Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Tomáši Petříčkovi ve věci nelegálního bourání palestinských domů izraelskou okupační správou

Občanské iniciativy a skupiny – Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, Přátelé Palestiny, Mezinárodní hnutí solidarity a Židovský hlas solidarity – zaslaly ministru zahraničních věcí otevřený dopis ve věci nelegálního bourání palestinských domů izraelskou okupační správou, ve kterém ministra vyzývají, aby v této záležitosti bezprostředně intervenoval a porušování mezinárodního práva jasně odsoudil.

Tomáš Petříček, Ph.D.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00
Praha 1 – Hradčany

Praha 1. srpna 2019

Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Tomáši Petříčkovi ve věci nelegálního bourání palestinských domů izraelskou okupační správou

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci bezprecedentní masové demolice civilních domů palestinských obyvatel Východního Jeruzaléma, která byla zahájena izraelskými okupačními silami v pondělí 22. srpna 2019 v časných ranních hodinách. Jelikož je zde důvodné podezření, že Izrael tímto aktem, hrubě porušujícím mezinárodní právo, započal plán dalšího, tentokrát masového bourání palestinských domů, které se po Východním Jeruzalémě může přenést i na okupovaný Západní břeh Jordánu, vyzýváme vás, aby Váš úřad věnoval těmto svévolným aktům násilí zvýšenou pozornost a ve věci bezprostředně intervenoval.

V této poslední hromadné demolici, jedné z největších za poslední roky, zboural Izrael deset bytových domů v okupované části Východního Jeruzaléma, tedy té, která je mezinárodním společenstvím vyhrazena budoucímu palestinskému státu, a spadá tak pod civilní správu palestinské autonomie. V Súr Bahír, okupované části Východního Jeruzaléma, kde k demolicím převážně došlo, hrozí, že budou zbourány další stovky bytů, což by postihlo až pět set palestinských civilních obyvatel. Mnozí z dotčených obyvatel přitom disponují legálními stavebními povoleními vydanými palestinskou autonomní vládou, na které však izraelská okupační správa nebere zřetel. Tito lidé tak se ztrátou domova, který si v těžkých podmínkách izraelské okupace budovali, ztrácí i naději ve spravedlivé řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, což v důsledku podkopává úsilí mezinárodního společenství přinést do oblasti bezpečí a stabilitu.

Izrael přitom okupuje Východní Jeruzalém od roku 1967, který v roce 1980 proti vůli mezinárodního společenství anektoval. Za více než padesát let okupace izraelská armáda zbourala na 55 tisíc palestinských staveb, přičemž jen ve Východním Jeruzalému bylo v první polovině tohoto roku zdemolováno 63 bytových jednotek, o 26 více než za stejné období roku loňského. Na okupovaném území buduje Izrael na úkor Palestinců zde žijících nelegální osady a ty propojuje segregační infrastrukturou s Izraelem. Tyto svévolné akty okupační moci nejsou jen překážkou deklarovaného mírového procesu, ale do budoucna zcela znemožňují vyhlášení funkčního palestinského státu, tak jak to předpokládají dohody z Osla.

Tvrzení o bezpečnostních důvodech demoličních výměrů palestinských domů jsou zjevně jen účelovým obcházením Čtvrté ženevské konvence, jež zakazuje okupační moci nevratně měnit charakter okupovaného území a nařizuje umožnit tamnímu obyvatelstvu přirozený rozvoj, do kterého právo na vlastní domov patří. Zeď, kterou Izrael zasahuje hluboce do palestinského území a na kterou se při demolicích odvolává, přitom byla již v roce 2004 označena Mezinárodním soudním dvorem za nelegální, Izraeli bylo nařízeno její výstavbu zastavit a odškodnit postižené Palestince. Nejsou to tedy domy palestinských obyvatel, ale nelegální izraelská zeď, která má být podle mezinárodního práva zbourána. Přesto Izrael v jejím budování a v ničení palestinského majetku pokračuje.

Nejnovější izraelské demolice na okupovaném palestinském území byly ostře odsouzeny jak EU, OSN, tak i řadou lidskoprávních organizací. Amnesty International v této souvislosti připomíná, že tyto izraelské demolice představují válečné zločiny.

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás, abyste využil svého postavení a z titulu ministra zahraničí ČR se připojil k prohlášením EU a OSN, jež odsuzují bourání palestinských domů izraelskou okupační správou jako nepřípustné porušování mezinárodního práva, a jako takové jej i jasně odsoudil.

Za signatáře dopisu:

Zdeněk Jehlička, Ne našim jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
Jana Ridvanová, Přátelé Palestiny
Petra Šťastná, Mezinárodní hnutí solidarity
Vít Strobach, Židovský hlas solidarity

Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Petice, Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.