Pochod za prijatie Palestíny do OSN, 18.9.2011, Bratislava

Začíname v nedeľu 18. septembra o 15:00 na námestí SNP, okolo 15:20 začneme pochodovať, a okolo 15:30 zakončíme akciu prejavom pred prezidentským palácom.

Zabezpečiť mier na Blízkom východe znamená zabezpečiť mierovú koexistenciu Izraela a Palestíny, ako dvoch suverénnych, demokratických a rovnocenných štátov. Kým Izrael je členom OSN už od roku 1949, Palestína na svoje uznanie ešte len čaká. V septembri sa na pôde Valného zhromaždenia bude hlasovať o prijatí Štátu Palestína za člena tejto medzinárodnej organizácie.

Po dvadsiatich rokoch nikam nevedúcich mierových rozhovorov, je na čase rozhodnúť sa pre skutočný mier. Ten môže vzniknúť len medzi dvomi slobodnými a rovnocennými národmi. Je na čase zrovnoprávniť postavenie Palestíny s postavením Izraela.

Žiadame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby hlasovali za prijatie Palestíny do OSN.

Pozvánka na akci je i na Facebooku

This entry was posted in Akce. Bookmark the permalink.