšímu špatnému zacházení, včetně dlouhému vystavování nepříznivému počasí (zimě, dešti, vedru), odpírání vody nebo toalety.

Po příjezdu na místo výslechu jsou děti vyslýchány bez přítomnosti zákonného nebo právního zástupce, a jen velmi zřídka jsou informovány o svých právech. Techniky používané k výslechu zahrnují směsici zastrašování, vyhrožování a fyzického násilí s jasným účelem získání doznání. To je často v Hebrejštině, které rozumí jen malá část palestinských dětí. Po ukončení výslechu zůstává většina dětí ve vyšetřovací vazbě, kde čekají na slyšení před vojenským soudem. Zde jako hlavní důkazy proti většině dětí slouží jejich vlastní doznání nebo svědectví jiného dítěte, které bylo podrobeno podobnému zacházení. V naprosté většině případů se děti k činu přiznají, jelikož doznání představuje nejrychlejší způsob, jak se z izraelského vězení dostat ven.

Drtivá většina palestinských dětí držených v izraelské vazbě je vězněna v zařízeních na území Izraele, což je v rozporu s článkem 76 Čtvrté Ženevské konvence. Ten zakazuje převoz vězňů mimo okupované území.

Doporučení

Prosíme, posílejte apely, v nichž budete požadovat, aby izraelské úřady propustily všechny palestinské děti, které v současné době vězní, včetně dětí, které jsou ve výkonu trestu i těch, které jsou drženy ve vyšetřovací vazbě. Apely adresujte svým voleným zástupcům a izraelskému velvyslanectví ve vaší zemi.

Související odkazy (v angličtině)

DCI-Palestine – Jejich vlastními slovy: Zpráva o situaci palestinských dětí, zadržovaných izraelským vojenským soudním systémem (Červenec 2011)

B’Tselem – Žádná minoritní záležitost: Porušování práv nezletilých Palestinců zatčených Izraelem pro podezření z házení kamenů (Červenec 2011)

No Legal Frontiers – Všichni vinni! Pozorování z vojenského soudu pro mladistvé

ACRI, DCI a Yesh Din požadují rovnost pro palestinské děti (Červen 2011)

This entry was posted in Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.