Tisková zpráva: Ruce pryč od Rafáhu! — demonstrace ve středu 14. února 2024 v 16:30 před před izraelskou ambasádou 

12. února 2024 | Palestinský klub v České republice a Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě | událost na facebooku

Na středu 14. února 2024 od 16:30 svolává Palestinský klub v České republice za spoluúčasti hnutí Ne naším jménem! a dalších iniciativ protest pod heslem „Hands off Rafah!“ Demonstrace proběhne před izraelským velvyslanectvím v Praze a je další ze sérií akcí, kterými dávají pořadatelé a účastníci jasně najevo svůj odpor proti vražedné neomluvitelné izraelské válce proti Gaze, která si k dnešnímu dni vyžádala již na třicet tisíc obětí. Demonstrace je součástí širšího a stále se rozrůstajícího protestního hnutí po světě.

V příhraničním městě Rafáh se dnes tísní téměř milion a půl Gazanů, kteří sem utekli před izraelskou vojenskou invazí a které do těchto míst nasměrovala samotná izraelská armáda coby do bezpečných zón. V přeplněném městě spí lidé namačkáni v ulicích, panuje zde hlad a nedostatek všeho, zdravotníci nemohou zajistit základní pomoc zraněným, rozšiřují se infekční onemocnění, lidé se ztrácejí a umírají bez pomoci či účasti blízkých, ulicemi bloudí tisíce bezprizorních sirotků. Přesto izraelská armáda ohlásila a již začala s bombardováním Rafáhu a vojenskou operaci, která by znamenala kolektivní smrt dalších tisíců lidí a prohloubení už tak obrovské humanitární katastrofy.

Jak k hrozícímu útoku píše známy izraelský novinář Gideon Levy v deníku Haretz: „Izraelský vpád do Rafáhu bude útokem na největší tábor pro vysídlené osoby na světě. V jeho důsledku se izraelská armáda nevyhnutelně dopustí válečných zločinů takové závažnosti, že to bude i pro ni samotnou bezprecedentní. Zaútočit na Rafáh nyní není možné, aniž by došlo ke spáchání válečných zločinů. Pokud izraelská armáda vtrhne do Rafáhu, město se promění ve spáleniště.

I když americká vláda údajně podmiňuje invazi do Rafáhu přesunem civilního obyvatelstva, je toto již z podstaty absurdní a nesplnitelný požadavek. Živořící lidé v Rafáhu byli za poslední měsíce již několikrát přemístěni, a to vždy s odkazem na nové bezpečné zóny, které se pro ně však ukázaly jen jako další vražedná pole. Izraelská armáda nedrží své slovo a útočí i na místa, která pro vyhnané Palestince sama označí za bezpečná. Rafáh na hranicích s Egyptem, kde je nyní koncentrována více než polovina obyvatel Gazy, byl však už pro Palestince posledním útočištěm a izraelská armáda jim nyní nemůže nabídnout žádné jiné místo než pouštní duny v Al-Mawasi, oblasti o rozloze pouhých šestnáct kilometrů čtverečných bez jakékoli infrastruktury, kde by byli lidé vystaveni jen pomalé smrti hladem a šířícími se nemocemi. Poukazování na „humanitární varování“ izraelskou armádou by se tak s konečnou platností ukázalo jako naivní.  

Takový akt válečného zločinu útoku na civilisty by mimoto jasně porušil předběžná opatření, která vůči Izraeli a jeho představitelům přijal Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu dne 26. 1. 2024. Izraelští představitelé jsou v něm vyzváni k ukončení všech akcí, které by mohly mít genocidní povahu či ke genocidě vést. Česká republika, podobně jako další signatáři Úmluvy na potírání genocidy, má povinnost neprodleně činit kroky vedoucí k zabránění zločinu genocidy. Svou slepou podporou Izraele, ať už verbální, či praktickou, jakou je i nedávné dojednání zbrojních obchodů, se Česká republika stává spoluviníkem izraelských válečných zločinů. Pokud se tento postoj nezmění, hrozí, že řeči o hodnotové politice, vypouštěné čas od času z úst našich předních představitelů, zůstanou jen prázdnou frází a Česká republika se u mezinárodního společenství a jeho institucí propadne ještě do hlubší izolace.

Ne však naším jménem!

V Praze, 12. února 2024

Událost na facebooku:

https://www.facebook.com/events/3517959051778297

This entry was posted in Akce and tagged . Bookmark the permalink.