Pozvánka: Lidská práva pro všechny, v neděli 10.12.2023 v 17:00, Škroupovo náměstí, Praha

8. prosince 2023 | Ne naším jménem! a další | Facebook | English below

V Den lidských práv 10. prosince 1988 se na Škroupově náměstí na Žižkově konala první povolená demonstrace, kde promluvil představitel disentu Václav Havel.

Facebook

Dnešní politická reprezentace, novináři a “experti” se k hodnotám lidských práv a k demokracii prezidenta Havla často odkazují, ale ve své politice a práci je ve skutečnosti zcela propírají.

Společnost je tak opět vedena směrem, který umlčuje jakoukoli kritiku. V tomto případě kritiku genocidy fašistické vlády Izraele. Disent se tak opět stává nutností. Nebojme se mluvit!

Na náměstí je už od 13 hod. hlášená demonstrace a mají místo zabrané do 18. hod.. V 17 hod. se tedy setkáme na rohu ulice Blodkovy a Škroupova nám. a za 10 min. se připojíme k demonstraci za lidská práva s našimi transparenty. Prosím vytvořte si transparenty odkazující na porušování lidských práv Palestinců pod izraelskou okupací, apartheidem, blokádou, která právě vrcholí v genocidu a dvojí metr na lidská práva, který na palestinskou otázku uplatňuje nejen česká vláda.

Přečtěte si: Prohlášení: Den lidských práv jako připomínka nelidského zacházení s Palestinci

English

On Human Rights Day, 10 December 1988, the first permitted demonstration was held on Škroup Square in Žižkov, where the dissident leader Václav Havel spoke. Today’s political representation, journalists and others often refer to the values of human rights and the legacy of the late President Havel, but completely disregard them in their politics and work. Society is thus once again being led in one direction, silencing any criticism. Dissent is once again becoming a necessity. Let us not be afraid to speak out!

There will be a demonstration at the square since 1 p.m. and they have the place occupied until 6 p.m.. So at 5 p.m. we will meet at the corner of Blodkova Street and Škroupova Square. and in 10 minutes we will join the demonstration for human rights with our banners. Please make your banners referring to the violation of human rights of Palestinians under Israeli occupation, apartheid, the blockade that is now culminating in Gaza genocide and the double standard on human rights that is applied to the Palestinian issue by the Czech government and others.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/376459918182456/

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.