Deník Referendum: Definice antisemitismu podle IHRA se zneužívá k popírání práv Palestinců – Otevřený dopis

7. ledna 2021 | Deník Referendum (via The Guardian)

Otevřený dopis palestinských a arabských akademiků a novinářů k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými je uplatňována, zveřejňujeme jako dokument.

My, níže podepsaní palestinští a arabští akademici, novináři a intelektuálové vyjadřujeme tímto naše stanovisko k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými se uvedená definice uplatňuje, interpretuje a prosazuje.

V minulých letech byl boj proti antisemitismu stále častěji instrumentálně užíiván izraelskou vládou a jejími podporovateli ve snaze delegitimizovat palestinské snahy o sebeurčení a ve snaze umlčet obránce palestinských práv. Hrozí, že nezbytný zápas proti antisemitismu bude účelovým uplatňováním uvedené definice znevěrohodněn, a tím i diskreditován a oslaben.

Antisemitismus je třeba odhalovat a potírat. Nenávist k židům pro jejich původ nelze tolerovat nikde na světě, a to bez jakýchkoliv výjimek. Antisemitismus se projevuje paušálním zobecňováním a stereotypy o židech, zejména pokud jde o moc a peníze, dále konspiračními teoriemi a popíráním holocaustu.

Boj proti popsaným předsudkům považujeme za plně legitimní a nezbytný. Věříme rovněž, že ponaučení z holocaustu, stejně jako ponaučení z jiných genocid moderní doby musí být součástí výchovy dalších generací proti všem formám rasových předsudků a nenávisti.

Aby se boj proti antisemitismu neminul účinkem, musí vždy mířit k podstatě. Definice antisemitismu podle IHRA však prostřednictvím uváděných příkladů spojuje judaismus se sionismem a předpokládá tak, že všichni židé jsou sionisté, jejichž sebeurčující ambice ztělesňuje stát Izrael ve své dnešní podobě.

S tím zásadně nesouhlasíme. Boj proti antisemitismu by se neměl proměnit ve zbraň, která pomáhá delegitimizovat boj proti útlaku Palestinců, popírat jejich práva či zastřít pokračující okupaci jejich země. V tomto ohledu považujeme za klíčové následující:

1. Boj proti antisemitismu musí být veden v rámci mezinárodního práva a lidských práv. Měl by být nedílnou součástí boje proti všem formám rasismu a xenofobie, včetně islamofobie a protiarabského či protipalestinského rasismu. Cílem tohoto boje je zaručit svobodu a emancipaci všem utlačovaným skupinám. Jeho smysl je zcela překroucen, pokud vede k obraně utiskovatelského a dobyvačného státu.

2. Je obrovský rozdíl mezi situací, kdy jsou židé jako menšina diskriminováni a utiskováni antisemitskými režimy či skupinami, a stavem, kdy je sebeurčení židovské populace v Palestině postaveno na etnické výlučnosti a státně-teritoriální rozpínavosti. Dnešní Izrael je založen na vyhnání většiny původního palestinského obyvatelstva — což Palestinci a Arabové nazývají Nakbou — a na podmanění původních palestinských obyvatel, kteří stále žijí na území historické Palestiny buď jako občané druhé kategorie, nebo pod okupací; a právo na sebeurčení se jim upírá.

3. Definice antisemitismu podle IHRA a související právní opatření přijaté v několika zemích se uplatňují zejména proti levicovým a lidsko-právním skupinám podporujícím palestinská práva a proti kampani Bojkotu, stažení investic a sankcí (BDS), přičemž upozaďuje skutečnou hrozbu přicházející pro židy z pravicových bělošských nacionalistických hnutí v Evropě a v USA. Prezentovat hnutí BDS jako antisemitské je hrubým zkreslením podstaty kampaně, která je v zásadě legitimním nenásilným prostředkem boje za palestinská práva.

4. Zcela lichý je příklad antisemitismu podle definice IHRA, který mluví o „popírání práva židů na sebeurčení, např. s odůvodněním, že stát Izrael je rasistickým projektem“. V tomto příkladu schází uznání toho, že podle mezinárodního práva je současný Izrael již přes padesát let okupační mocností, jak to konečně uznávají i vlády těch zemí, které se řídí definicí IHRA. Chybí zde také úvaha nad tím, zda právo na sebeurčení znamená i právo na vytvoření židovské většiny prostřednictvím etnických čistek a zda by právo na sebeurčení nemělo být vyváženo garancí totožného práva pro palestinský národ. Definice IHRA navíc potenciálně zavrhuje jako antisemitské všechny nesionistické vize budoucnosti izraelského státu, jako například prosazování dvojnárodnostního státu či sekulárního demokratického státu, který by zastupoval stejnou měrou všechny své občany. Skutečná podpora práva národů na sebeurčení z něj nemůže vyloučit palestinský ani jiný národ.

5. Věříme, že žádné právo na národní sebeurčení by nemělo zahrnovat právo vyhnat jiný národ a bránit mu v návratu k jeho půdě ani právo na jakýkoliv jiný způsob zajištění demografické převahy ve státě. Požadavek Palestinců na návrat do země, ze které byli vyhnáni, ať již sami, či jejich rodiče nebo prarodiče, nelze považovat za antisemitský. Skutečnost, že takový požadavek vyvolává mezi Izraelci úzkost, nedokazuje, že je nespravedlivý, natož že je antisemitský. Jde o nárok založený na mezinárodním právu, vycházející z rezoluce Valného shromáždění OSN č. 194 z roku 1948.

6. Obviňovat z antisemitismu každého, kdo považuje současný izraelský stát za rasistický, a to bez ohledu na reálnou ústavní či institucionální rasovou diskriminaci, na níž je tento stát založen, znamená přiznat Izraeli absolutní beztrestnost. Izrael tak může deportovat své palestinské občany, rušit jim občanství nebo jim odepírat volební právo, a i nadále být imunní vůči obvinění z rasismu. Definice IHRA a způsoby jejího prosazování zamezují jakékoliv diskusi o tom, že je Izrael jako stát založen na etnicko-náboženské diskriminaci. Je tak v rozporu s elementární spravedlností a základními normami lidských práv a mezinárodního práva.

7. Věříme, že spravedlnost vyžaduje plnou podporu práva Palestinců na sebeurčení, včetně požadavku na ukončení mezinárodně uznávané okupace jejich území a ukončení bezprizornosti a deprivace palestinských uprchlíků. Potlačení palestinských práv v definici IHRA svědčí o přístupu, jehož cílem je zachovat v Palestině namísto židovských práv židovská privilegia a namísto židovské bezpečnosti stvrdit židovskou nadvládu nad Palestinci. Jsme přesvědčeni, že lidské hodnoty a práva jsou nedělitelné a že boj proti antisemitismu by měl jít ruku v ruce s bojem za důstojnost, rovnost a emancipaci všech utlačovaných národů a skupin.

Samir Abdallah
filmař, Paříž, Francie

Nadia Abu El-Haj
profesorka antropologie, Columbia University, USA

Lila Abu-Lughod
profesorka sociálních věd, Columbia University, USA

Bashir Abu-Manneh
lektor postkoloniální literatury, University of Kent, Velká Británie

Gilbert Achcar
profesor rozvojových studií, SOAS, University of London, Velká Británie

Nadia Leila Aissaouiová
socioložka a publicistka, Paříž, Francie

Mamdouh Aker
člen správní rady, Birzeit University, Palestina

Mohamed Alyahyai
publicista a prozaik, Omán

Suad Amiryová
publicistka a architektka, Rámaláh, Palestina

Sinan Antoon
odborný asistent, New York University, Irák – USA

Talal Asad
emeritní profesor antropologie, CUNY, USA

Hanan Ashrawiová
bývalá profesorka srovnávací literatury, Birzeit University, Palestina

Aziz Al-Azmeh
emeritní univerzitní profesor, Central European University, Vídeň, Rakousko

Abdullah Baabood
akademik a výzkumný pracovník, Omán

Nadia Al-Bagdadiová
profesorka historie, Central European University, Vídeň

Sam Bahour
spisovatel, Al-Bireh/Ramallah, Palestina

Zainab Bahraniová
profesorka dějin umění a archeologie, Columbia University, USA

Rana Barakatová
odborná asistentka v oboru historie, Birzeit University, Palestina

Bashir Bashir
odborný asistent v oboru politické teorie, Open University of Israel, Raanana, Izrael

Taysir Batniji
malíř, Gaza, Palestina a Paříž, Francie

Tahar Ben Jelloun
spisovatel, Paříž, Francie

Mohammed Bennis
básník, Mohammedia, Maroko

Mohammed Berrada
publicista a literární kritik, Rabat, Maroko

Omar Berrada
publicista a kurátor, New York, USA

Amahl Bishara
odborný asistent, vedoucí Katedry antropologie, Tufts University, USA

Anouar Brahem
hudebník a skladatel, Tunisko

Salem Brahimi
filmař, Alžírsko-Francie

Aboubakr Chraïbi
profesor, Katedra arabských studií, INALCO, Paříž, Franicie

Selma Dabbaghová
spisovatelka, Londýn, Velká Británie

Izzat Darwazeh
profesor komunikačního inženýrství, University College London, Velká BritánieUK

Marwan Darweish
odborný asistent, Coventry University, Velká Británie

Beshara Doumaniová
profesor palestinských studií a historie, Brown University, USA

Haidar Eid
odborný asistent v oboru anglické literatury, Al-Aqsa University, Gaza, Palestina

Ziad Elmarsafy
profesor srovnávací literatury, King’s College London, Velká Britanie

Noura Erakatová
odborná asistentka, africká studia a kriminální spravedlnost, Rutgers University, USA

Samera Esmeirová
odborná asistentka v oboru rétoriky, University of California, Berkeley, USA

Khaled Fahmy
FBA, profesor moderních arabských studií, University of Cambridge, Velká Británie

Ali Fakhrou
akademik a spisovatel, Bahrajn

Randa Farah
odborný asistent, katedra antropologie, Western University, Kanada

Leila Farsakhová
odborná asistentka v oboru politických věd, University of Massachusetts Boston, USA

Khaled Furani
odborný asistent v oboru sociologie a antropologie, Tel-Aviv University, Izrael State of Israel

Burhan Ghalioun
emeritní profesor sociologie, Sorbonne 3, Paříž, Francie

Asad Ghanem
profesor politických věd, Haifa University, Izrael State of Israel

Honaida Ghanimová
ředitelka Palestinského fóra pro izraelská studia (Madar), Ramalláh, Palestina

George Giacaman
profesor filozofie a kulturních studií, Birzeit University, Palestina

Rita Giacamanová
profesorka, Institut komunity a veřejného zdraví, Birzeit University, Palestina

Amel Gramiová
profesorka genderových studií, Tunisian University, Tunis

Subhi Hadidi
literární kritik, Sýrie – Francie

Ghassan Hage
profesor sociologie a antropologie, University of Melbourne, Austrálie

Samira Hajová
emeritní profesor historie, CSI/Graduate Center, CUNY, USA

Yassin Al-Haj Saleh
spisovatel, Sýrie

Dyala Hamzahová
odborná asistentka v oboru arabské historie, Université de Montréal, Kanada

Rema Hammamiová
odborná asistentka v oboru antropologie, Birzeit University, Palestina

Sari Hanafi
profesor sociologie, American University of Beirut, Libanon

Adam Hanieh
lektor rozvojových studií, SOAS, University of London, Velká Británie

Kadhim Jihad Hassan
publicista a překladatel, profesor na INALCO-Sorbonne, Paříž, Francie

Nadia Hijabová
publicistka a lidskoprávní aktivistka, Londýn, Velká Británie

Jamil Hilal
spisovatel, Rámaláh, Palestina

Serene Hleihlehová
kulturní aktivistka, Jordánsko-Palestina

Bensalim Himmich
akademik, spisovatel, Maroko

Khaled Hroub
profesor blízkovýchodních studií, Northwestern University, Katar

Mahmoud Hussein
spisovatel, Paříž, Francie

Lakhdar Ibrahimi
Pařížská škola mezinárodních vztahů, Institut d’Etudes Politiques, Francie

Annemarie Jacirová
filmařka, Palestina

Islah Jad
odborný asistent v oboru politických věd, Birzeit University, Palestina

Lamia Joreigeová
vizuální umělkyně a filmařka, Bejrút, Libanon

Amal Al-Jubouriová
spisovatelka, Irák

Mudar Kassis
odborný asistent v oboru filozofie, Birzeit University, Palestina

Nabeel Kassis
bývalý profesor fyziky a politik, Birzeit University, Palestina

Muhammad Ali Khalidi
profesor filozofie, CUNY Graduate Center, USA

Rashid Khalidi
profesor moderních arabských studií, Columbia University, USA

Michel Khleifi
filmař, Palestina-Belgie

Elias Khoury
spisovatel, Bejrút, Libanon

Nadim Khoury
odborný asistent v oboru mezinárodních studií, Lillehammer University College, Norsko

Rachid Koreichi
malíř, Paříž, Francie

Adila Laïdi-Haniehová
generální ředitelka, Palestinské muzeum, Palestina

Rabah Loucini
profesor historie, Oran University, Alžírsko

Rabab El-Mahdi
odborný asistent v oboru politických věd a mezinárodních vztahů, The American University, Káhira, Egypt

Ziad Majed
odborný asistent v oboru blízkovýchodních studií, American University, Paříž, Francie

Jumana Mannaová
umělkyně, Berlín, Německo

Farouk Mardam Bey
publicista, Paříž, Francie

Mai Masriová
palestinská filmařka, Libanon

Mazen Masri
profesor práva, City University of London, Velká Británie

Dina Matarová
lektorka politické komunikace a arabských médií, SOAS, University of London, Velká Británie

Hisham Matar
spisovatel, profesor na Barnard College, Columbia University, USA

Khaled Mattawa
básník, profesor anglické literatury, University of Michigan, USA

Karma Nabulsiová
profesorka politických věd a mezinárodních vztahů, University of Oxford, Velká Británie

Hassan Nafaa
emeritní profesor politických věd, Cairo University, Egypt

Nadine Naberová
profesorka, Katedra gendru a ženských studií, University of Illinois at Chicago, USA

Issam Nassar
profesor, Illinois State University, USA

Sari Nusseibeh
emeritní profesor filozofie, Al-Quds University, Palestina

Najwa Al-Qattanová
emeritní profesorka historie, Loyola Marymount University, USA

Omar Al-Qattan
filmař, předseda Palestinského muzea & Nadace A. M. Qattan, Velká Británie

Nadim N Rouhana
profesor mezinárodních studií, The Fletcher School, Tufts University, USA

Ahmad Sa’adi
profesor, Haifa, Izrael

Rasha Saltiová
výzkumnice a nezávislá kurátorka, publicistka, Německo-Libanon

Elias Sanbar
spisovatel, Paříž, Francie

Farès Sassine
profesor filozofie a literatury, Bejrút, Libanon

Sherene Seikalyová
odborná asistentka v oboru historie, University of California, Santa Barbara, USA

Samah Selimová
odborná asistentka, A, ME & SA Languages & Literatures, Rutgers University, USA

Leila Shahidová
publicistka, Bejrút, Libanon

Nadera Shalhoub-Kevorkianová
profesorka právnické fakulty, Hebrew University, Izrael

Anton Shammas
profesor srovnávací literatury, University of Michigan, Ann Arbor, USA

Yara Sharifová
odborná asistentka v oboru architektury a urbanistiky, University of Westminster, Velká Británie

Hanan Al-Shaykhová
spisovatelka, Londýn, Velká Británie

Raja Shehadeh
právník a publicista, Ramalláh, Palestina

Gilbert Sinoué
spisovatel, Paříž, Francie

Ahdaf Soueif
publicista, Egypt/Velká Británie

Mayssoun Sukariehová
odborná asistentka v oboru mezinárodního rozvoje, King’s College London, Velká Británie

Elia Suleiman
filmař, Palestina-Francie

Nimer Sultany
lektor veřejného práva, SOAS, University of London, Velká Britanie

Jad Tabet
architekt a spisovatel, Bejrút, Libanon

Jihan El-Tahriová
filmařka, Egypt

Salim Tamari
emeritní profesor sociologie, Birzeit University, Palestina

Wassyla Tamzaliová
spisovatelka, producentka současného umění, Alžírsko

Fawwaz Traboulsi
spisovatel, Bejrút, Libanon

Dominique Vidal
historik a novinář, Palestina-Francie

Haytham El-Wardany
spisovatel, Egypt-Německo

Said Zeedani
emeritní odborný asistent filozofie, Al-Quds University, Palestine

Rafeef Ziadahová
lektorka komparativních politik, SOAS, University of London, UK

Raef Zreik
Minerva Humanities Centre, Tel-Aviv University, Izrael

Elia Zureik
emeritní profesor, Queen’s University, Kanada

Dopis vyšel v deníku The Guardian. Z anglického originálu přeložili Zdeněk Jehlička a Prokop Singer.

Zdroj: https://denikreferendum.cz/clanek/32160-definice-antisemitismu-podle-ihra-se-zneuziva-k-popirani-prav-palestincu

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , , , . Bookmark the permalink.