Okupujte Wall Street, ne Palestinu!

19. října 2011 | Palestinian BDS National Committee

Okupujte Wall Street, ne Palestinu!

Okupujte Wall Street, ne Palestinu!

13. října 2011, Okupovaná Palestina – BNC, palestinská koordinační komise kampaní za bojkot, stažení investic a uvalení sankcí na Izrael, a největší koalice skupin palestinské občanské společnosti, se hrdě hlásí k podpoře a solidaritě s hnutími, která bojují za nový svět založený na demokracii, lidských právech a ekonomické spravedlnosti. Od New Yorku po Atény, od Madridu po Santiago, od Bahrajnu po Řím, tyto masivní mobilizace nám připomínají to, co Palestinci vždy věděli – že jiný, důstojný svět je možný a že to jsou obyčejní lidé, kteří jej mohou vytvořit.

Naše touhy se překrývají, naše boje se slučují. Naši utlačovatelé, ať už to jsou nenasytné korporace nebo vojenské okupace, společně profitují z válek, drancování, ničení životního prostředí, represí a zbídačování. Musíme se sjednotit v naší společné snaze o dosažení svobody, rovných práv, sociální a ekonomické spravedlnosti, zdravého životního prostředí a světového míru. Nemůžeme si již dovolit nechat se štěpit a rozdělovat; nemůžeme již ignorovat náš závazek spojit se v jednotném boji proti válkám a vykořisťování ze strany korporací, v boji za svět, kde lidé jsou důležitější než zisk.

Hnutí Occupy Wall Street a jeho odnože napříč celými Spojenými Státy, Evropou, Latinskou Amerikou a jinde jsou – alespoň částečně – inspirovány Arabským jarem a jeho bojem za demokracii a sociální spravedlnost. Čelní představitelé arabských lidových povstání zase nalézali inspiraci v našem vlastním desetiletí trvajícím boji proti izraelské okupaci naší země, její systematické diskriminaci, která se shoduje s definicí apartheidu podle OSN a jejímu odpírání práva palestinských uprchlíků na návrat.

Rychle rostoucí hnutí za bojkot, stažení investic a uvalování sankcí (BDS) vůči Izraeli, dokud nezačne dodržovat mezinárodní právo, je klíčovou a velmi efektivní součástí palestinského boje. BDS hnutí, vycházející z univerzálních principů lidských práv a boje za svobodu, spravedlnost a rovnost, které bylo založené v roce 2005, je pevně zakotvené v desetiletích nenásilného odporu Palestinců vůči koloniálnímu útlaku a inspirované jihoafrickým bojem proti Apartheidu a boji za občanská práva ve Spojených státech. Bylo přijato téměř jednomyslně všemi Palestinci, hlavními politickými stranami, odborovými hnutími, profesními sdruženími, ženskými organizacemi, studentskými skupinami, nevládními organizacemi a sdruženími bojujícími za práva uprchlíků. Ti se sdružují v koordinační komisi, která oficiálně zastupuje toto rostoucí hnutí za ukončení beztrestnosti Izraele.

Hnutí, inspirované a vedené Palestinci, představuje globální úsilí skupin od Jižní Afriky po Británii, od Kanady po Indii a samotný Izrael, které jsou odhodlány ukončit odpírání lidských práv Palestinců ze strany Izraele. Podpořilo jej mnoho celosvětových osobností občanské společnosti, včetně takových jmen jako je arcibiskup Desmond Tutu nebo přeživší Holocaustu a spoluautor Všeobecné deklarace lidských práv Stephane Hessel. Kromě nich mu svou podporu vyjádřily podporu osobnosti z kulturního a intelektuálního prostředí jako jsou Alice Walker, Naomi Klein, Roger Waters, Judith Butler, Sarah Schulman, John Berger, Ken Loach, John Greyson, a Adrienne Rich. Mnohé federace odborových svazů, jako je jihoafrické COSATU, brazilské CUT, britské TUC nebo irské ICTU, rovněž přijaly strategii BDS.

Hnutí se v posledních dvou letech podařilo dosáhnout několika pozoruhodných úspěchů, když světově uznávaní umělci a hudební skupiny podpořili kulturní bojkot Izraele a odmítli v této zemi vystoupit, nebo zrušili již domluvená vystoupení. Mezi tyto umělce a umělkyně patřili The Pixies, Elvis Costello, Snoop Dogg, Meg Ryan, Vanessa Paradis, Gil Scott-Heron a další. Norský státní penzijní fond, hlavní evropské banky a některé korporace stáhly své investice z firem, podílejících se na izraelském porušování mezinárodního práva. BDS je stále více uznáváno jako občanské hnutí, které je schopno ukončit izraelskou beztrestnost a, co je neméně důležité, přispět ke globálnímu boji proti militaristické a rasistické politice, ve které Izrael vždy hrál klíčovou roli.

Ve chvíli, kdy se osvobozujete ze svých vlastních řetězů a budujete váš vlastní efektivní odpor proti tyranii korporací po celém světě, vás žádáme, abyste požadovali spravedlivý mír pro všechny národy na Blízkém východě, založený na mezinárodním právu a rovných lidských právech. Palestinci jsou rovněž součástí těch 99% lidí po celém světě, kteří trpí rukou 1% těch, jejichž nenasytnost a bezohledný hon za hegemonií vedly k nepopsatelnému utrpení a nekonečnému válčení. Nejen, že korporace těžily z našeho utrpení, ale samy se podílely na udržování izraelské okupace a systému apartheidu, aby nastolily nespravedlivý řád, který vyhovuje ropným a zbrojařským společnostem, stejně jako nadnárodním finančním institucím.

Vyzýváme všechna hnutí, která se šíří po celém světě, aby svůj vztah k sociálním protestům v Izraeli založily na kritickém myšlení. Ty totiž téměř zcela ignorovaly zásadní otázku, která stojí za veškerými problémy, jimž čelí obyčejní Palestinci, ale i Izraelci: Izraelský nákladný systém okupace, kolonizace a apartheidu, který uvalil na palestinský lid. Bez ukončení tohoto vícevrstvého systému útlaku nebude moci být v našem regionu nastolen úplný a trvalý mír, založený na spravedlnosti a lidských právech.

Peníze musí směřovat do vytváření pracovních příležitostí, zdravotnictví a školství/vzdělávání, nikoliv na rasistický útlak a okupaci! Nikde to neplatí tak jako ve Spojených Státech. I přes přetrvávající nedodržování mezinárodního práva poskytují Spojené Státy Izraeli bezpodmínečnou politickou a vojenskou podporu, která přímo přispívá nejen k popírání práv Palestinců, ale i k vytváření problémů, jimž čelí obyčejní občané USA. Nebylo by snad 24 miliard amerických dolarů, které Spojené Státy v podobě vojenské pomoci Izraeli poskytly v letech 2000-2009, lépe využito ve školství, zdravotnictví nebo jiných základních službách? A copak Izrael nehrál hlavní roli v přesvědčování Spojených Států, aby zahájily a pokračovaly ve svých válkách v Iráku a Afghánistánu, a to přes obrovské náklady a cenu na lidských životech, kterou nesou zejména ti nejchudší obyvatelé těchto zemí?

Ale musíme si neustále připomínat, že tento boj nebude nikdy jednoduchý a dosažení našich cílů nebude nikdy nevyhnutelné. Jak jednou uvedl Martin Luther King:

Změna není nevyhnutelná, ale přichází jako výsledek neustálého boje. A tak musíme narovnat svá záda a snažit se o dosažení svobody. Nikdo se na vás nemůže vozit, pokud nemáte ohnutá záda.”

Osvěžující scény odhodlaného nenásilného protestu za spravedlnost, které vidíme po celém světě, nám říkají, že my, 99% světové populace, jsme společně, s neochvějnou odvahou a bezmeznou nadějí, začali narovnávat svá záda.

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.